Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
(pon - pet 08 -17 sati)
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
  • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
  • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

Allianz Grupa je u drugom tromjesečju 2013. ponovno ostvarila zdrav rast.

  • Prihodi porasli za 6,3 posto na 26,8 milijardi eura
  • Operativna dobit porasla za 5,2 posto na 2,4 milijarde eura
  • Neto prihodi pripisivi dioničarima porasli za 26,8 posto na 1,6 milijardi eura
  • Allianz potvrđuje prognozu operativne dobiti za 2013. u iznosu od 9,2 milijarde eura plus/minus 0,5 milijardi eura - gornja granica ciljanog raspona u dosegu

Allianz Grupa je u drugom tromjesečju 2013. ponovno ostvarila zdrav rast. Tromjesečni prihodi u iznosu od 26,8 milijardi eura porasli su za 6,3 posto u odnosu na 25,2 milijarde eura ostvarene u drugom tromjesečju 2012. Operativna dobit porasla je za 5,2 posto na 2,4 milijarde eura u usporedbi s 2,3 milijarde eura ostvarenih u istom tromjesečju prošle godine.

Sva tri Allianzova poslovna segmenta prevladala su izazove s kojima su se suočili u drugom tromjesečju. Segment neživotnih osiguranja zabilježio je stabilne prihode i snažnu dobit unatoč nekoliko prirodnih katastrofa. U segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja također je ostvaren snažan rast prihoda od gotovo deset posto, dok je operativna dobit pala uslijed izazovnog kamatnog okruženja. Segment upravljanja imovinom također je ostao vrlo snažan. Usprkos snažnoj nestabilnosti tržišta obveznica i iznenadnom porastu ključnih kamatnih stopa, u ovom su segmentu zabilježeni neto priljevi i u ovom tromjesečju je još jednom zabilježen dvoznamenkasti rast operativne dobiti.

Rezultat od neoperativnih stavki se u drugom tromjesečju 2013. popravio na plus 132 milijuna eura u usporedbi s rezultatom od minus 151 milijun eura ostvarenim u istom razdoblju prošle godine zahvaljujući nižim umanjenjima vrijednosti imovine i višim ostvarenim prihodima. Porezi na dobit su porasli na 824 milijuna eura u usporedbi s 761 milijun eura ostvarenih prošle godine. Efektivna kamatna stopa u drugom tromjesečju 2013. iznosila je 33 posto u usporedbi sa stopom od 36 posto ostvarenom u istom razdoblju prošle godine. Neto prihodi pripisivi dioničarima u drugom tromjesečju 2013. iznosili su 1,6 milijardi eura, što predstavlja porast od 26,8 posto na godišnjoj razini u usporedbi s prošlogodišnjim rezultatom od 1,3 milijarde eura.

Stopa adekvatnosti kapitala pala je 30. lipnja 2013. za četiri postotna boda na 177 posto, u usporedbi sa 181 posto zabilježenih 31. prosinca 2012.[1] Ta je promjena najvećim dijelom uzrokovana otkupom dvije milijarde dolarskih podređenih obveznica. Dionički kapital je u istom razdoblju pao za 5,0 posto i iznosio 47,866 milijardi eura u usporedbi s 50,388 milijardi eura. Ta je razlika najvećim dijelom rezultat isplate dividende u svibnju u iznosu od 2,039 milijardi eura i pada nerealiziranih prihoda uglavnom vezanih za dužničke vrijednosne papire.

"Sve u svemu, iza nas je vrlo uspješno prvo polugodište", izjavio je glavni izvršni direktor Allianza SE Michael Diekmann. "Iako smo u središnjoj Europi bili suočeni s rekordnim poplavama, trajno niskim kamatnim stopama i nestalnim tržištima kapitala, naše poslovanje nastavilo je rasti i ostvarivati dobit."

"S obzirom na dobre polugodišnje rezultate, ostajemo pri svojoj prognozi operativne dobiti za 2013. u iznosu od 9,2 milijarde eura plus ili minus 500 milijuna eura, iako na temelju trenutnih projekcija predviđamo da će se konačna brojka kretati prema gornjoj granici ovog raspona", dodao je Michael Diekmann. "Kao i uvijek, predviđanja su takva pod uvjetom da prirodne katastrofe i turbulencije na tržištima ne prijeđu očekivane razine."

Visoka profitabilnost segmenta neživotnih osiguranja

Prihodi u segmentu neživotnih osiguranja u drugom tromjesečju 2013. porasli su na 10,8 milijardi eura, što predstavlja porast od 0,3 posto na godišnjoj razini u usporedbi s prihodima od 10,7 milijardi eura ostvarenih u drugom tromjesečju prošle godine. Snažan rast na tržištima kao što su Australija, Latinska Amerika i Turska, kao i rast zabilježen kod Allianz Worldwide Partners, neutralizirao je pad prihoda zabilježen posebno kod industrijskog osiguravatelja Allianz Global Corporate & Specialty, te pad osiguranja usjeva u SAD-u. Kad se izuzme pad osiguranja usjeva u SAD-u, interni rast iznosio je 2,3 posto.

