Pojmovi u osiguranju

  Ugovorena svota, isplata životnog osiguranja

Ugovorena svota se ugovara prilikom potpisivanjem police životnog osiguranja i koja će se isplatiti osiguraniku nakon isteka police. Isplata životnog osiguranja u Allianzu se isplaćuje uvećana za udjel u dobitku koji se ostvaruje promišljenim ulaganjem.

Allianz ima mogućnost isplate ugovorene svote jednokratno ili u obrocima kroz određeni period. O načinu isplate odlučuje osiguranik. Ugovorena svota se isplaćuje u valuti u kojoj je bila plaćena premija. Plaćanjem premije životnog osiguranja možete si financijski osigurati starost i mirovinu.

« Povratak