Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
(pon - pet 08 -17 sati)
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
 • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
 • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

Allianz u 2016.: Još jedna uspješna godina!

Allianz u 2016.: Još jedna uspješna godina!

Naglasci iz godišnjih rezultata

 • Operativna dobit u 2016. godini porasla je za 0,9 posto na 10,8 milijardi eura, što je blizu gornje granice ciljanog raspona
 • Neto dobit pripisiva dioničarima porasla je za 4,0 posto na 6,9 milijardi eura
 • Omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II na dan 31. prosinca 2016. godine porastao je na 218 posto u usporedbi s 200 posto zabilježenih godinu dana ranije
 • Uprava predlaže podizanje dividende sa 7,30 eura na 7,60 eura po dionici
 • Allianz pokreće program otkupa dionica u vrijednosti do 3 milijarde eura
 • Ciljana operativna dobit za 2017. godinu iznosi 10,8 milijardi eura, plus ili minus 500 milijuna eura, izuzmu li se nepredviđena događanja
 Naglasci iz rezultata ostvarenih u četvrtom tromjesečju
 • Operativna dobit u četvrtom je tromjesečju porasla za 9,3 posto na 2,8 milijardi eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
 • Neto dobit pripisiva dioničarima istovremeno je porasla za 23 posto na 1,7 milijardi eura
 • Kombinirana kvota u četvrtom je tromjesečju iznosila 94,0 posto, što je poboljšanje u usporedbi s 96,2 posto zabilježenih u istom tromjesečju 2015. godine
 • Profitabilnost novog posla u četvrtom tromjesečju iznosila je visokih 2,9 posto
 • Neto priljev klijenata u PIMCO-u u četvrtom je tromjesečju iznosio 5,9 milijardi eura
 • Omjer troškova i prihoda u segmentu upravljanja imovinom porastao je za 1,7 postotnih bodova na 61,4 posto

Allianz u 2016.: Još jedna uspješna godina

Allianz Grupa u 2016. godini zabilježila je operativnu dobit od 10,8 milijardi eura, što je blizu gornje granice ciljanog raspona te predstavlja peti uzastopni rast godišnjih operativnih rezultata. U istom je razdoblju neto dobit pripisiva dioničarima skočila za 4,0 posto u usporedbi s 2015. godinom, što je Allianz potaknulo na daljnje podizanje dividende na 7,60 eura. Allianz će, osim toga, pokrenuti i dvanaestomjesečni plan za otkup dionica vrijedan do 3 milijarde eura. Spomenuti će se plan odnositi na oko 4,2 posto dioničkog kapitala. Allianz, najveći europski osiguravatelj prema tržišnoj vrijednosti, u 2016. godini zabilježio je daljnji napredak u provođenju Agende o obnovi, što znači da je kompanija na dobrom putu da ostvari ciljeve za 2018. godinu.

Tabela Rezultati 2016Segment životnih i zdravstvenih osiguranja ostvario je najveći rast operativne dobiti – dobit je skočila za 9,3 posto na 4,1 milijardu eura – i to najvećim dijelom zahvaljujući ključnom pokretaču: rastućim investicijskim rezultatima. Profitabilnost novog posla u 2016. godini porasla je na 2,7 posto u usporedbi s 2,2 posto ostvarenih u 2015. To pokazuje Allianzovu sposobnost provođenja strateških promjena na brz i profitabilan način u situacijama kada treba reagirati na okruženje kojim diktiraju niske kamatne stope.

Segment neživotnih osiguranja zabilježio je pad operativnog rezultata za 4,2 posto, uglavnom zbog slabijih investicijskih rezultata, čemu nisu doprinijeli niti poboljšani rezultati preuzimanja rizika. Kombinirana kvota segmenta, koja mjeri profitabilnost preuzimanja rizika, porasla je za 0,3 postotna boda na 94,3 posto, djelomično i zbog manjeg broja šteta vezanih za prirodne katastrofe.

