Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
(pon - pet 08 -17 sati)
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
  • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
  • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

EU zdravstvena iskaznica i Allianz putno zdravstveno osiguranje

EU zdravstvena iskaznica i Allianz putno zdravstveno osiguranje

Ulazak Hrvatske u Europsku uniju potaknuo je mnogobrojna pitanja, između ostalog i pitanje vezano uz opseg zdravstvene zaštite na koju osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem Europske zdravstvene iskaznice imaju pravo u ostalim zemljama članicama Europske unije.

Posljedično otvara se pitanje potrebe za kupovinom proizvoda Putnog zdravstvenog osiguranja za putovanja unutar područja Europske unije.

Europske zdravstvena iskaznica pokriva samo neodgodive intervencije i to isključivo u javnim ustanovama u zemljama članicama Europske unije.

Europska zdravstvena iskaznica također omogućava hrvatskim građanima isti tretman u slučaju potrebe za neodgodivim medicinskim intervencijama u drugim državama EU, a kakav imaju i stanovnici te države. No, važno je naglasiti da to ne znači nužno da će u konačnici taj tretman biti i besplatan, već ako je neka usluga besplatna u Njemačkoj Nijemcima, bit će i Hrvatima, a bude li je morao platiti, npr. participaciju, neće je platiti više nego što bi je platio sam Nijemac.

Uspoređujući opseg pokrića koji su pruža na temelju Europske zdravstvene iskaznice i opseg pokrića proizvoda putnog zdravstvenog osiguranja, prednost putnog osiguranja očituje se i u širem opsegu pokrića koje uključuje:

  • Troškove medicinskih tretmana, lijekova i medicinskih pomagala u punom iznosu bez obzira na pravila i participacije zdravstvenog sustava zemlje u kojoj se pruža usluga
  • Troškove repatrijacije osiguranika i druge usluge prema uvjetima osiguranja do iznosa ugovorene svote osiguranja, a koje uopće nisu predmet osiguranja po Europskoj zdravstvenoj iskaznici.

Također, za razliku od Europske zdravstvene iskaznice, prednost Putnog zdravstvenog osiguranja očituje se i u dodatnim uslugama koje su uključene u pokriće kod putnog osiguranja, a koje olakšavaju snalaženje u neugodnim situacijama kada trebamo hitnu medicinsku pomoć:

  • pronalaženje najbližeg liječnika ili zdravstvene ustanove bez obzira da li se radi o privatnoj ili javnoj instituciji
  • pomoć kod prevladavanja jezičnih barijera
  • obavješćivanje obitelji osiguranika o njegovom zdravstvenom stanju
  • upute o mjerama koje treba poduzeti kad su Vam ukradene isprave, kreditne kartice, putna karta
  • u slučaju nepredviđenih događaja naša asistencija šalje poruke u lokalno hrvatsko veleposlanstvo, prenosi sve poruke obitelji ili poduzeću, mijenja hotelsku, avionsku, rent-a-car rezervaciju i sastanke u skladu s Vašim instrukcijama

Naši osiguranici imaju  24 satnu asistenciju na hrvatskom jeziku i uz mogućnost preuzimanja troškova poziva .

Sukladno gore navedenom Europska zdravstvena iskaznica ne isključuje potrebu za ugovaranjem proizvoda Putnog zdravstvenog osiguranja, a sukladno iskustvima iz našeg okruženja to su prepoznali i osiguranici.

Ugovorite odmah