Operativna dobit je u drugom tromjesečju 2013. porasla za 12,3 posto i dosegnula 1,2 milijarde eura u usporedbi s 1,1 milijardom eura ostvarenom u drugom tromjesečju prošle godine. Australija, Francuska, Italija i SAD snažno su pridonijele rastu operativne dobiti. Općenito gledano, rezultat preuzimanja rizika porastao je s 234 milijuna eura na 357 milijuna eura, također pod utjecajem povoljnog cjenovnog okruženja u Australiji, Francuskoj, Njemačkoj i SAD-u.

Kombinirani razmjer u drugom tromjesečju 2013. popravio se na 96,0 posto, što predstavlja pad od 1,2 postotna poena u usporedbi s prošlogodišnjim rezultatom od 97,2 posto. Neto učinak lipanjskih poplava u središnjoj Europi nakon reosiguranja za Allianz iznosi oko 330 milijuna eura. Zajedno s poplavama u Francuskoj i Kanadi i tučama u Njemačkoj i Švicarskoj, ukupni utjecaj prirodnih katastrofa na razmjer šteta iznosio je 5,3 postotna boda. Međutim, razmjer šteta se u konačnici popravio na 67,3 posto u usporedbi s 69,4 posto zabilježenim u drugom tromjesečju prošle godine.

"Napori koje smo poduzimali prethodnih godina isplatili su se. Bili smo u mogućnosti pomoći svojim klijentima i istovremeno održati vlastitu profitabilnost, čak i u uvjetima mnogobrojnih prirodnih katastrofa koje su nas pogodile u drugom tromjesečju", rekao je Dieter Wemmer, glavni financijski direktor Allianza SE. "U to ubrajamo i rekordne lipanjske poplave u središnjoj Europi, gdje očekujemo da će naknade isplaćene našim klijentima premašiti iznos od 700 milijuna eura. Primili smo odštetne zahtjeve uzrokovane poplavama od 50.000 klijenata, od čega smo ih već isplatili 32.000."

Segment životnih i zdravstvenih osiguranja solidan

U segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja u drugom tromjesečju 2013. prihodi su porasli za 9,8 posto, dosegnuvši 14,1 milijardu eura u usporedbi s 12,9 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine. Posebice su u Francuskoj i Italiji ostvareni visoki porasti. Rast je u najvećoj mjeri posljedica dobrih rezultata koje su ostvarili proizvodi osiguranja povezani s investicijskim fondovima, čime se nastavlja takav trend iz prvog tromjesečja.

Operativna dobit je u razdoblju od travnja do lipnja dosegnula 669 milijuna eura, te je pala za 18,2 posto u usporedbi s iznosom od 818 milijuna eura ostvarenim prošle godine. Razlika je u najvećoj mjeri posljedica nižeg investicijskog rezultata u Njemačkoj.

Marža novih poslova u drugom tromjesečju 2013. ostala je nepromijenjena, na prošlogodišnjoj razini od 1,7 posto. Vrijednost novih poslova porasla je uslijed porasta opsega poslova od 16,6 posto na godišnjoj razini, s 163 milijuna eura na 190 milijuna eura.

"Segment životnih osiguranja i dalje je izložen pritiscima s dviju strana: istovremeno ga pritišću niske kamatne stope i povećani regulatorni zahtjevi koji ograničavaju naše ulagačke mogućnosti. Okruženje je za štediše iznimno teško. Allianz se s takvim uvjetima nosi na način da svojim klijentima nudi inovativne proizvode i priliku za više prinose, zadržavajući pritom visoku razinu sigurnosti koju naši klijenti od nas očekuju", objasnio je Dieter Wemmer.

Segment upravljanja imovinom i dalje je vrlo dobar

Segment upravljanja imovinom ponovno je ostvario vrlo dobre rezultate. Prihodi su u drugom tromjesečju 2013. porasli za 21,2 posto na 1,8 milijardi eura, u usporedbi s 1,5 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju 2012.

U drugom tromjesečju 2013. operativna dobit je porasla za 39,8 posto, dostignuvši 804 milijuna eura u usporedbi s 575 milijuna eura ostvarenih prošle godine, što je posljedica višeg neto prihoda od naknada i provizija. Udio svih troškova u ukupnim prihodima popravio se na 55,7 posto u usporedbi s 61,6 posto.

Na dan 30. lipnja 2013. ukupna imovina pod upravljanjem iznosila je 1,863 milijarde eura, što predstavlja porast od 6,6 posto u odnosu na 1,748 milijardi eura zabilježenih na kraju drugog tromjesečja 2012. Imovina trećih strana pod upravljanjem u istom razdoblju porasla je na 1,456 milijardi eura u usporedbi s 1,354 milijardi eura. U ovom tromjesečju zabilježen je neto priljev trećih strana u iznosu od 6,9 milijardi eura u usporedbi s 18,6 milijardi eura zabilježenih prošle godine.

"Naš segment upravljanja imovinom već je mnogo puta dokazao svoju sposobnost snalaženja u promjenjivim situacijama. Takav dobar rezultat pokazuje zašto je taj segment važan stup našeg diverzificiranog poslovnog modela kojim se osiguravaju atraktivni prinosi za naše klijente i dioničare", rekao je Dieter Wemmer.

 

Za daljnje informacije molimo kontaktirajte:

Frane Majstorović

v.d. Direktor Službe marketinga

frane.majstorovic@allianz.hr

 


 

1 Preračunata pro forma kako bi odrazila promjene u obračunima mirovina.