Osiguranje života

Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
(pon - pet 08 -17 sati)
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
 • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
 • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

  Što učiniti u slučaju nastupa osiguranog slučaja po polici osiguranja života?

U slučaju doživljenja, otkupa ili nastupa smrti pribavite Potvrdu porezne uprave o korištenju premije osiguranje života kao porezno priznate olakšice: ukoliko je u cijelosti sva uplaćena premija osiguranja života korištena kao porezna olakšica ovu Potvrdu zamijeniti će Vaša Izjava o korištenju premije osiguranja kao porezne olakšice. Ispunite odgovarajući obrazac vezan uz nastali osigurani slučaj. Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji Allianz informacijski centar na besplatnom broju telefona 0800 5000.

Dokumentaciju za isplatu ugovorene svote po doživljenju i otkup potrebno je dostaviti na adresu: Allianz Zagreb d.d., Sektor za životna osiguranja, PP 3, 10002 Zagreb.

U slučaju nastanka smrtnog slučaja, prijavu smrtnog slučaja osiguranika moraju izvršiti korisnici po polici osiguranja života uz dostavu potrebne dokumentacije. Prijavu je moguće učiniti na internetskoj stranici osiguratelja ili putem e-pošte prijava.steta@allianz.hr, a dokumentaciju za prijavu slučaja smrti potrebno je dostaviti na e-adresu: prijava.stete@allianz.hr.

  Dokumentacija potrebna za slučaj doživljenja (isteka police osiguranja života)

U slučaju doživljenja potrebno je podnijeti pismeni zahtjev i priložiti obaveznu dokumentaciju kako je niže navedeno:

 • popunjen zahtjev za isplatu koji potpisuju korisnici za doživljenje  
 • potvrda Porezne uprave o iznosu porezno priznate premije za godine u kojima su bile izvršene uplate premije osiguranja – ovu potvrdu izdaje Porezna uprava na osnovi Izjave o korištenju poreznog izdatka temeljem police životnog osiguranja
 • obostranu presliku važeće osobne iskaznice korisnika za slučaj doživljenja
 • obostranu presliku kartice tekućeg računa sa jasno vidljivim brojem računa vlasnika korisnika za slučaj doživljenja

Napomena: Potvrdu od Porezne Uprave obavezno pribavljaju osiguranici  bez obzira je li premija bila korištena kao porezna olakšica ili nije

Dokumentaciju za isplatu ugovorene svote po doživljenju i otkup potrebno je dostaviti na adresu: Allianz Zagreb d.d., Preuzimanje rizika i njega portfelja, PP 3, 10002 Zagreb.

  Dokumentacija potrebna za slučaj otkupa police osiguranja života

U slučaju otkupa potrebno je podnijeti pismeni zahtjev i priložiti obaveznu dokumentaciju kako je niže navedeno:

 • popunjen zahtjev za otkup koji potpisuje ugovaratelj osiguranja
 • potvrda Porezne uprave o iznosu porezno priznate premije za godine u kojima su bile izvršene uplate premije osiguranja – ovu potvrdu izdaje Porezna uprava na osnovi Izjave o korištenju poreznog izdatka temeljem police životnog osiguranja
 • obostranu presliku važeće osobne iskaznice ugovaratelja osiguranja
 • obostranu presliku kartice tekućeg računa sa jasno vidljivim brojem računa vlasnika ugovaratelja osiguranja

Napomena: Potvrdu od Porezne Uprave obavezno pribavljaju osiguranici  bez obzira je li premija bila korištena kao porezna olakšica ili nije

Dokumentaciju za isplatu ugovorene svote po doživljenju i otkup potrebno je dostaviti na adresu: Allianz Zagreb d.d., Preuzimanje rizika i njega portfelja, PP 3, 10002 Zagreb.

  Dokumentacija potrebna za prijavu smrtnog slučaja

 • Izvornik police osiguranja
 • Ispunjen obrazac Prijava smrtnog slučaja s naznačenim načinom izvršenja isplate (broj računa i naziv banke u kojoj je isti otvoren)
 • Dokaz o srodstvu (rješenje o nasljeđivanju, vjenčani list, rodni list, rješenje organa skrbništva)
 • Otpusno pismo iz bolnice/nalaz mrtvozornika ili obdukcijski nalaz
 • Smrtni list
 • Dokaz o nastanku osiguranog slučaja kod smrti zbog nezgode (zapisnik o očevidu, preslika vozačke dozvole, preslika prometne dozvole i sl.).
 • Potvrdu Porezne uprave o (ne)korištenju porezne olakšice za sve vrijeme trajanja osiguranja (kod uzajamnog osiguranja života za oba osiguranika) ovu Potvrdu izdaje Porezna uprava na osnovu Izjave o korištenju poreznog izdatka temeljem police životnog osiguranja (za Poreznu upravu)
 • Ispunjen obrazac Potvrda aktualnog poslodavca za tekuću godinu (samo ako je bilo uplata u tekućoj godini i ugovorena je mjesečna dinamika plaćanja; napomena: vidjeti točku 2.); kod uzajamnog osiguranja života za oba osiguranika).

  Naknada prilikom rođenja prvog djeteta i dokumentacija za prijavu

Prema uvjetima koji su sastavni dio Vaše police, u slučaju rođenja prvog djeteta, osiguratelj isplaćuje majci djeteta (koja je osiguranik po polici) naknadu za opremu djeteta rođenog u vrijeme trajanja osiguranja u visini 3% od ugovorene svote za slučaj doživljenja. Naknada se isplaćuje za jedno dijete pod uvjetom da je rođeno nakon najmanje 9 mjeseci od dana početka osiguranja. Naknada se isplaćuje za police ugovorene M4 cjenikom.

Prema uvjetima koji su sastavni dio Vaše police, ako je ugovoreno uzajamno osiguranje supružnika (MZ cjenik), osiguratelj je u obvezi isplatiti supružnicima naknadu za opremu prvog rođenog djeteta u visini koja odgovara pomoći za opremu novorođenog djeteta utvrđenu čl. 39. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Naknada se isplaćuje pod uvjetom da je dijete rođeno nakon isteka 12 mjeseci od dana početka osiguranja.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU ROĐENJA PRVOG ROĐENOG DJETETA

 • Ispunjen Zahtjev za isplatu naknade za opremu prvog rođenog djeteta (ako prijavljujete e-poštom)
 • Preslika Rodnog lista djeteta
 • Broj police osiguranja života

  Obrazce možete preuzeti na donjem linku