Odgovornost članova uprave i direktora

Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
(pon - pet 08-20, sub 09-15)

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
 • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
 • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

  Osiguranje od odgovornosti članova uprave i direktora (D&O)

Osiguranje od odgovornosti članova uprave i direktora (D&O)
 • financijska zaštita članovima uprave, direktorima, članovima nadzornog odbora i ostalim zaposlenicima koji imaju upravljačku funkciju u društvu za vrijeme rukovođenja.
 • policom se štiti osobna imovina osiguranika, a pokrivena je naknada štete (utvrđena presudom ili nagodbom) i troškovi pravnog zastupanja.
 • proizvod je koncipiran na način da pruža sveobuhvatno pokriće za menadžere društava - od malih do multinacionalnih te se lako prilagođava specifičnim potrebama pojedine industrije.
Osiguranje od odgovornosti članova uprave i direktora (D&O)

  Pogodnosti koje pruža D&O polica:

Pogodnosti koje pruža D&O polica:
 • štiti osobnu imovinu pojedinca u slučaju nenamjernog propusta u vođenju društva
 • pokriva i troškove obrane neutemeljenih odštetnih zahtjeva
 • ne oslobađa od odgovornosti, ali otvara prostor za slobodnije donošenje odluka
 • štiti bilancu društva,
 • štiti kapital dioničara
 • štiti interese trećih osoba
 • predstavlja konkurentnu prednost kod zapošljavanja top menadžmenta
 • štiti nacionalno-gospodarski interes

  Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja nazovite besplatan broj telefona 0800 5000 ili pošaljite e-mail: osiguranje@allianz.hr