Pojmovi u osiguranju

  Prijenos vlasništva automobila i kasko osiguranje

Promjenom nositelja prava vlasništva na osiguranom vozilu ugovor o osiguranju prestaje od 24-tog sata dana kojeg je novi vlasnik ili korisnik preuzeo vozilo. Promjenom prava vlasništva smatraju se i slučajevi u kojima Osiguranik opunomoći treću osobu za kupoprodaju vozila. Ako se vlasnik promijeni na temelju nasljeđivanja ili na temelju darovnog ugovora supružniku, djetetu ili roditelju, ugovor o osiguranju vrijedi i dalje.

« Povratak