Blog

  Koje su zemlje najbolje za obitelji?

Koje su zemlje najbolje za obitelji?

OECD-ova knjiga 'Doing Better for Families' (Čineći dobro za obitelji) bavi se različitim načinima na koje politika vlade utječe na obitelji. Ona upozorava na porast siromaštva obitelji s djecom u cijelom OECD-u. Izvješće promatra trošak za obiteljske naknade, programe roditeljskih dopusta, razine zaposlenosti žena, odredbe o skrbi za djecu i utjecaje gospodarske krize. U njemu se napominje kako su visoke stope zaposlenosti žena popraćene niskim stopama siromaštva djece.

Preporučuje se da država potiče veću jednakost spolova i radna mjesta koja podržavaju obitelji te da se istovremeno više troši na „kvalitetnu skrb o djeci u ranom djetinjstvu“ kako bi se „trošak za edukaciju preusmjerio na rane godine“, kao i da se roditeljski dopust osmisli na način da očevi preuzmu više odgovornosti u obitelji. Sljedeći tekst promatra odabrane ocjene zemalja priložene uz izvješće.

Australija

Izvedba: Australija „dobro brine o obiteljima i djeci“ uz plaćen porodiljni dopust, visoke razine zaposlenosti žena (66%) i ispodprosječnu razliku plaća s obzirom na spol (12% naspram 16% koliko iznosi prosjek OECD-a), što doprinosi tome da se mnoge majke vraćaju na radna mjesta s punim radnim vremenom, kao i stopi fertiliteta od 1,9 djece po ženi. Rezultati za obrazovanje i zdravstvo su iznad prosjeka i siromaštvo djece se smanjilo. Međutim, visoka nezaposlenost samohranih roditelja i njihova ovisnost o naknadama dovela je do natprosječnih stopa siromaštva za te obitelji.

Preporuke: Naknade za samohrane roditelje trebale bi biti u većoj mjeri uvjetovane korisnikovim radom, obukom/dodatnim obrazovanjem ili traženjem zaposlenja, a Australija bi trebala više trošiti na usluge dječje skrbi kako bi se potaknule relativno niske stope upisa.

Kanada

Izvedba: Kanada bi mogla „povećati svoje napore“ za pomoć roditeljima jer je iznad ili blizu OECD-ovog prosjeka s obzirom na siromaštvo djece (15%), razlike u plaći ovisno o spolu (20%) i fertilitet (1,7). Zaposlenost žena visoka je, kao i obrazovna uspješnost djece, ali samo 40% djece mlađe od 6 godina uključeno je u formalni sustava skrbi za djecu. Propisi se razlikuju od provincije do provincije. Quebec nedvojbeno najviše podržava obitelji potporama za dječju skrb i skrb u vrijeme kada djeca nisu u školi, pogodnostima za zaposlene samohrane roditelje i parove te očinskim porodiljnim dopustom.

Preporuke: Dječja skrb u Kanadi relativno je skupa, a troškovi koje samohrani roditelji plaćaju među najvišima su u OECD-u. Potrebna su dodatna ulaganja u formalnu dječju skrb jer istraživanja pokazuju kako bi zaposlenje majki s punim radnim vremenom, zajedno s pristupačnom i kvalitetnom dječjom skrbi, moglo imati pozitivan utjecaj.

Francuska

Izvedba: Žene mehaničari rade na kočnicama u prvoj francuskoj automehaničarskoj radionici koju vode samo žene u Le Cresu, blizu Montpelliera. Natprosječna ulaganja u obiteljsku politiku tijekom cijelog djetinjstva, uključujući gotovinske naknade i naknade u naravi, omogućili su Francuskoj da ostvari ispodprosječan rezultat s obzirom na siromaštvo djece od tek 8% te relativno visoku zaposlenost žena, kao i visoke stope nataliteta. Djeca od 2 i više godina mogu besplatno ići u predškolu, što omogućuje roditeljima da se vrate na posao. Međutim, majke u mladim ili velikim obiteljima manje su sklone zapošljavanju, djelomično zbog sustava u kojem roditelji dvoje ili više djece mogu primati naknadu za dječju skrb tijekom najviše tri godine.

Preporuke: Postoji manjak predškolskih mjesta koji treba riješiti, kao i problem roditeljskog dopusta. „Očevi se trenutno ne potiču na uzimanje dopusta dužeg od 10 dana plaćenog očinskog porodiljnog dopusta“, kaže OECD preporučujući veću uključenost očeva u skrb o djeci i „veću jednakost spolova“.

Njemačka

Izvedba: Djeca slušaju svoju tetu u jaslicama dok čita priču u vrtiću u Hanauu. Njemačka ima znatno manji broj djece po ženi (1,36) od OECD-ovog prosjeka unatoč niskoj stopi siromaštva djece i unatoč tome što država na obrazovanje i obiteljsku politiku troši više od većine zemalja. Razlika u plaći s obzirom na spol od 25% koja je znatno iznad prosjeka i „poprilični“ troškovi karijere njemačkih majki doprinose tome da žene u Njemačkoj odgađaju rađanje djecu, u prosjeku, do 30. godine. Njemačka je pak uvela izdašna prava na roditeljski dopust samo za očeve.