Segment upravljanja imovinom ostvario je značajan rezultat: PIMCO je u drugoj polovici 2016. godine ostvario neto priljev klijenata u dva uzastopna tromjesečja. Rast ukupne imovine trećih strana pod upravljanjem (AuM) od 6,1 posto na 1.871 milijardu eura krajem godine uglavnom je rezultat pozitivnih tržišnih kretanja. Međutim, pad naknada koje pokreće imovina trećih strana pod upravljanjem i naknada za učinak rezultirao je padom operativne dobiti od 4,0 posto. Troškovna disciplina rezultirala je poboljšanjem omjera troškova i prihoda na 63,4 posto u usporedbi s prethodnih 64,5 posto.

„Godina 2016. bila je sjajna za Allianz. Napor koji smo uložili u primjenu Agende o obnovi počeo se isplaćivati. Svi su segmenti ostvarili dobre rezultate, i to zahvaljujući angažmanu naših izvrsnih zaposlenika. Osim toga, zahvaljujući otpornoj kapitalnoj osnovi, naša je pozicija iznimno snažna“, istaknuo je Oliver Bäte, glavni izvršni direktor Allianza SE.

„Protekla je godina bila ispunjena iznenađenjima, od kojih nisu sva bila pozitivna. Brojne su pretpostavke osporavane, a geopolitička su nesigurnost i tržišna nestabilnost rasle, što je otežalo donošenje bilo kakvih prognoza za 2017. godinu. Pa ipak, imamo dovoljno pouzdanja kako bismo podignuli ciljani raspon naše operativne dobiti. Grupa tako želi ostvariti operativni rezultat od 10,8 milijardi eura, plus ili minus 500 milijuna eura, izuzmu li se nepredviđena događanja, krize ili prirodne katastrofe“, zaključio je Oliver Bäte.

Allianz neiskorišteni kapital vraća dioničarima

Allianz SE odlučio je pokrenuti program otkupa dionica vrijednosti do 3 milijarde eura, u sklopu već najavljenog plana povrata neiskorištenog kapitala iz grupnog budžeta za vanjski rast u razdoblju od 2014. do 2016.godine. Temeljem zaključne cijene od 156,85 eura po dionici na dan 10. veljače 2017., to bi iznosilo oko 19,1 milijun dionica odnosno 4,2 posto dioničkog kapitala.

Predviđeno je da program otkupa dionica krene 17. veljače 2017. i traje najdulje 12 mjeseci. Allianz SE otkupljene će dionice poništiti, te će redovito izvještavati o tijeku programa. Potpuna implementacija programa prema zamišljenom rasporedu ovisi o minimalnom održivom omjeru Solventnosti II koji iznosi 160 posto.

Upravljanje kapitalom postaje fleksibilnije

Kroz upravljanje kapitalom Allianz Grupa želi postići zdravu ravnotežu atraktivnog prinosa i ulaganja u profitabilni rast. Godine 2014. Allianz Grupa prilagodila je odnos isplate dioničarima na 50 posto neto prihoda pripisivih dioničarima. Grupa je također izdvojila 20 posto pripisivog prihoda godišnje za vanjski rast, s ciljem isplate neiskorištenog dijela budžeta svake tri godine, krenuvši od kraja 2016.

Upravni odbor i Nadzorni odbor sada su odlučili pojednostaviti upravljanje kapitalom Grupe kako bi ono bilo što fleksibilnije. Ubuduće će se 50 posto grupnog neto pripisivog prihoda vraćati dioničarima u obliku redovne dividende. Allianz osim toga namjerava zadržati redovnu dividendu po dionici najmanje na razini isplaćenoj prethodne godine.

No Allianz više ne namjerava vezati budžet za vanjski rast s isplatama dioničarima u trogodišnjim ciklusima. Umjesto toga, polovina neto prihoda bi se trebala koristiti prikladno za rast financija, ili će se vraćati dioničarima na fleksibilnoj osnovi. No to je minimalnom održivom omjeru Solventnosti II koji iznosi 160 posto.[1]

Grupa: Rezultati segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja „pogurali“ rast prihoda u 2016.

Operativna dobit u 2016. godini porasla je za 0,9 posto na 10,8 milijardi eura, što je blizu gornje granice ciljanog raspona. Rast neto dobiti potaknut je poboljšanjem operativne dobiti segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja za 9,3 posto, što je pak rezultat više marže od ulaganja.

