Pojmovi u osiguranju

  Prijenos police auto osiguranja

Ne znate kako funkcionira prijenos police auto osiguranja i vrijedi li bonus novom vlasniku?

 Naime, pravo na bonus vezano je isključivo za vlasnika automobila i ne prenosi se na novog vlasnika. Jedino se može prenijeti određeni premijski stupanj na nasljednika ako se prenosi pravo vlasništva na nasljednika, odnosno užeg člana obitelji.

 Obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti mora imati svako vozilo, a koliku ćete premiju platiti ovisi o snazi motora i registracijskoj oznaci. Važan faktor u određivanju iznosa police je i pravo na bonus jer se za svaku godinu bez štete bonus povećava i to do najviše 50 posto. Važno je znati da vam se priznaje stečeni bonus po vozilu koje ste prodali  za novo vozilo, ali ne smije proći duže od tri godine od prodaje vozila. 

« Povratak