Pojmovi u osiguranju

  Dodatno zdravstveno osiguranje

Svatko sam odlučuje hoće li uzeti dodatno zdravstveno osiguranje jer je  to  dobrovoljno osiguranja i sklapa se s nekim od odgovarajućih društava. Sklapanjem određene police, osiguranici ostvaruju pravo na viši standard zdravstvene zaštite te na veći opseg prava nego je to u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja.

Korisnici ostvaruju pravo na korištenje usluga specijalističkih pretraga, dijagnostičke obrade i obavljanje laboratorijskih pretraga. Na taj način korisnici izbjegavaju duge liste čekanja i nisu im potrebne uputnice kako bi ostvarili neku od pretraga.

Policu dodatnog zdravstvenog osiguranja možete ugovoriti kod osiguravajućih društava. Police dodatnog zdravstvenog osiguranja obično uključuju preventivne sistematske preglede, mogućnost dogovaranja pregleda bez potrebe za uputnicom ili upisom na listu čekanja. Unutar određenih polica nudi se usluga dijagnostičkih pregleda za koje se u sustavu javnog zdravstva čeka i više od pola godine. 

« Povratak