Pojmovi u osiguranju

  Kasko osiguranje vozila - izračun

Kasko osiguranje vozila je vrsta osiguranja vozila koje se može ugovoriti uz obavezno autoosiguranje.  Postoji poseban izračun za kasko osiguranje, a premija kasko osiguranja ovisi o dobi osiguranika, marki i cijeni vozila, snazi motora, starosti vozila i ugovorenom broju rata plaćanja premije.

 Budući je kasko dobrovoljno osiguranje, uvjete za kasko osiguranje i premijski sustav za kasko osiguranje cestovnih vozila propisuju i određuju sami osiguratelji, vodeći računa da ti uvjeti budu u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima.

 Predmet osiguranja su sve vrste motornih vozila i njihovi sastavni dijelovi. Međutim, ako se posebno ugovori i plati dodatna premija, predmet osiguranja može biti: dodatna oprema koja se na smatra sastavnim dijelom vozila kao: radio i TV prijemnik, glazbeni stupovi, video-recorderi, radar, mobitel, radio postaja te osobna prtljaga, specijalni alati za obavljanje djelatnosti, promičbeni i drugi natpisi, uzorci robe.

 Kasko osiguranje može biti puno i djelomično. Puno kasko osiguranje kojim pokrivate rizike prometne nesreće, krađe, tuče, požara, eksplozije, manifestacija i demonstracija, razbojstava, dok se djelomičnim kasko osiguranjem, uz nižu premiju, pokriva dio rizika iz punog kaska. 

« Povratak