O proizvodu

Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535
(pon - pet 08-20, sub 09-15)

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
 • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
 • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

Odlazite li na putovanje u inozemstvo savjetujemo vam ugovaranje police putnog osiguranja kojim svoje brige prenosite na Allianz.

U paketu putnog osiguranja nudimo vam:

 • putno zdravstveno osiguranje za putovanja u inozemstvo
 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
 • osiguranje od privatne odgovornosti
 • osiguranje prtljage
 • osiguranje od otkaza putovanja

 

Premija putnog osiguranja ovisi o trajanju vašeg putovanja, a minimalan iznos je 35 kuna po polici te se plaća u cijelosti prije putovanja.

Zdravstveno osiguranje u sklopu putnog osiguranja obuhvaća:

 • troškove nužnog liječničkog tretmana
 • troškove lijekova i medicinskih potrepština koje propiše liječnik
 • nužna medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja propiše liječnik
 • kliničko liječenje znanstveno priznatim metodama
 • troškove prijevoza priznatih službi za hitne slučajeve s ciljem medicinskog prijema u bolnicu ili prijevoz do najbližeg raspoloživog liječnika
 • troškove prebacivanja u specijalnu kliniku ako je medicinski indicirano i ako je propisao liječnik
 • troškove operacije
 • troškove repatrijacije osiguranika
 • stomatološku uslugu s ciljem oslobađanja akutne zubobolje

 

Trajanje pojedinačnog osiguranja može biti u trajanju do 365 dana. Moguće je ugovoriti i godišnju policu koja pokriva neograničeni broj putovanja, pod uvjetom da pojedino putovanje ne traje duže od 28 dana. Nije moguće ugovaranje višegodišnjih osiguranja

PUTOVANJA U POSLOVNE SVRHE

Kod putovanja u sklopu kojih će se osiguranik baviti fizičkim poslovima/radom:

 • primjenjuje se doplatak na premiju PZO u iznosu od 35%
 • za proširenje primjenjuje se Klauzula PO 3/2013

Fizički rad zahtijeva povećanu fizičku aktivnost kao što su npr. građevinski i montažni radovi, rad na otvorenom, rad sa strojevima, rad u uslužnim djelatnostima (konobari, kuhari, sobarice i sl.) itd.

OSIGURANJE SPORTAŠA I TRENERA

Sportaši se mogu osigurati u okviru ovih paketa:

 • pojedinačno putno osiguranje - inozemstvo
 • grupno putno osiguranje - inozemstvo
 • pojedinačno putno osiguranje - tuzemstvo
 • grupno putno osiguranje - tuzemstvo

 

OSIGURANJE OTKAZA PUTOVANJA

Preduvjet sklapanja jest ugovaranje ovog osiguranja maksimalno 5 dana nakon ugovaranja putnog aranžmana, pod uvjetom da putovanje ne počinje u narednih 14 dana. U slučaju da putovanje treba započeti za manje od 14 dana, polica mora biti ugovorena u toku 24 sata od ugovaranja putnog aranžmana.