Pojmovi u osiguranju

  Trajni nalog - što je trajni nalog

 Što je trajni nalog? Trajni nalog jedan je od načina kako možete plaćati premiju svog životnog osiguranja. 

Trajni nalog možete ugovoriti u poslovnici banke u kojoj imate otvoren tekući račun s kojeg plaćate mjesečnu premiju osiguranja. Kod ugovaranja trajnog naloga određujete kojeg će datuma svakog mjeseca novac s vašeg računa biti preusmjeren na plaćanje obaveza. Pri tome jedino morate voditi računa da na vašem računu bude dovoljno novca. Na taj način sa sebe ćete maknuti obavezu plaćanja, a vaša premija će biti plaćena. 

Premiju osiguranja, osim trajnim nalogom, možete plaćati i općom uplatnicom, kreditnom karticom, odnosno svim sredstvima plaćanja, a svatko odlučuje sam kako će plaćati. 

« Povratak