Preporuke: Njemačka treba riješiti pitanje „ozbiljnih prepreka za sudjelovanje žena na tržištu rada“, uključujući činjenicu da je Njemačka jedina zemlja OECD-a u kojoj sustav poreza i naknada ne ide u korist sekundarnom hranitelju u obiteljima s djecom. Usluge dječje skrbi također trebaju biti proširene jer je radno vrijeme vrtića često prekratko ili samo na pola radnog vremena te su upisne stope ispod OECD-ovih prosjeka.

Nizozemska

Izvedba: Sedmero novorođenčadi sjedi u tummy tub kanticama za kupanje kako bi se odmorili nakon sata masaže beba za mlade majke u IJmuideu. Obitelji u Nizozemskoj uživaju u „uglavnom snažnim“ rezultatima kao što su natprosječne stope zaposlenosti žena, obrazovanja roditelja, te stope fertiliteta. Nizozemska djeca posjeduju veliku razinu pismenosti, a siromaštvo djece je ispod prosjeka. Nizozemska troši na obitelji više od OECD-ovog prosjeka, koristeći porezne olakšice i zajmove kako bi pružila podršku obiteljima.

Preporuke: Značajan dio povećanja zaposlenosti žena (preko 70% u usporedbi s OECD-ovim prosjekom od 60%) proizlazi iz zaposlenja na pola radnog vremena , pogotovo kod majki. Time se „obrazovanje i vještine žena nedovoljno iskorištavaju“ te dolazi do negativnog utjecaja na zaradu majki tijekom životnog vijeka, a ovi problemi mogli bi biti riješeni proširenjem potpora i usluga dječje skrbi.

Italija

Izvedba: Žena pregledava ponudu radnih mjesta u centru Milana. Italija treba „više potpore u usklađivanju rada i podizanja djece“ jer se nalazi ispod OECD-ovog prosjeka što se tiče zaposlenosti žena (samo 48%), stopa fertiliteta i ulaganja vlade u obitelji s djecom (1,4% BDP-a u usporedbi s OECD-ovim prosjekom od 2,2%). Ženama u Italiji teško je uskladiti majčinstvo s plaćenim radom te stoga odgađaju majčinstvo, čime se povećava vjerojatnost da neće niti imati djece.

 

Preporuke: Treba postojati veća fleksibilnost u radnom vremenu s obzirom da mali broj tvrtki roditeljima pruža mogućnost fleksibilnog radnog vremena. Istovremeno, više izvanškolskih usluga skrbi olakšalo bi roditeljima zadržavanje radnih mjesta s punim radnim vremenom.

Japan

Izvedba: Usklađivanje poslovnih i obiteljskih obaveza teško je u Japanu zbog pritisaka na radnom mjestu, društvenih normi i visokih troškova života, što dovodi do odgađanja roditeljstva i niske stope fertiliteta od samo 1,37. Uz to, japanski javni izdaci za dječju skrb i predškolske usluge nalaze se na četvrtom najnižem mjestu među zemljama OECD-a te su i upisne stope ispod prosjeka.

Preporuke: Japan treba povećati pružanje dječje skrbi i smanjiti privatne troškove izvanškolskih usluga, posebice stoga što je radno vrijeme u Japanu toliko dugo. Ta zemlja također treba i više zaposlenih žena zbog smanjenja radno sposobne populacije, a i majke koje se žele vratiti na posao trebaju bolje prilike. Poslodavci bi također trebali „poticati muškarce da koriste očinski porodiljni dopust i provode manje vremena na radnom mjestu, te na više neplaćenog rada od kuće“.

Koreja

Izvedba: Koreja ima jednu od najnižih stopa fertiliteta u OECD-u uz samo 1,15 djece po ženi u 2009. Godini i uz ispodprosječnu stopu zaposlenosti žena i najmanje javne izdatke za obiteljske naknade u OECD-u (manje od 1% BDP-a). Dugo radno vrijeme, druženje nakon posla te kratki godišnji odmori u Koreji otežavaju roditeljima usklađivanje poslovnog i obiteljskog života.

Preporuke: Koreja bi trebala dalje razvijati svoj plaćeni sustav dječje skrbi kako bi pomogla zaposlenim roditeljima, te kako bi još više iskoristila žensku populaciju koja je bolje obrazovana od muške. „Korejski očevi trebali bi obavljati više poslova kod kuće kako bi olakšali ženama da budu zaposlene. Istovremeno, trebala bi se povećati uloga fleksibilnog radnog vremena, prilika za zaposlenje na pola radnog vremena, te plaćanje u skladu s izvedbom.“

Meksiko

Izvedba: Uz Izrael, Meksiko ima najvišu stopu siromaštva djece u OECD-u, a troši manje od 1% BDP-a na obitelji, što je manje od pola od OECD-ovog prosjeka. Posebno su niski izdaci za rane godine djetinjstva. Porodiljni dopust traje samo 12 tjedana i pokriva samo žene koje su formalno zaposlene, a očinska prava na porodiljni dopust ne postoje. Stope upisa u sustav dječje skrbi niske su iako je obvezno predškolsko obrazovanje poboljšalo situaciju.

