Osiguranje imovine i kućnih ljubimaca

Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535
(pon - pet 08-20, sub 09-15)

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
 • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
 • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

  Što učiniti u slučaju štete na osiguranoj imovini?

U slučaju nastupa osiguranog slučaja potrebno je poduzeti sve mjere kako oštećeni objekt ili oštećene stvari ne bi bile izložene daljnjim oštećenjima.

Nastalo stanje na oštećenom objektu ili stvarima mora biti nepromijenjeno do prijave štete osiguratelju i dolaska predstavnika osiguratelja radi procjene štete osim ukoliko je isto promijenjeno radi smanjenja opsega oštećenja. Ako se pristupi popravku, obavezno sačuvati zamijenjene dijelove za potrebe mogućeg očevida.

  Kako i gdje prijaviti štetu na osiguranoj imovini ili kućnog ljubimca?

Prijavu štete moguće je prijaviti u pisanom obliku najbližoj poslovnici Allianza, putem telefaksa, Allianz informacijskog centra (putem besplatnog broja telefona 0800 5000) ili putem ON LINE prijave. Prijavu je, uz dostavu potrebne dokumentacije, potrebno izvršiti odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana nastanka osiguranog slučaja.  Allianz sugerira da štetu prijavite putem Allianz informacijskog centra (putem besplatnog broja telefona 0800 5000) ili ON LINE prijavom. Allianz će organizirati procjenu štete u za Vas najpogodnije vrijeme (ukoliko je ista potrebna).

Oštećenja na imovini: moraju biti nepromijenjena do prijave štete osiguratelju i dolaska predstavnika osiguratelja radi procjene štete (nakon poduzimanja mjera za smanjenje daljnjih oštećenja).

  Koja je dokumentacija potrebna za prijavu štete na osiguranoj imovini

Kako bi obrada Vašeg zahtjeva bila što brža Allianz sugerira da već kod prijave štete ispunite i predate slijedeće obrasce i dokumente:

 • obrazac Prijava šteta na imovini s naznačenim načinom izvršenja isplate (broj računa osiguranika i naziv banke u kojoj je isti otvoren),
 • ukoliko je nastupila osigurana opasnost provalne krađe, požara, razbojstva ili vandalizma nakon provale, potrebno je dostaviti i:
 • potvrdu nadležnog MUP-a vezanu uz nastup osigurane opasnosti,
 • specifikaciju odštetnog zahtjeva (popis otuđenih/oštećenih stvari, marka, tip, količina, godina proizvodnje, i dr.)
 • račune kupnje otuđenih stvari ili jamstvene listove
 • ukoliko je nastala šteta na kućanskim aparatima zbog djelovanja električne energije, potrebno je dostaviti i:
 • detekciju kvara servisera i ponudu za popravak, račun popravka (ako je popravak već izvršen)Obrazac za prijavu štete na imovini

  Koja je dokumentacija potrebna za prijavu štete kod osiguranja kućnog ljubimca

Kako bi obrada Vašeg zahtjeva bila što brža Allianz sugerira da već kod prijave štete ispunite i predate slijedeće obrasce i dokumente:

 • obrazac Prijava štete za kućne ljubimce s naznačenim načinom izvršenja isplate (broj računa vlasnika kućnog ljubimca i naziv banke u kojoj je isti otvoren)
 • račun za liječenje, operaciju, hospitalizaciju ili eutanaziju, ako je provedeno
 • račun za kupljene lijekove
 • ukoliko je nastupila osigurana opasnost zbog požara ili kaznenim dijelom treće osobe, potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog MUP-a vezanu uz nastup osigurane opasnosti.