Neoperativni gubitak ostao je isti u usporedbi s prethodnom godinom; to uključuje i negativan učinak prodaje južnokorejskog poslovanja. Ukupno gledajući, neto dobit pripisiva dioničarima porasla je za 4,0 posto na 6,9 milijardi eura. Osnovna dobit na dionici (EPS) porasla je za 4,0 posto na 15,14 eura. Povrat na uloženi kapital (RoE) u 2016. godini iznosio je12,0 posto (u usporedbi s 12,5 posto zabilježenih 2015. godine), budući da je snaga kapitala rasla brže od zarade.

Operativna dobit u četvrtom je tromjesečju skočila za 9,3 posto na 2,8 milijardi eura,i to ponajviše zahvaljujući dobrim rezultatima preuzimanja rizika u segmentu neživotnih osiguranja, u kojem je operativna dobit porasla za 16,4 posto.

Poboljšani neoperativni rezultat „pogurao“ je i rast neto dobiti pripisive dioničarima, koja je u četvrtom tromjesečju skočila za 23,0 posto na 1,7 milijardi eura. Osnovna dobit na dionici (EPS) u spomenutom je tromjesečju porasla na 3,83 eura (u usporedbi s 3,12 eura u istom razdoblju prošle godine).

Na kraju 2016. godine kapitaliziranost prema Solventnosti II porasla je na 218 posto u usporedbi s 200 posto zabilježenih na dan 31. prosinca 2015. Spomenuti je rast uglavnom rezultat generiranja operativnog kapitala i prodaje našeg korejskog poslovanja sa životnim osiguranjem.

„Allianz je zabilježio sjajan kraj godine usprkos teškim uvjetima na tržištu, što je Upravu nagnalo da predloži još jedno povećanje dividende. Kompanija je ostvarila peti uzastopni rast godišnje operativne dobiti, što je popraćeno daljnjim pozitivnim razvojem događanja u svim poslovnim segmentima te činjenicom da je grupa na dobrom putu da ostvari ciljeve Agende za obnovu do 2018. godine“, istaknuo je Dieter Wemmer, glavni direktor za financije Allianza SE.

Segment neživotnih osiguranja: interni rast snažan je i u 2016. godini.

U prošloj je godini bruto zaračunata premija ostala stabilna na 51,5 milijardi eura (u usporedbi s 51,6 milijardi eura ostvarenih prošle godine). Izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva i konsolidacije, ostvaren je solidan interni rast od 3,1 posto, ponajprije zahvaljujući pozitivnom razvoju događanja u Turskoj i Njemačkoj te u kompaniji Allianz Worldwide Partners. Operativna dobit u 2016. godini pala je za 4,2 posto na 5,4 milijarde eura; razlog padu su niži prihodi od ulaganja. Kombinirana kvota za cijelu godinu poboljšala se za 0,3 postotna boda na 94,3 posto.

Bruto zaračunata premija u četvrtom je tromjesečju porasla za 2,4 posto na 11,2 milijarde eura u segmentu neživotnih osiguranja. Izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva i konsolidacije, ostvaren je solidan interni rast od 3,6 posto, ponajprije zahvaljujući povećanju cijena od 1,6 posto i povećanju broja polica od 2,0 posto.

Operativna dobit u četvrtom je tromjesečju porasla za 16,4 posto na 1,4 milijardi eura. Popravio se i rezultat preuzimanja rizika, ponajprije zahvaljujući manjem broju šteta vezanih za prirodne katastrofe te velikih gubitaka. Kombinirana kvota popravila se za 2,3 postotna boda na 94,0 posto.

„U četvrtom je tromjesečju rast u segmentu neživotnih osiguranja poboljšan; tome je pridonijelo povećanje cijena i broja polica. Allianz Worldwide Partners i poslovanje u Turskoj pomogli su u pokretanju rasta, baš kao i naše poslovanje u Njemačkoj“, istaknuo je Dieter Wemmer. „Polagano se približavamo ostvarenju našeg cilja: kombinirane kvote od 94 posto do 2018. godine.“

Segment životnih i zdravstvenih osiguranja: marža od ulaganja u 2016. potaknula je rast operativne dobiti

U segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja u 2016. godini operativna dobit porasla je za 9,3 posto na 4,1 milijardu eura; rast je potaknula veća marža od ulaganja. Ciljani prelazak na proizvode s učinkovitijim korištenjem kapitala podignuo je profitabilnost novog posla (NBM) na 2,7 posto za cijelu godinu. Kao rezultat toga, vrijednost novog posla (VNB) porasla je za 21,7 posto na 1,4 milijarde eura u usporedbi s prethodnom godinom.

