Putno osiguranje

Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535
(pon - pet 08-20, sub 09-15)

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
 • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
 • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

  Putno zdravstveno osiguranje - Više informacija

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Putno zdravstveno osiguranje pokriva troškove nužnog liječničkog tretmana, operacija i lijekova, kao i troškove prijevoza do medicinske institucije i troškove repatrijacije osiguranika. Pokriveni su troškovi po svakoj osiguranoj osobi do ugovorenog iznosa osiguranja u cijelosti.

Osiguranje započinje u 0:00 sati prvog dana, a istek u 24:00 sati zadnjeg dana navedenog trajanja police, uz uvjet da se osiguranik nalazi u inozemstvu.

Putno zdravstveno osiguranje obuhvaća:

 • Troškove nužnog liječničkog tretmana
 • Troškove lijekova i medicinskih potrepština koje propiše liječnik
 • Nužna medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja propiše liječnik,
 • Kliničko liječenje znanstveno priznatim metodama
 • Troškove prijevoza priznatih službi za hitne slučajeve s ciljem medicinskog prijema u bolnicu ili prijevoz do najbližeg raspoloživog liječnika
 • Troškove prebacivanja u specijalnu kliniku ako je medicinski indicirano
 • Troškove operacije
 • Troškove repatrijacije osiguranika (povratka u Hrvatsku)
 • Stomatološku uslugu s ciljem oslobađanja akutne zubobolje.

Trebate li osiguranje od otkaza putovanja? Obratite nam se e-mailom na direkt@allianz.hr i rado ćemo Vam poslati neobvezujuću ponudu. 

Osobe do 18 godina imaju popust od 50% na premiju putnog osiguranja.

UVJETI ZA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (243-1213 )

  Osiguranje od nezgode

OSIGURANJE OD NEZGODE

Osiguranje od nesretnog slučaja (nezgode) pokriva iznenadne događaje zbog čijih je posljedica došlo do prijeloma kostiju ili smrti uslijed nezgode.

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i o osiguranikovoj volji neovisan događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo ima za posljedicu njegovu smrt ili prijelom kostiju.

Tako se nesretnim se slučajem smatraju sljedeći događaji: gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, ranjavanje oružjem, ubod ili ujed životinje i ubod insekta, osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest ili anafilaktička reakcija na otrov insekta.

UVJETI ZA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (243-1213)

  Osiguranje od privatne odgovornosti

OSIGURANJE OD PRIVATNE ODGOVORNOSTI

Osiguranje privatne odgovornosti, za svaku osiguranu osobu pojedinačno, pokriva troškove do ugovorenog iznosa osiguranja.

Pokrivene su štete koje osigurana osoba (osiguranik) prouzroči trećim osobama ili njihovim stvarima isključivo u svojstvu privatne osobe:

 • U svakodnevnom životu, osim svim aktivnostima kojima se privređuje
 • Uporabom bicikla
 • Amaterskim bavljenjem sportom, osim lova
 • Držanjem pitomih životinja (kućni ljubimci).

Osiguranje privatne odgovornosti vrijedi na području cijelog svijeta.

Početak osiguranja je u 0:00 sati prvog dana, a istek u 24:00 sati zadnjeg dana navedenog trajanja police, uz uvjet da je putovanje i boravak na putu u tijeku.

Ako se dogodio osigurani slučaj privatne odgovornosti, sačuvajte pripadnu dokumentaciju i zapisnike iz kojih je vidljiva Vaša, tj. odgovornost osiguranika za nastanak štete. Po povratku u Hrvatsku predajte odštetni zahtjev najbližoj poslovnici Allianza ili nazovite 0800 5000.

UVJETI OSIGURANJA OD PRIVATNE ODGOVORNOSTI (150-0218)

  Osiguranje prtljage

OSIGURANJE PRTLJAGE

Osiguranje prtljage pokriva krađu, gubitak i oštećenje Vaše prtljage tijekom putovanja i boravka u inozemstvu, ugovorenog iznosa po osiguranoj osobi.

