Pojmovi u osiguranju

  Polica osiguranja za auto, koliko vrijedi polica osiguranja

Svi vlasnici automobila moraju imati policu osiguranja za auto i to policu osiguranja od automobilske odgovornosti. No, koliko vrijedi polica osiguranja?

Polica osiguranja vrijedi godinu dana i potrebno ju je svake godine obnavljati. Visina same premije za automobile ovisi o snazi motora i registraciji, a za svaku godinu bez štete bonus se povećava do najviše 50 posto. Pri isteku osiguranja novo osiguranje može se ugovoriti 30 dana prije isteka prethodne police, a obveza osiguranja ističe 24 sata od dana koji je u ispravi o osiguranju naveden kao dan isteka osiguranja.

Uz osnovni paket, odnosno policu osiguranja od automobilske odgovornosti mogu se ugovoriti i dodatne police, primjerice, kasko osiguranje, dodatno osiguranje za inozemstvo.

« Povratak