Investicija koja čuva vaše najdraže i vaše ulaganje

Allianz Fokus Euro 2 životno je osiguranje za slučaj smrti i doživljenja sa zaštitom isplate po isteku osiguranja od 107 % uplaćene premije, uz sudjelovanje u potencijalnom dodatnom prinosu od ulaganja u certifikat vezan na ESG index.

Povuci za više informacija

Osiguranje života + investicija uz kapitalnu zaštitu
Isplata u slučaju smrti osiguranika
ugovorena svota (jednaka iznosu od 107 % ugovorene jednokratne premije) ili tržišna vrijednost police*
Isplata u slučaju smrti osiguranika zbog nezgode
iznos za slučaj smrti + 2 x 107 % od ugovorene premije
Isplata po isteku osiguranja (doživljenje):

tržišna vrijednost police:

 

  • kapitalna zaštita u iznosu od 107 % ugovorene  jednokratne premije
  • dodatna isplata iz ulaganja u Certifikat, ukoliko je ostvaren dodatni prinos veći od 7 %
* Ovisno koja od dvije opcije ima veću vrijednost u trenutku nastupa osiguranog slučaja.

Isplatu iz Certifikata po isteku Osiguratelj će izvršiti uz uvjet da je Izdavatelj Certifikata (UniCredit S.p.A.) isplatio Osiguratelju tržišnu vrijednost Certifikata, što znači da Osiguratelj ne daje garanciju na isplatu u slučaju neisplate ili djelomične isplate od strane Izdavatelja Certifikata.

Moguće je da financijski instrument potpuno izgubi vrijednost u kojem slučaju se ugovor o osiguranju raskida bez isplate. 

Strategija ulaganja

Indeks je pokazatelj čija vrijednost proizlazi iz vrijednosti drugih financijskih instrumenata, kao što su košarice dionica. Košarica dionica može se sastojati od dionica iz različitih dijelova svijeta ili iz različitih područja poslovanja. Razvoj vrijednosti indeksa tako pokazuje kako posluje zadana košarica dionica. Povrat vašeg ulaganja povezan je s razvojem vrijednosti indeksa te vam na taj način omogućuje disperziju rizika povezanog s ulaganjem (ne ulažete izravno u jednu određenu dionicu). 
Temeljni indeks (UC ESG Goods for Life Performance Index) uključuje dionice koje posluju u sektorima kao što su hrana, zdravstvo, farmaceutski proizvodi ili potrošna roba za kućanstvo. Učinak Temeljnog indeksa ovisi o razvoju cijena dionica koje su uključene u isti, a čiji je odabir podložan promjenama na tromjesečnoj bazi.
Na temelju volatilnosti Temeljnog indeksa određuje se sastav Referentnog indeksa odnosno određuje koji će dio Referentnog indeksa činiti Temeljni indeks, a koji komponentu bez rizika na principu što je veća volatilnost Temeljnog indeksa to komponenta bez rizika ima veći udio. Na osnovi izračuna prinosa Referentnog indeksa (UC ESG Goods for Life Strategy Index) računa se dodatni prinos Certifikata po isteku osiguranja.

Želiš prijaviti štetu?

ekomi

Ukupna ocjena zadovoljstva klijenata

4.4/5

5771 Ocjene

Što naši klijenti kažu o nama

Zadovoljstvo obradom šteta

Najčešća pitanja vezana za Allianz Fokus Euro 2

Ovaj proizvod namijenjen je za osobe koje imaju interes osigurati financijsku zaštitu obitelji ili drugih njima važnih osoba u slučaju smrti osiguranika uz garantiranu svotu za slučaj smrti ili smrti uslijed nezgode. Uz to su zainteresirane za ulaganje financijskih sredstava kroz ugovor o osiguranju s ulaganjem u certifikat s kapitalnom zaštitom od 107 % uplaćene premije po isteku osiguranja (doživljenju)i mogućnost ostvarivanja dodatnog prinosa u slučaju porasta završne vrijednosti indeksa na koji je certifikat vezan iznad 7 % , s omjerom sudjelovanja 120 %. Također, potrebno je jednokratno (odjednom prije početka osiguranja) uplatiti premiju u iznosu koji odgovara barem minimalnoj premiji po proizvodu i ostati u osiguranju do isteka osiguranja (doživljenja).
Čak ni ulaganje u najmanje rizične instrumente ne predstavlja potpuno sigurno ulaganje. Razina rizika pojedinih financijskih instrumenata može se vremenom promijeniti, posebice izmjenom kreditnog rejtinga izdavatelja.

Indeks je pokazatelj čija vrijednost proizlazi iz vrijednosti drugih financijskih instrumenata, kao što su košarice dionica. Kretanje cijena indeksa tako pokazuje kako posluje zadana košarica dionica.

Uz vaše ulaganje su povezana dva indeksa:

·         Temeljni indeks - UC ESG Goods for Life (Performance) Index uključuje dionice europskih tvrtki koje posluju u sektorima kao što su hrana, zdravstvo, farmaceutski proizvodi ili potrošna roba za kućanstvo koje  zadovoljavaju najviše kriterije u ekološkoj, društvenoj i upravljačkoj odgovornosti (ESG). Odabir dionica uključenih u Temeljni indeks podložan je promjenama na tromjesečnoj bazi.

·         Referentni indeks – UC ESG Goods for Life Strategy Index - na temelju volatilnosti Temeljnog indeksa upravitelj indeksa određuje sastav Referentnog indeksa tj. određuje se koji će dio Referentnog indeksa činiti Temeljni indeks, a koji komponentu bez rizika na principu što je veća volatilnost, to komponenta bez rizika ima veći udio.

Na osnovu izračuna prinosa Referentnog indeksa računa se dodatni prinos Certifikata na isteku osiguranja.

Minimalna isplata po isteku osiguranja (doživljenju) iznosi 107% uplaćene jednokratne premije u EUR (isplate iz osiguranja se provode u valuti važećoj u Republici Hrvatskoj na dan isplate, a ako je važeća valuta različita od EUR tada preračunato prema srednjem tečaju HNB-a na dan sukladno uvjetima osiguranja).

Uz to, isplaćuje se i dodatni prinos ukoliko je isti ostvaren. 

Kapitalna zaštita u iznosu 107 % uplaćene premije postoji samo u slučaju ostanka u osiguranju do isteka (doživljenja) i ovisi o sposobnosti UniCredit S.p.A. kao izdavatelja certifikata da ispuni svoje financijske obveze.* U ostalim slučajevima nema zaštite isplate uplaćene premije, ali i dalje vrijedi ugovorena svota za slučaj smrti koje je jednaka 107 % premije osiguranja.

*Certifikat uključuje rizik Izdavatelja da ne može platiti ili izvršiti svoje obveze i  u tom slučaju osiguravatelj nema obvezu isplate i moguć je gubitak cjelokupnog ili dijela ulaganja.

Policu Allianz Fokus Euro 2 možete uplatiti jednokratno, uplatom cijele premije osiguranja u minimalnom iznosu od 4.000 EUR (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate).
Allianz Fokus Euro 2 osiguranje možete ugovoriti do rasprodaje tranše. Za sve police osiguranja datum početka osiguranja jednak je datumu izdavanja Certifikata 20. prosinca 2022., a istek 20. prosinca 2029. godine, bez obzira kada ju ugovorite.

Trebate li pomoć?

Nudimo prilagođena rješenja za individualne potrebe kako bismo vam osigurali najbolje moguće osiguranje za vašu situaciju.
alt

Pronađite dokumente koji vam trebaju

alt
Obrasci, uvjeti osiguranja i ostali korisni dokumenti