Pojmovi u osiguranju

  Što je malus?

Susreli ste se s pojmom malus i to vezano uz policu osiguranja, ali ne znate što je malus.

 Prema definiciji malus je doplatak na premiju osiguranja. Taj doplatak se računa samo ako je nastala šteta u proteklom razdoblju, a obračunava se kod sljedeće obnove police. Dakle, ako ste imali prometnu nesreću, odnosno štetu na autu koju je pokrila polica osiguranja, tada se kod produživanja police osiguranja obračunava malus.

 Za razliku od toga ako kroz proteklu godinu niste koristili policu osiguranja tada vam se kod produživanja nove police obračunava bonus. 

« Povratak