Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
(pon - pet 08 -17 sati)
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
  • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
  • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

Operativna dobit u 2015. godini na gornjoj granici ciljanog raspona

Operativna dobit u 2015. godini na gornjoj granici ciljanog raspona

Allianz ispunjava  obećanja

Allianz Grupa postigla je  odlične rezultate u 2015. godini uz operativnu dobit koja je porasla na 10,7 milijardi eura zahvaljujući  vrlo dobrom četvrtom tromjesečju. U segmentu neživotnih osiguranja povećane su i bruto zaračunate premije  i operativna dobit koja je rasla  unatoč većem utjecaju elementarnih nepogoda u usporedbi s prethodnom godinom. U segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja ubrzan je strateški zaokret u asortimanu proizvoda što je dovelo do blagog smanjenja prihoda, dok je zabilježen porast operativne dobiti. U segmentu upravljanja imovinom neto odljev trećih strana nastavio je opadati tijekom godine. Niža prosječna vrijednost  imovine trećih strana pod upravljanjem odražava se u segmentima operativne dobiti.

„Allianz dosljedno ostvaruje uspješne rezultate u sve zahtjevnijim uvjetima poslovanja. Naše je poslovanje zdravo i dobro diverzificirano  zbog čega smo uvjereni da ćemo nastaviti ostvarivati dobru zaradu. Očekujemo da ćemo ostvariti operativnu dobit od 10,5 milijardi eura u 2016., plus ili minus 500 milijuna eura”, izjavio je Oliver Bäte, glavni izvršni direktor Allianza SE. „Za 2015. Upravni odbor predložit će dividendu od 7,30 eura po dionici, što je povećanje od 6,6 posto u odnosu na 2014.”

„Izvrsni rezultati u osiguravateljnom poslovanju zajedno sa zaradom ostvarenom u upravljanju imovinom u četvrtom kvartalu  doveli su cjelogodišnju operativnu dobit do gornje granice ciljanog raspona”, izjavio je Dieter Wemmer, financijski direktor Allianza SE. „Aktivno upravljanje rizicima dovelo je do jakog omjera kapitala od 200 posto u skladu s pravilima Solventnosti II, što nas je dobro pripremilo za današnja nestabilna tržišta.”

Dobit 2015 (1)

Grupa: snažan rast operativne dobiti      

Operativna dobit na godišnjoj razini porasla je za 3,2 posto na 10,7 milijardi eura, čime se približila gornjoj granici ciljanog raspona za 2015. godinu. Rast je potaknut segmentima osiguranja, dok je operativna dobit u segmentu upravljanja imovinom prema očekivanju pala. Poboljšani neoperativni rezultat omogućio je  povećanje od 6,3 posto u neto dobiti pripisivoj dioničarima. Ukupni prihodi na godišnjoj razini porasli su za 2,4 posto. Osnovna zarada po dionici porasla je za 6,2 posto na 14,56 eura. Prinos na kapital  iznosio je 12,5 posto u 2015., dok je u 2014. iznosio 13,0 posto.

Omjer Solventnosti II porastao je na 200 posto u usporedbi sa 191 posto na kraju 2014. zbog aktivnog upravljanja rizikom. U studenome 2015. njemačko nadležno tijelo odobrilo je unutarnji model.

Ukupni prihodi u četvrtome tromjesečju pali su za 1,1 posto, uglavnom zbog ciljanog zaokreta prema proizvodima investicijskog životnog osiguranja i ostalim kapitalno učinkovitim proizvodima u segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja.

Rast operativne dobiti u četvrtom tromjesečju bio je snažan u segmentu životnog i zdravstvenog osiguranja zbog viših neto ostvarenih dobiti, uglavnom u Njemačkoj, te povećane osnovice imovine u SAD-u. U segmentu neživotnih osiguranja bolji rezultati preuzimanja rizika i ulaganja podržali su rast operativne dobiti. U segmentu upravljanja imovinom, povoljni utjecaji valutnih tečajeva i bolje naknade za učinak ublažili su utjecaj niže imovina pod upravljanjem.

Segment neživotnih osiguranja: snažan interni rast  

U segmentu neživotnih osiguranja, bruto zaračunate premije porasle su za 6,8 posto na 51,6 milijardi eura na godišnjoj razini. Prilagođen za valutni tečaj i učinke konsolidiranja, interni rast iznosio je 2,9 posto, a glavni pokretači tog rasta su Allianz Worldwide Partners, Turska i industrijski osiguravatelj AGCS. Operativna dobit na godišnjoj razini povećala se za 4,1 posto na 5,6 milijardi eura. Kombinirani razmjerna godišnjoj razini bio je za 0,3 postotna boda viši nego u prethodnoj godini te je iznosio 94,6 posto. Utjecaj prirodnih katastrofa porastao je na 1,6 postotnih bodova u usporedbi s 0,9 postotnih bodova prethodne godine.

Bruto zaračunate premije iznosile su 10,9 milijardi eura u četvrtome tromjesečju 2015., što je za 1.0 posto manje nego u istom tromjesečju prethodne godine. Prilagođen za valutni tečaj i učinke konsolidacije, interni rast iznosio je 2,6 posto potaknut osobito Turskom i AGCS-om. Utjecaji cijene i obujma poslovanja bili su pozitivni.

Operativna dobit u četvrtome tromjesečju porasla je za 8,6 posto na 1,2 milijarde eura u usporedbi s tromjesečjem prethodne godine. Potraživanja zbog elementarnih nepogoda porasla su uglavnom zbog oluja i poplava u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i poplava u Francuskoj, SAD-u i Indiji, što je neutralizirano većim doprinosom u razvoju. Kombinirani razmjer poboljšan je za 0,2 postotna boda na 96,2 posto u četvrtom tromjesečju u usporedbi s razdobljem prethodne godine.

