Uprava

Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535
(pon - pet 08-20, sub 09-15)

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
  • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
  • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

  Javna objava informacija o unutargrupnom izuzeću od obveze razmjene kolaterala sukladno EMIR-u

Javna objava sukladno čl. 11. st. 14. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (dalje: EMIR)  odnosno čl. 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013

Sukladno Uredbi (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (EMIR), ugovorne strane dužne su osigurati razmjenu kolaterala u transakcijama s OTC izvedenicama s drugom ugovornom stranom. Prema čl. 11.st.14. EMIR-a odnosno čl.20. Delegirane uredbe (EU) br. 149/2013, Allianz Zagreb d.d. Zagreb, Heinzelova 70, OIB 23759810849, LEI 5493006D8G55YM441622 (dalje: Društvo)  javno objavljuje sljedeće informacije:

Društvu  je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 21. srpnja 2017. godine, Klasa: UP/I 974-02/17-03/01, Urbroj: 326-01-660-662-17-17, odobrena primjena unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala u transakcijama u OTC izvedenicama s drugom ugovornom stranom, ALLIANZ SE, Königstraße 28, München, Njemačka LEI 529900K9B0N5BT694847 (dalje: ALLIANZ SE), a temeljem čl. 11. st. 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.

Odobrenje se odnosi na izloženosti koje proizlaze iz ugovora o zaštiti - Hedging Contract for Allianz Equity Incentives (AEI) - sklopljenog između Društva i ALLIANZ SE, od dana 31.01.2017.

Odobrenje je ograničeno isključivo na sljedeće razrede i vrste OTC izvedenica:

- opcije koje se odnose na vlasničke instrumente (eng. "equity options")

- ugovore o zamjeni koje se odnose na vlasničke instrumente (eng. "equity swaps")

- forvarde koje se odnose na vlasničke instrumente (engl. "equity forwards"),

nominalne valute i valute namire, te maksimalnog raspona dospijeća navedenih u zahtjevu Društva br. 23759810849_2017_06_01.

Ukupan zamišljeni iznos ugovora o OTC izvedenicama na koji se primjenjuje unutargrupno izuzeće je 10 milijuna eura.

U Zagrebu, 27.07.2017.