Kretanje vrijednosti ulaganja

Pregled vrijednosti ulaganja po Vašoj polici osiguranja možete vidjeti na moj.allianz.hr

Ukoliko još niste aktivirali ovu besplatnu uslugu pregleda svih Vaših polica i statusa odštetnih zahtjeva u Allianzu, upute za prijavu pročitajte ovdje

* Ugovaratelj osiguranja snosi sve rizike ulaganja, koji pretpostavljaju ulaganje u investicijske fondove (tržišni, valutni, kreditni, rizik likvidnosti, rizik promjene poreznih propisa te specifične fondu) a time i mogućnost dobitka ili gubitka od ulaganja.

Chart.