Pojmovi u osiguranju

  Kasko osiguranje cijena

Uz obaveznu policu osiguranja od automobilske odgovornosti odlučili ste uzeti i kasko osiguranje. Cijena za kasko osiguranje razlikuje se za svaki pojedini automobil, a ovisi o nekoliko faktora.

 Allainz u svojoj ponudi ima potpuno kasko osiguranje, koje pokriva sve materijalne štete na vozilu i osiguranim stvarima te djelomično kasko osiguranje, kojim je osiguran samo dio rizika. Upravo zbog toga djelomični kasko je jeftiniji.

 Koliko ćete morati platiti policu kasko osiguranja ovisi o vašoj dobi, marki i starosti auta, njegovoj cijeni, snazi motora i broju ugovorenih obroka kojima ćete plaćati premiju. Prilikom izračuna cijene treba se uzeti u obzir i bonus. Početni bonus iznosi 50 posto za aute koji u prethodnoj godini nisu imali kasko štetu, a ako je bila prijavljena kasko šteta bonus je 40 posto. Međutim, ako se dogodila šteta koja je manja od 50 posto kasko premije i prva šteta na istom automobilu istog osiguranika nakon tri godine osiguranja bez prijavljene štete ostaje bonus od 50 posto.  

« Povratak