Pojmovi u osiguranju

  Zahtjev za naknadu štete

Trebate prijaviti štetu u stanu, kako biste čim prije dobili naknadu za štetu morate ispuniti zahtjev za naknadu štete.

Štetu možete prijaviti, primjerice, on line, na besplatnom telefonu ili u poslovnicama osiguravateljske

kuće. Prilikom prijave štete pažljivo ispunjavajte zahtjev za isplatu po polici osiguranja na koje ste osigurani. Međutim, zahtjev za prijavu štete nije jedini dokument koji ćete morati priložiti. Stoga se dobro raspitajte koje sve dokumente morate prikupiti kako bi vaša dokumentacija bila potpuna prilikom davanja zahtjeva jer na taj ćete način brže dobiti novac.

Primjerice, Allianz na svojoj internetskoj stranici ima navedeno koju sve dokumentaciju trebate skupiti, a tamo ujedno možete pronaći i potrebne obrasce zahtjeva za prijavu štetu.

« Povratak