Pojmovi u osiguranju

  Riziko polica, riziko osiguranje života

Riziko osiguranje život je životno osiguranje koje će u slučaju smrti osiguranika zbrinuti članove njegove obitelji. Dakle, riziko polica ugovara se kako bi se osigurala obitelj od nekih nepreviđenih situacija, primjerice, nezgode, smrti...

 To osiguranje je najbolje uzeti kako biste bili sigurni da će, primjerice, vaša djeca biti financijski sigurna i da će se moći školovati ako se vama nešto dogodi, pa i ono najgore. Osiguravajuće kuće u svojoj ponudi imaju policu riziko osiguranja života, tako Allianz u svojoj ponudi uz osnovno osiguranje nudi i dopunsko osiguranje od posljedica nezgode koje dodatno pokriva rizike: smrti, trajnog invaliditeta i liječenja u bolnici.

 Policu riziko osiguranja mogu ugovoriti sve osobe od 18 do 65 godina, a osiguranje može trajati maksimalno do 75. godine života.

« Povratak