Osiguranje imovine i kućnih ljubimaca

Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
(pon - pet 08 -17 sati)
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
 • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
 • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

  Što učiniti u slučaju štete na osiguranoj imovini?

U slučaju štetnog događaja potrebno je poduzeti sve mjere kako oštećeni objekt ili oštećene stvari ne bi bile izložene daljnjim oštećenjima.

Nastalo stanje na oštećenom objektu ili stvarima mora biti nepromijenjeno do prijave štete osiguratelju i dolaska predstavnika osiguratelja radi procjene štete osim ukoliko je isto promijenjeno radi smanjenja opsega oštećenja. Ako se pristupi popravku, obavezno sačuvati zamijenjene dijelove za potrebe mogućeg očevida.

  Kako i gdje prijaviti štetu na osiguranoj imovini ili kućnog ljubimca?

Prijavu štete moguće je učiniti: pozivom na besplatni broj telefona 0800 5000, online ili putem e-pošte prijava.steta@allianz.hr

Prijavu je, uz dostavu potrebne dokumentacije, potrebno izvršiti odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana nastanka osiguranog slučaja. 

  Koja je dokumentacija potrebna za prijavu štete na osiguranoj imovini

Kako bi obrada Vašeg zahtjeva bila što brža Allianz sugerira da već kod prijave štete ispunite i predate sljedeće obrasce i dokumente:

 • obrazac za prijavu štete (ako prijavljujete e-poštom)

U slučaju da je nastupila provalna krađa, požar, razbojstvo ili vandalizam nakon provale, potrebno je dostaviti:

 • potvrdu nadležnog MUP-a vezanu uz štetni događaj,
 • specifikaciju odštetnog zahtjeva (popis otuđenih/oštećenih stvari, marka, tip, količina, godina proizvodnje, i dr.)
 • račune kupnje otuđenih stvari ili jamstvene listove

U slučaju da je nastala šteta na kućanskim aparatima zbog djelovanja električne energije, potrebno je dostaviti:

 • detekciju kvara servisera i ponudu za popravak
 •  račun popravka (ako je popravak već izvršen)

U slučaju da je nastupila osigurana opasnost loma stakla, potrebno je dostaviti:

 • Fotografije oštećenja
 • Specificirani račun zamjene oštećenog stakla
Obrazac za prijavu štete na imovini

  Koja je dokumentacija potrebna za prijavu štete kod osiguranja kućnog ljubimca

Kako bi obrada Vašeg zahtjeva bila što brža Allianz sugerira da već kod prijave štete ispunite i predate slijedeće obrasce i dokumente:

 • obrazac za prijavu štete (ako prijavljujete e-poštom)
 • račun za liječenje, operaciju, hospitalizaciju ili eutanaziju, ako je provedeno
 • račun za kupljene lijekove