Pojmovi u osiguranju

  Izračun osiguranja vozila

Prometne nezgode se nažalost događaju i najiskusnijim vozačima. Osiguranje vozila u svakom je slučaju vrlo korisna odluka, a izračun osiguranja vozila, odnosno police osiguranja ovisi o nekoliko faktora. 

Visina same premije za automobil ovisi o snazi motora i registracijskoj oznaci, a za svaku godinu bez štete bonus se povećava do najviše 50 posto. Izračun osiguranja ovisi o vremenu na koji se polica uzima i o uvjetima koje propisuje osiguravajuća kuća.

Svako vozilo obavezno mora biti osigurano policom osiguranja od automobilske odgovornosti što propisuje Zakon o obveznim osiguranjima u prometu. Uz obvezno osiguranje mogu se uzeti i dodatna osiguranja koja pojedina osiguravajuća kuća ima u ponudi. Allianz u svojoj ponudi nudi i kasko osiguranje, Euro+ osiguranje, Pomoć na cesti, AO XL osiguranje, Totalna šteta, Osiguranje od naleta na životinje, Auto Protekt. 

« Povratak