Investicija koja čuva vaše najdraže i vaše ulaganje

Allianz Fokus Dolar životno je osiguranje s ulaganjem u certifikat i s jamstvom isplate minimalno 100 % uplaćene premije u slučaju smrti te kapitalnom zaštitom od 101 % na uplaćenu premiju u slučaju doživljenja. Ovim osiguranjem sudjelujete u potencijalnom dodatnom prinosu od ulaganja u certifikat vezan na ESG indeks.

Povuci za više informacija

Osiguranje života + investicija uz kapitalnu zaštitu
Isplata u slučaju prirodne smrti osiguranika
ugovorena svota (jednaka ugovorenoj premiji) ili tržišna vrijednost police, tj. Certifikata*
Isplata u slučaju smrti osiguranika zbog nezgode
ugovorena svota (jednaka ugovorenoj premiji) ili tržišna vrijednost police, tj. Certifikata* + 2 x iznos ugovorene premije 
Isplata po isteku osiguranja (doživljenje):

tržišna vrijednost police:

  • kapitalna zaštita u iznosu od 101 % uplaćene premije 
  • dodatna isplata iz ulaganja u Certifikat, ako postoji pozitivan prinos referentnog indeksa
* Ovisno koja od dvije opcije ima veću vrijednost u trenutku nastupa osiguranog slučaja.

Isplatu iz Certifikata po isteku Osiguratelj će izvršiti uz uvjet da je Izdavatelj isplatio Osiguratelju tržišnu vrijednost Certifikata, što znači da Osiguratelj ne daje garanciju na isplatu u slučaju neisplate ili djelomične isplate od strane Izdavatelja Certifikata.

Moguće je da financijski instrument potpuno izgubi vrijednost u kojem slučaju se ugovor o osiguranju raskida bez isplate. 

Strategija ulaganja

Indeks je pokazatelj čija vrijednost proizlazi iz vrijednosti drugih financijskih instrumenata, kao što su košarice dionica. Košarica dionica može se sastojati od dionica iz različitih dijelova svijeta ili iz različitih područja poslovanja. Razvoj vrijednosti indeksa tako pokazuje kako posluje zadana košarica dionica. Povrat vašeg ulaganja povezan je s razvojem vrijednosti indeksa te vam na taj način omogućuje disperziju rizika povezanog s ulaganjem (ne ulažete izravno u jednu određenu dionicu). 
Temeljni indeks ( UC ESG Goods for Life (Performance) Indeks) uključuje dionice europskih tvrtki koje posluju u sektorima kao što su hrana, zdravstvo, farmaceutski proizvodi ili potrošna roba za kućanstvo koje  zadovoljavaju najviše kriterije u ekološkoj, društvenoj i upravljačkoj odgovornosti (ESG ocjena). Učinak Temeljnog indeksa ovisi o razvoju cijena dionica koje su uključene u isti, a čiji je odabir podložan promjenama na tromjesečnoj bazi. 

Na temelju volatilnosti Temeljnog indeksa određuje se sastav Referentnog indeksa odnosno određuje koji će dio Referentnog indeksa činiti Temeljni indeks, a koji komponentu bez rizika na principu što je veća volatilnost to komponenta bez rizika ima veći udio. Na osnovi izračuna prinosa Referentnog indeksa (UC ESG Goods for Life Strategy Index) računa se dodatni prinos Certifikata po isteku osiguranja.

 

Želite li prijaviti štetu?

ekomi

Ukupna ocjena zadovoljstva klijenata

4.5/5

4362 Ocjene

Što naši klijenti kažu o nama

Zadovoljstvo obradom šteta

Najčešća pitanja vezana za Allianz Fokus Dolar

Cijela premija plaća se jednokratno, uplatom u minimalnom iznosu od 4.000 USD.
Ovaj proizvod idealan je za osobe koje imaju interes osigurati financijsku zaštitu obitelji ili drugih njima važnih osoba u slučaju smrti osiguranika uz garantiranu svotu za slučaj smrti ili smrti uslijed nezgode. Uz to su zainteresirane za ulaganje financijskih sredstava kroz ugovor o osiguranju s ulaganjem u certifikat s kapitalnom zaštitom od 101 % uplaćene premije po isteku osiguranja (doživljenju) i mogućnosti ostvarivanja dodatnog prinosa u slučaju porasta završne vrijednosti indeksa na koji je certifikat vezan. Također, potrebno je jednokratno (odjednom prije početka osiguranja) uplatiti premiju u iznosu koji odgovara barem minimalnoj premiji po proizvodu i ostati u osiguranju do isteka osiguranja (doživljenja).

Čak ni ulaganje u najmanje rizične instrumente ne predstavlja potpuno sigurno ulaganje. Razina rizika pojedinih financijskih instrumenata može se vremenom promjeniti, posebice izmjenom kreditnog rejtinga izdavatelja. Važno je, također da ugovaratelj bude svjestan na sebe preuzima i mogući valutni rizik obzirom da se obveze iz osiguranja i vrijednost certifikata ili dodatnih prinosa iskazuju u valuti USD, a uplate i isplate provode u kunama.

 

Indeks je pokazatelj čija vrijednost proizlazi iz vrijednosti drugih financijskih instrumenata, kao što su košarice dionica. Košarica dionica može se sastojati od dionica iz različitih dijelova svijeta ili iz različitih područja poslovanja. Razvoj vrijednosti indeksa tako pokazuje kako posluje zadana košarica dionica. Povrat vašeg ulaganja povezan je s razvojem vrijednosti indeksa te vam na taj način omogućuje disperziju rizika povezanog s ulaganjem (ne ulažete izravno u jednu određenu dionicu). 

Temeljni indeks je UC ESG Goods for Life (Performance) Indeks.

  • Učinak Temeljnog indeksa ovisi o razvoju cijena dionica koje su uključene u njega
  • Uključuje dionice europskih tvrtki iz sektora hrane, zdravstva, farmaceutski proizvodi ili potrošna roba za kućanstvo (npr. udio na datum 27.10.2021. uključuju Roche Holding GS, Unilever PLC, AstraZeneca Group, Novo Nordisk, Sanofi…)
  • Dionice najviše 30 tvrtki uključene su u Temeljni indeks, udio svake pojedine dionice ne može biti veći od 6 %

Referentni indeks je UC ESG Goods for Life Strategy Indeks

  • Prema točno definiranim pravilima, ovisno o volatilnosti Temeljnog indeksa, određuje se sastav Referentnog indeksa
  • Određuje se koji će dio Referentnog indeksa činiti Temeljni indeks, a koji komponentu bez rizika, "Money Market Index" tj. HVB 3 Months Rolling Euribor Index (WKN A0QZBZ / ISIN DE000A0QZBZ6 / Reuters HVB3MRE / Bloomberg HVB3MRE <Index>).
  • Vrijednost Certifikata vezana je na Referentni indeks

Trebate li pomoć?

Nudimo prilagođena rješenja za individualne potrebe kako bismo vam osigurali najbolje moguće osiguranje za vašu situaciju.
alt

Pronađite dokumente koji vam trebaju

alt
Obrasci, uvjeti osiguranja i ostali korisni dokumenti