Obrazac je uspješno poslan.

Isprike, trenutno ne možemo obraditi vaš zahtjev.

npr.: 01.01.2023

Traženi podaci potrebni su nam za utvrđenje Vašeg identiteta i obradu zahtjeva. Zahtjev može podnijeti isključivo ugovaratelj osiguranja. 

Slanjem zahtjeva putem ove web forme pristajete da Vam se informacije o statusu i obradi tako podnesenog zahtjeva dostave na e-mail adresu navedenu u samom zahtjevu. U slučaju da se nakon slanja zahtjeva predomislite o istome nas možete obavijestiti u bilo kojem trenutku. Za više informacija o načinu slanja obavijesti i obradi Vaših osobnih podataka pročitajte naša Pravila o zaštiti prava i osobnih podataka

Pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da nemam saznanja o događajima nastalim do dana podnošenja ovog zahtjeva, a koji bi mogli dovesti do postavljanja odštetnog zahtjeva i/ili isplate osigurnine po predmetnom ugovoru o osiguranju. Prihvaćanjem zahtjeva za raskidom ugovora od strane Osiguratelja, ugovor o osiguranju, sa danom raskida ugovora, prestaje proizvoditi svoje učinke. Također, izjavljujem da su svi podaci koje sam naveo/navela točni te preuzimam svu odgovornost za posljedice navođenja netočnih podataka.

Tekst iz okvira unesite u polje ispod (sustav razlikuje velika i mala slova). 60 sekundi preostalo. Ne možete pročitati tekst?