Preporuke: Pristupačna i kvalitetna dječja skrb nužni su kako bi se roditeljima pomoglo da ostanu zaposleni, a jednako tako je nužno i smanjenje natprosječne razlike u plaćama s obzirom na spol. „Rodne uloge predstavljaju prepreku ekonomskim prilikama žena i Meksika,“ kaže OECD.

Novi Zeland

Izvedba: Natprosječna zaposlenost žena, sve manja razlika u plaćama s obzirom na spol (8% od polovine OECD-ovog prosjeka) i stope fertiliteta u porastu uz 2,1 dijete po ženi ukazuju na „cjelokupnu usklađenost poslovnog i obiteljskog života“. Fleksibilne radne prakse ključne su kao i mogućnost rada s punim radnim vremenom za majke koje se vraćaju na posao te pristupačna dječja skrb za malu djecu.

Preporuke: Stope plaćanja roditeljskog dopusta niže su od OECD-ovog prosjeka te bi se mogle poboljšati kako bi se smanjio rizik siromaštva za obitelji s malom djecom. Novi Zeland također bi mogao učiniti više kako bi se samohranim roditeljima pružila pomoć u pronalaženju posla osiguravanjem još većeg sustava dječje skrbi.

Španjolska

Izvedba: Usklađivanje poslovnog i obiteljskog života teško je u Španjolskoj, a stope zaposlenosti žena (53,5%) niske su kao i stope fertiliteta (1,4). Prosječna dob kada žene prvi put postaju majke trenutno je blizu 30, mnoge žene nikada nemaju djecu, a obitelji se smanjuju. Siromaštvo djece je iznad OECD-ovog prosjeka na 17,3%, a državni izdaci za obiteljske naknade i djecu su ispod prosjeka.

Preporuke: Posao je nužan za smanjenje siromaštva djece u Španjolskoj te stoga povećanje stopa zaposlenosti žena mora biti prioritet. Danas, tri četvrtine majki čekaju 8 godina od rođenja djeteta kako bi se vratile na posao. Smanjenje troškova i povećanje dostupnosti izvanškolske dječje skrbi također su važni, kao i poticanje muškaraca da više rade kod kuće kako bi majke mogle naći plaćeni posao.

Ujedinjeno Kraljevstvo

Izvedba: Prije financijske krize, Ujedinjeno Kraljevstvo na djecu je trošilo mnogo više od većine zemalja OECD-a i smanjilo je siromaštvo djece u većoj mjeri od bilo koje zemlje OECD-a. No, ovaj napredak je zastao, a nedavni rezovi dječjih naknada utjecat će na mnoge obitelji jer su visoki troškovi dječje skrbi često prepreka zaposlenju roditelja.

Preporuke: Ujedinjeno Kraljevstvo mora osigurati pristupačnije i kvalitetnije usluge dječje skrbi, a OECD tvrdi kako i u „politici Ujedinjenog Kraljevstva ima mjesta za učinkovit dječji doplatak za zaposlene roditelje“. OECD pohvaljuje „pozitivnu“ politiku kojom se besplatna 15-satna usluga ranog obrazovanja proširuje i na socijalno ugroženu djecu od 2 i više godina.

Sjedinjene Američke Države

Izvedba: Teta Audrey Benes obraća se svojoj vrtićkoj skupini u Chicagu. SAD troši više po djetetu nego većina zemalja OECD-a, ali većina novca ulaže se u javno obrazovanje s dječjom skrbi, a potpora za rane godine je na gubitku. Siromaštvo, čak i u obiteljima zaposlenih predstavlja veliki problem, uz predviđanja kako bi siromaštvo djece moglo doseći 23%, što je značajno iznad OECD-ovog prosjeka od 12,7%. Dobrobit obitelji u SAD-u „usko je povezana sa zaposlenjem“ jer potpore uglavnom stižu u obliku poreznih olakšica i kredita. Zaposlenost žena je u opadanju.

Preporuke: Potrebno je smanjiti stope siromaštva pružanjem više usluga dječje skrbi i naknada u ranim godinama, uključujući donošenje zakona o plaćenom roditeljskom dopustu (SAD je jedina zemlja OECD-a bez nacionalne politike o plaćenom roditeljskom dopustu). Tržište rada također bi moglo profitirati jer će se majke u SAD-u vjerojatnije vratiti na posao ako dobiju puno pravo dopusta.

James Tulloch

(Izvor: Reuters)

« Povratak

Umjetnost trošenja

Pogledamo li izračune Eurostata, otkrit ćemo iznenađujuće činjenice o...više

Koje su zemlje najbolje za obitelji?

Sigurnost zračnog prometa pred novim izazovima

Povećani potencijalni gubici i nove opasnosti kao što su kibernetički...više

Koje su zemlje najbolje za obitelji?

Opasna vožnja: spavanje za volanom

Iznenađujuće velik broj vozača diljem svijeta priznaje da je zaspao z...više

Koje su zemlje najbolje za obitelji?