Rast je nastavljen na osnovnim tržištima kao i na tržištima u nastajanju, što je čak dovelo do najvišeg rasta godišnje premije u posljednjih deset godina. Nastavljamo podržavati svoj plan rasta s pomoću ciljanih akvizicija, uključujući nedavne akvizicije komercijalnog P&C portfelja u Nizozemskoj.

Segment životnih i zdravstvenih osiguranja: ubrzanje strateškog pomaka u proizvodnom asortimanu

U segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja operativna dobit porasla je za 14,1 posto na 3,8 milijardi eura, uglavnom potaknuta višom maržom ulaganja. Statutarne premije na godišnjoj razini iznosile su 66,9 milijardi eura, što predstavlja smanjenje od 0,6 posto. Kretanja marže novih poslova odraz su ciljanog pomaka prema proizvodima investicijskog životnog osiguranja i ostalim kapitalno učinkovitim proizvodima. U prvoj polovici godine daljnje niske kamatne stope i tržišna kolebanja doveli su do relativno niske marže novih poslova od 1,5 posto. Ciljana promjena u proizvodnom asortimanu pozitivno je utjecala na drugu polovicu godine, u kojoj je marža novih poslova gotovo udvostručena na 2,9 posto te je prosječna marža novih poslova na godišnjoj razini iznosila 2,1 posto. U skladu s tim, vrijednost novih poslova bila je viša u drugoj polovici godine u odnosu na prvu polovicu godine. Vrijednost novih poslova ukupno je smanjena za 18,5 posto na 1,2 milijarde eura u odnosu na 2014. godinu zbog utjecaja kamatnih stopa u prvoj polovici godine.

Policirane premije u četvrtom tromjesečju iznosile su 17,0 milijardi eura, što predstavlja smanjenje od 1,8 posto.  Razlog tome prvenstveno je pad prodaje tradicionalnih proizvoda u Italiji i neostvarivanja rasta premije rentnog osiguranja u SAD-u u četvrtom tromjesečju 2014. godine.

U četvrtom tromjesečju operativna dobit dosegnula je 1,1 milijardu eura, što predstavlja porast od 63,7 posto. Ovaj rast uglavnom je potaknut višom maržom ulaganja na povećanoj osnovici sredstava u Sjedinjenim Američkim Državama i višim neto realiziranim dobicima u njemačkom segmentu životnih osiguranja.

Vrijednost novih poslovablago je porasla na 392 milijuna eura u četvrtom tromjesečju. Kao rezultat promjena u strategiji proizvoda, premije su usmjerene na proizvode investicijskog životnog osiguranja i ostale kapitalno učinkovite proizvode, amarža novih poslova porasla je za 0,3 postotna boda na 2,8 posto u odnosu na godinu dana ranije.

Allianz je ostvario uspjeh u dva vrlo značajna područja u 2015. godini u segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja: ostvario je daljnji pomak prema novim proizvodima koji su posebno osmišljeni za poslovanje u okruženju koje diktiraju niske kamatne stope te značajno poboljšanje marže novih poslova u drugoj polovici 2015. godine.

Segment upravljanja imovinom: neto odljev trećih strana značajno smanjen

U segmentu upravljanja imovinom operativna dobit na godišnjoj razini pala je za 11,8 posto, što je uglavnom odraz utjecaja sveukupno niže osnovice imovine koja je rezultat nastavljenog, iako sve manjeg, neto odljeva trećih strana u PIMCO-u i, u manjoj mjeri, smanjenja marža na imovinu trećih strana pod upravljanjem. U PIMCO-u je neto odljev trećih strana gotovo prepolovljen u odnosu na 2014. godinu, dok je poslovna jedinica Allianz Global Investors ostvarila rekordan neto priljev trećih strana. Jedinica Allianz Global Investors zabilježila je najvišu operativnu dobit nakon implementacije nove strukture u segmentu upravljanja imovinom u 2012. godini. U cijelom je segmentu omjer troškova i prihodaporastao za 5,3 postotna boda na 64,5 posto.

U četvrtom tromjesečju operativna dobit dosegnula je 637 milijuna eura, što predstavlja porast od 8,2 posto. Na internoj osnovi, izuzevši pozitivne utjecaje valutnih tečajeva, koji su uglavnom rezultat aprecijacije američkog dolara u odnosu na euro, operativna dobit smanjena je za 2,7 posto. Povezani su prihodi smanjeni nakon pada prosječne imovine trećih strana pod upravljanjem, što je djelomično neutralizirano većim naknadama za učinak i nižim troškovima poslovanja.

Omjer troškova i prihoda poboljšao se na 63,0 posto u odnosu na 64,3 posto u istom tromjesečju prethodne godine, što je uglavnom rezultat većih naknada za učinak u tom tromjesečju.

U odnosu na 30. rujna 2015. godine, imovina trećih strana pod upravljanjem porasla je za 17 milijuna eura na 1.276 milijardi eura, a potaknuta je pozitivnim utjecajima valutnih tečajeva. Neto odljev trećih strana u četvrtom je tromjesečju pao na 8 milijardi eura u usporedbi s neto odljevom od 141 milijarde eura u četvrtom tromjesečju prethodne godine. U PIMCO-u je odljev potaknut neto odljevom trećih strana, dok je poslovna jedinica Allianz Global Investors ostvarila neto priljev trećih strana dvanaesto tromjesečje za redom.

Segment upravljanja imovinom u 2015. godini ostvario je rezultate u skladu s očekivanjima. Nastavak usporavanja neto odljeva u PIMCO-u i snažan razvoj jedinice Allianz Global Investors su zadovoljavajući trendovi, no u 2016. godini segment upravljanja imovinom i dalje će biti u središtu pažnje.