Pojmovi u osiguranju

  Životno osiguranje izračun

Odlučili ste se uzeti policu životnog osiguranja, ali još ne znate na temelju čega se vrši izračun za životno osiguranje.

 Allianz u svojoj ponudi ima police životog osiguranja koje se mogu uzeti svi od 14. do 65. godine života, u trajanju od najmanje 5, a najviše 30 godina. Tijekom tog razdoblja polica osiguranja života može se prilagoditi vašim potrebama u svakoj životnoj dobi. Najmanja mjesečna premija koja se može uplaćivati je 15 eura. Dakle, ovisno o tome koliko ćete mjesečno uplaćivati i u kojem vremenskom periodu ovisi visina vaše osigurane svote, odnosno iznosa koji ćete dobiti nakon isteka police. Naime, po isteku police osiguranja života isplaćuje vam se ušteđeni iznos, odnosno ugovorena svota za doživljenje uvećana za do tada pripisani dobitak po vašoj polici osiguranja života.

 Na taj način štedite, a istovremeno osiguravate sebi i svojima financijsku potporu u svim neugodnim situacijama, pa i onoj najgoroj, za cijelo vrijeme trajanja osiguranja života. 

« Povratak