Međunarodne štete

Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
(pon - pet 08 -17 sati)
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
  • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
  • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

  Odštetni zahtjevi za automobilsku odgovornost u EU

Ulaskom Republike Hrvatske u EU u smislu IV. Smjernice EU o obradi šteta iz automobilske odgovornosti, oštećene osobe ovisno o okolnostima nastanka prometne nesreće svoje odštetne zahtjeve mogu postaviti kako slijedi:

Štete nastale na prostoru Republike Hrvatske s vozilom inozemne registracijske oznake

Prema članku 34. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, oštećena osoba kojoj je u Republici Hrvatskoj nanesena šteta uporabom vozila inozemne registracije za koje postoji valjana međunarodna isprava ili dokaz o postojanju osiguranja od automobilske odgovornosti može podnijeti odštetni zahtjev Hrvatskom uredu za osiguranje.

Hrvatski ured za osiguranje u praksi povjerava obradu ovakvih šteta imenovanom korespondentu stranog društva odnosno ako strano društvo nema imenovanog korespondenta za Republiku Hrvatsku obradu povjerava jednom od svojih članova, pazeći pritom na koliziju interesa.

Ukoliko Vam je poznato strano društvo za osiguranje kod kojeg je vozilo inozemne registracijske oznake osigurano na slijedećem linku možete saznati koje je društvo za osiguranje u Republici Hrvatskoj korespondent tog stranog društva za osiguranje.

https://www.huo.hr/hrv/korespondenti/12/

 

Štete nastale u inozemstvu

Ukoliko je drugi sudionik skrivio prometnu nesreću, tada oštećena osoba svoj odštetni zahtjev ne može podnijeti svom osiguratelju (osim ako ima kasko osiguranje), nego:

a) izravno osiguratelju štetnika u posjećenoj zemlji. Svoj odštetni zahtjev oštećena osoba može podnijeti tijekom boravka u inozemstvu ali i nakon povratka u Hrvatsku. U tom slučaju moguće je napraviti uslužni izvid štete na vozilu i eventualno odštetni zahtjev proslijediti osiguratelju štetnika; ili

b) ovlaštenom predstavniku inozemnog osiguratelja štetnika za rješavanje šteta u Republici Hrvatskoj Oštećena osoba kojoj je u državi članici Europskog gospodarskog prostora koja nije država stalnog prebivališta oštećene osobe odnosno u trećim državama čiji je nacionalni Ured za osiguranje član Sustava zelene karte nanesena šteta uporabom vozila inozemne registracije koja su osigurana i uobičajeno stacionirana u nekoj od država članica Europskog gospodarskog prostora, može podnijeti zahtjev ovlaštenom predstavniku za rješavanje šteta u Republici Hrvatskoj.

Oštećena osoba nije obavezna prijaviti štetu ovlaštenom predstavniku, već odštetni zahtjev može postaviti i izravno osiguratelju štetnika. U svakom slučaju, pri obradi štete primjenjuje se pravo države u kojoj se je prometna nesreća dogodila.

Ukoliko je poznato strano društvo za osiguranje kod kojeg je vozilo inozemne registracijske oznake osigurano na slijedećem linku se može provjeriti ovlaštenog predstavnika u Republici Hrvatskoj.

http://www.huo.hr/hrv/ovlasteni-predstavnici/13/

Ukoliko nije poznato strano društvo za osiguranje kod kojeg je vozilo inozemne registracijske oznake osigurano potrebno je obratiti se Informacijskom centru pri Hrvatskom uredu za osiguranje koji će temeljem registracijske oznake vozila štetnika provjeriti osiguratelja i njegovom ovlaštenog predstavnika u Republici Hrvatskoj.

U slučaju kada osiguratelj štetnika nije imenovao ovlaštenog predstavnika u Republici Hrvatskoj, odštetni zahtjev se može podnijeti Uredu za naknadu pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

U slučaju prometne nesreće u inozemstvu oštećena osoba kojoj je nanesena šteta uporabom vozila inozemne registracije koja nisu osigurana i uobičajeno stacionirana u nekoj od država članica Europskog gospodarskog prostora, oštećena osoba svoj odštetni zahtjev može podnijeti samo izravno osiguratelju štetnika u posjećenoj zemlji.

  Kontakt podaci

Allianz Zagreb d.d.

Odjel međunarodnih šteta

Heinzelova 70

10000  Zagreb

Tel: 0800 5000

e-mail: prijava.steta@allianz.hr