Pojmovi u osiguranju

  Polica osiguranja, što je polica osiguranja?

Što je polica osiguranja? Polica osiguranja prema definiciji je isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju. 

Dakle, postoji polica životnog osiguranja, polica auto osiguranja, polica osiguranja imovine, polica dječjeg osiguranja, polica osiguranja plovila, polica osiguranja od nezgode, polica putnog osiguranja, polica osiguranja kućnih ljubimaca...

 U polici osiguranja, koju ste potpisali, nalaze se sve obaveze i uvjeti koje morate ispunjavati kako bi polica osiguranja vrijedila.

 Primjerice, kod obaveznog auto osiguranja od automobilske odgovornosti polica vrijedi godinu dana i svake se godine mora ponovno obnavljati i u njoj je navedeno što sve osiguranje pokriva u slučaju nezgode. 

« Povratak