iRačun

Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
(pon - pet 08 -17 sati)
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
  • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
  • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

  Mislite na okoliš i ugovorite iRačun!

Mislite na okoliš i ugovorite iRačun!

Plaćajte račune brže i jednostavnije i pritom čuvajte okoliš. Umjesto dostave vaših računa u papirnatom obliku na kućnu adresu, ugovaranjem usluge iRačun dobivate:

  • kreiranje naloga za plaćanje u sklopu usluge (e-Uplatnica)
  • dostavu računa (e-Račun) na vašu adresu elektroničke pošte

Nakon aktivacije usluge i-Račun, više ne morate sami kreirati nalog za plaćanje, već će to za vas učiniti banka. Banka će za vas pripremiti nalog za plaćanje koji će biti smješten u pretinac “Pripremljeni nalozi”, te je tako pripremljen nalog potrebno autorizirati kako bi bio upućen na izvršenje.

Zbog vaših računa više neće biti srušeno niti jedno stablo!

  Kako aktivirati uslugu?

Kako aktivirati uslugu?

Ukoliko želite aktivirati uslugu i-Račun za pojedinog Izdavatelja računa, potrebna Vam je samo posljednja uplatnica tog Izdavatelja računa.

Usluga se aktivira na način da se pritiskom na tipku "Novi zahtjev za registraciju usluge i-Račun" kreira Zahtjev za registraciju usluge i-Račun. Nakon autorizacije zahtjeva pokrenut će se obrada u suradnji s Izdavateljem računa. Nakon uspješne obrade zahtjeva, status zahtjeva prelazi u Aktivan te je time usluga aktivirana.

Popis Izdavatelja računa za koje je moguće aktivirati uslugu i-Račun možete vidjeti odabirom tipke "Novi zahtjev za registraciju usluge i-Račun". Odabirom navedene tipke ujedno započinjete i s kreiranjem zahtjeva za registraciju usluge i-Račun.

Ponuda Izdavatelja računa za koje će se moći aktivirati usluga i-Račun kontinuirano će se proširivati.

Usluga i-Račun je besplatna, eventualno korisnik plaća samo uobičajenu naknadu platnog prometa za izvršenje transakcija putem direktnih kanala Banke.

Usluga se može ugovoriti i ukinuti nebrojeno puta prema korisnikovoj želji.

  Allianz i iRačun

Allianz i iRačun

Tko može aktivirati uslugu ?

Usluga je omogućena korisnicima koji se koriste net banking-om E-ZABA-e, PBZ-a, OTP banke, HYPO banke i Hrvatske poštanske banke te se odnosi samo na fizičke osobe.

Kada se ugovori usluga, u našem sustavu se automatski aktivira obilježje u klijentu za aktivacijom iRačuna.

Ukoliko je korisnik odabrao Allianz za dostavu iRačuna, klijentu će prema ugovorenoj dinamici iz našeg plana plaćanja biti dostavljen iRačun te račun u PDF fotmatu za evidenciju.

Sve navedeno klijent pregledava na svom net banking-u.

Za koje proizvode mogu aktivirati iRačun?

Usluga nije vezana za sam proizvod, već za klijenta. Ukoliko klijent ugovori uslugu računi za sve naše proizvode će se slati kao iRačun.

Mogu li imati jedan proizvod na iRačunu, a ostale primati poštom ?

Ne. Usluga se ugovara za klijenta te trenutno nije moguće napraviti iznimke za proizvode. Dakle, Ukoliko korisnik ima ugovorenih 5 polica osiguranja poslat će mu se 5 naloga za plaćanje i 5 PDF dokumenata.

Postoje li iznimke za aktivirati iRačun?

Iznimke slanja iRačuna su svi oblici predračuna (za višegodišnje police, predračuni kod sklapanja osiguranja) te računi neizvršenih trajnih naloga kartičara.

Što je s dodatnom dokumentacijom?

Sva ostala dokumentacija koja se veže za klijenta se šalje poštom ili putem mail-a, ovisno o tome kako je klijent ugovorio.

Na primjer, ukoliko korisnik ima definirano primanje uplatnica i dokumentacije na mail i ima ugovorenu uslugu iRačun, 

račun (nalog) će biti dostavljen u internet bankarstvo, a sva ostala dokumentacija će biti dostavljena na mail korisnika.

Hoće li i opomena biti dostavljena na isti način ako je ugovoren iRačun?

Ne. Sve opomene se šalju preporučeno poštom na adresu klijenta.