Operativna dobit u četvrtom je tromjesečju pala za 1,7 posto na 1,1 milijardu eura u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine. Djelomično je to rezultat povećane participacije vlasnika polica u Njemačkoj, koja je djelomično neutralizirana većom maržom od ulaganja u SAD-u.

Vrijednost novog posla (VNB) u četvrtom je tromjesečju skočila za 6,4 posto na 420 milijuna eura. Profitabilnost novog posla (NBM) ostala je stabilna na 2,9 posto. Premije su prešle na kapitalno učinkovitije proizvode zbog promjena u strategiji, no niži tržišni prinosi negativno su utjecali na rezultate.

„Allianz se vrlo brzo prebacuje na proizvode životnog osiguranja koji korisnicima mogu dati puno bolji povrat. Taj je strateški prijelaz donio korist i Allianzovim dioničarima jer je u posljednjem tromjesečju prošle godine ostvarena profitabilnost novog posla od 2,9 posto“, zaključio je Dieter Wemmer.

Upravljanje imovinom: tokovi PIMCO-a ostali pozitivni u četvrtom tromjesečju; poboljšana učinkovitost

U 2016. godini imovina trećih strana pod upravljanjem (AuM) porasla je za 85 milijardi eura, ponajprije zahvaljujući pozitivnim tržišnim učincima. Operativni prihodi pali su za 7,1 posto na 6,0 milijardi eura, ponajviše zbog nižih naknada koje pokreće imovina trećih strana pod upravljanjem. Na potonje su ponajprije utjecale smanjene marže od naknada. Kao što je i očekivano, u 2016. operativna dobit pala je za 4,0 posto na 2,2 milijarde eura jer se pad u prihodima mogao samo djelomično nadoknaditi smanjenjem operativnih troškova. Niži troškovi zaposlenika u PIMCO-u doprinijeli su ukupnom padu operativnih troškova u segmentu za 8,7 posto. Omjer troškova i prihoda (CIR) poboljšao se i u 2016. je iznosio 63,4 posto u usporedbi sa 64,5 posto zabilježenih 2015. godine.

Operativna dobit u četvrtom je tromjesečju porasla na 640 milijuna eura jer su niži operativni troškovi više nego nadoknadili niže operativne prihode u spomenutom segmentu.

Omjer troškova i prihoda (CIR) u posljednjem je tromjesečju prošle godine poboljšan za 1,7 postotnih bodova na 61,4 posto jer su smanjenja operativnih troškova bila bolja od pada prihoda. U PIMCO-u je omjer troškova i prihoda također poboljšan na 56,9 posto (u usporedbi sa 60,2 posto zabilježenih u istom tromjesečju 2015. godine).

U usporedbi s 30. rujnom 2016. godine, imovina trećih strana pod upravljanjem (AuM) porasla je za 34 milijarde eura na 1.361 milijardu eura na kraju četvrtog tromjesečja, ponajprije zahvaljujući povoljnim valutnim utjecajima. Neto priljevi klijenata u istom su tromjesečju iznosili 1,7 milijardi eura, i to zahvaljujući neto priljevima PIMCO-a od 5,9 milijardi eura, koji su djelomično neutralizirani neto odljevima od 4,2 milijarde eura kompanije Allianz Global Investors.

„Zaokret koji je napravio PIMCO u skladu je s planiranim. Četvrto je tromjesečje bilo drugo uzastopno razdoblje izvješćivanja s pozitivnim neto priljevom klijenata. Smanjenja troškova, posebice u slučaju promjenjivih naknada, pomoglo je nadoknaditi pad prihoda te blago podignulo operativnu dobit u spomenutom tromjesečju“, istaknuo je Dieter Wemmer.[1] Navedeno predstavlja trenutnu namjeru Uprave, koja se u budućnosti može i promijeniti. Osim toga, odluka o isplati dividendi bilo koje godine podložna je specifičnim dividendnim prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora (svi oni mogu odlučiti da odstupe od predloženog ako smatraju da je to prikladno s obzirom na situaciju u danom trenutku) te odobrenju godišnje generalne skupštine.