Početak osiguranja je u 0:00 sati prvog dana, a istek u 24:00 sati zadnjeg dana navedenog trajanja police, uz uvjet da je putovanje i boravak na putu u tijeku.

Osiguranje pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage koju osiguranik nosi na sebi i sa sobom tijekom trajanja putovanja, u odlasku i dolasku, te za vrijeme boravka, uslijed:

 • Prometne nesreće
 • Elementarnih nepogoda (potresa, poplave, oluje i sl.)
 • Požara i eksplozije
 • Kaznenog djela treće osobe (krađe, razbojstva)
 • Prilikom predaje prtljage prijevozniku.

U slučaju kašnjenja prtljage, kada ste prtljagu predali prijevozniku (npr. u zračnom prometu), a ona nije stigla isti dan na odredište putovanja kada i Vi, Allianz pokriva do 250 EUR troškova za kupnju nužnih osobnih stvari, uz predočenje računa. Kašnjenje prtljage nije pokriveno pri povratku u mjesto prebivališta.

U slučaju krađe dužni ste odmah prijaviti slučaj najbližoj policijskoj postaji te sačuvati policijski zapisnik. U slučaju oštećenja ili kašnjenja prtljage, odmah obavite prijavu prijevozniku te sačuvajte potvrdu prijevoznika i plaćene račune. Po povratku u Hrvatsku predajte odštetni zahtjev zajedno s navedenim dokumentima najbližoj poslovnici Allianza ili nazovite 0800 5000.

Važno je znati: Novac, vrijednosni papiri, putne karte i sve vrste dokumenata nisu osigurani.
Sportska oprema je osigurana tijekom prijevoza do i od odredišta putovanja te u turističkom smještaju u zaključanoj prostoriji. Sportska oprema nije osigurana za vrijeme uporabe.
Nakit te video, foto i računalna oprema osigurani su samo ako se nose sa sobom i to do trećine osigurane svote. Ako se nalaze u prtljazi predanoj prijevozniku, tada nisu osigurani.

UVJETI ZA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (243-1213)

  Putno auto kasko

PUTNO KASKO OSIGURANJE

Putujete li u inozemstvo automobilom poželjno je zaštiti se od nepredviđenih događaja ugovaranjem Kasko osiguranja.

Uz Allianz Putno Kasko budite bezbrižni na putu jer ćete 24 sata dnevno na raspolaganju imati Asistenciju na cesti. U slučaju prometne nezgode oštećeno vozilo možete popraviti po povratku u Hrvatsku. Ako ne možete nastaviti putovanje oštećenim vozilom, Asistencija će se pobrinuti transport automobila u Hrvatsku i njegov popravak, a vi ćete nastaviti svoje planirano putovanje „Rent a Car“ vozilom.

Što je osigurano?

U pokriću su osigurani slučajevi prema Uvjetima za osiguranje vozila od svih rizika Auto+ (301-0614) koji su posljedica prometne nesreće ili izlijetanja s ceste te krađa vozila, protupravnog oduzimanje vozila u namjeri da se uporabi za vožnju, razbojničke krađe i razbojstva te provalne krađa. Procjena štete i popravak vozila vrši se isključivo u Hrvatskoj.

 • Popravak vozila u slučaju prometne nesreće ili izlijetanja sa ceste
 • Naknada u slučaju krađe vozila
 • Asistencija na cestama Europe 24 sata dnevno
 • Naknada za rent a car do 500 eura u slučaju da ne možete nastaviti put

Moguće je osigurati osobna vozila snage do 130kW i starosti do 15 godina (godina proizvodnje 2002. ili novija). Limiti isplate šteta su sljedeći:

 • 200.000 kuna za vozila preko 84kW do 130kW
 • 100.000 kuna za vozila do 84kW

UVJETI OSIGURANJA Auto+ (301-0614)
UVJETI OSIGURANJA ZAŠTITNIM PISMOM EURO+ (306-0514)