Pojmovi u osiguranju

  Osiguranje stana, gdje osigurati stan

Želite osigurati svoj stan, ali ne znate gdje osigurati stan. Policu osiguranja stana možete ugovoriti u osiguravajućim kućama koje u svojoj ponudi nude osiguranje stana.

 Allianz u svojoj ponudi nudi tri police osiguranja imovine, i to policu osiguranja Dom+, Kuća+ i Apartman +. Svatko sam odlučuje koju policu osiguranja želi uzeti i koje osigurane slučajeve polica mora pokrivati. Primjerice, polica osiguranja Dom+ osigurava sve stvari u kućanstvu bilo da se radi o dokumentima, ukrasima, uređajima, zatim od krađa, požara, poplava, oluja, tuča, izljeva vode...

 Dakle, stan možete osigurati od svih mogućih opasnosti koje se mogu dogoditi, a ako dođe do tih nepredviđenih situacija osiguranje će pokriti troškove nastale štete. 

« Povratak