Osobni podaci

Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
(pon - pet 08 -17 sati)
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
 • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
 • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

  Informacije o korištenju osobnih podataka

Mi, Allianz Zagreb d.d. , Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 23759810849, kao dio Allianz Grupe ovlašteno smo hrvatsko osiguravajuće društvo s dozvolom za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom i neživotnom osiguranju temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor
financijskih poslova. U obavljanju svoje djelatnosti, prikupljamo i obrađujemo osobne podatke korisnika svojih usluga, poštujući sve relevantne zakone i propise te brinući o njihovoj točnosti, potpunosti i sigurnosti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Allianz Zagreb d.d. je u skladu s relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje Vaših prava na zaštitu osobnih podataka.

Kontakt: dpo@allianz.hr ili telefon: 00385 (0)1 3670 305

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!


1. Tko je voditelj obrade osobnih podataka?
Allianz Zagreb d.d. je voditelj obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Allianz Zagreb kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku.

2. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?
Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti ugovora o osiguranju kojeg sklapate, namjeravate sklopiti ili o zahtjevu za ostvarenje prava iz osiguranja. U prvom redu se radi o podacima bez kojih ne možemo sklopiti ugovor o osiguranju s Vama, a uključuju najmanje Vaše osnovne osobne podatke (ime i prezime, adresa, kontakt podaci, OIB, podatke o datumu rođenja, spolu i po potrebi identifikacijska isprava). Podaci su nam nužni i kako bi za vrijeme našeg poslovnog odnosa što lakše komunicirali s Vama i proslijedili Vam bitne ili zanimljive informacije.

3. Kako ćemo prikupljati i koristiti Vaše osobne podatke?
Osobne podatke obrađujemo radi sklapanja ili izvršenja Vašeg ugovora o osiguranju, kako bi ispunili naše zakonske obveze i/ili na temelju našeg legitimnog interesa. Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo dodatno tražiti Vašu izričitu privolu.

4. Razlozi zbog kojih su nam potrebni Vaši osobni podaci?
Osobne podatke prikupljamo već kod pregovora s Vama kako bi procijenili Vaše zahtjeve i potrebe ili utvrdili primjerenost ili prikladnost određenih proizvoda vašim posebnim okolnostima. Tijekom ugovornog odnosa prikupljamo ih radi ostvarenja prava i obveza iz ugovora o osiguranju. Vaša je dužnost pružiti nam točne i istinite podatke koji su nam potrebni za sklapanje ugovora i značajni za procjenu rizika, a mi smo obvezni nadalje brinuti o njihovoj točnosti i o tome da prikupljamo samo onoliko podataka koliko nam je zaista nužno za svrhu obrade.
Osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo radi sklapanja i ispunjenja ugovora o osiguranju nužni su za:

 • informativne izračune premije osiguranja;
 • obradu ponude u smislu procjene prihvatljivosti rizika kojeg preuzimamo u osiguranje, pod kojim uvjetima i za utvrđivanje iznosa premije osiguranja;
 • procjenu može li se ugovor o osiguranju tijekom ugovornog odnosa izmijeniti i pod kojim uvjetima;
 • rješavanje odštetnog zahtjeva ili ostvarivanje naših prava iz ugovora o osiguranju što uključuje naplatu regresa, dugova ili premije osiguranja;
 • administriranje ugovora o osiguranju i osiguravanje točnosti i ažurnosti vaših podataka.

Osigurateljnu djelatnost obavljamo u skladu s pravilima struke i propisima koji ju reguliraju, radi čega određene podatke prikupljamo i obrađujemo radi ispunjenja naših pravnih obveza i to:

 • predugovorne obveze iz Zakona o osiguranju kao što su provjere Vaših zahtjeva i potreba prije sklapanja ugovora ili provjera primjerenosti ili prikladnosti investicijskih proizvoda osiguranja za Vas, a sve s ciljem poštivanja propisa o distribuciji osiguranja već kod razmatranja Vaše ponude ili informativnog izračuna premije osiguranja;
 • obveze iz Zakona o računovodstvu, JOPPD, Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, FATCA-e i CRS-a radi obvezne automatske razmjene informacija o financijskim računima, obveze poštivanja međunarodnih mjera ograničenja;
  • rješavanje pritužbi i prigovora vezanih za sklapanje i izvršenje ugovora o osiguranju i
  • obveze raspodjele rizika putem reosiguranja i suosiguranja ili druge zakonske obveze.

Ako uskratite neki od podataka koji su nam nužni za sklapanje ili ispunjenje ugovora o osiguranju ili ispunjenje naših pravnih obveza, nećemo moći ispuniti svoje zakonske ili ugovorne obveze pa stoga niti sklopiti ugovor s Vama.

Određene obrade osobnih podataka smatramo našim legitimnim interesom. Ipak, takva obrada podliježe posebnim pravilima koja Vam omogućuju da u svakom trenutku prigovorite takvoj obradi i izradi profila koja se na njoj temelji. U tom slučaju više nećemo obrađivati
Vaše podatke temeljem legitimnoga interesa, osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu, koji nadilaze vaše interese, prava i slobode. Svojim legitimnim interesom smatramo:

 • promidžbu proizvoda osiguranja koje nudimo na tržištu, pogodnostima iz postojećih ugovora o osiguranju za vrijeme dok traje naš ugovorni odnos;
 • ispitivanje zadovoljstva pruženom uslugom i
 • sprječavanje i otkrivanje pronevjera ili prijevara u osiguranju.

Legitimni interes trećih osoba uvažavamo kada za potrebe otkrivanja ili sprječavanja pronevjera i prijevara u osiguranju razmjenjujemo podatke s drugim osiguravajućim kućama.
Za određene obrade Vaših podataka ćemo tražiti Vašu suglasnost. U tom slučaju ćemo Vas unaprijed obavijestiti o razlozima takve obrade i zatražiti Vašu privolu.

Vašu privolu ćemo primjerice trebati:

 • za potrebe marketinga, kada prestanete biti naš klijent, kako bi ostali u kontaktu i povremeno Vas obavijestili o ponudama, proizvodima i uslugama koje želite ili bi odgovarali Vašim zahtjevima i potrebama. Ovu privolu možete u svakom trenutku povući, a mi ćemo tada odmah prestati s ovom obradom.

Ovu potrebu nećemo moći ispuniti bez Vaše privole. Privolu ćemo vas tražiti jasno i nedvosmisleno uz pojašnjenje zašto nam treba. Privolu možete u svakom trenutku povući, ali povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja.

5. Automatizirana obrada osobnih podataka, uključujući profiliranje
Ako visinu premije za policu osiguranja budemo računali automatiziranom obradom Vaših podataka, o tome će Vas obavijestiti distributer osiguranja prilikom sklapanja ugovora o osiguranju i omogućit će Vam da o takvoj odluci izrazite svoj stav ili joj prigovorite.
Automatiziranu obradu koristimo kada na temelju Vaših osobnih podataka, na primjer lokacije osigurane imovine, procijenimo visinu rizika za nastup osiguranog slučaja i tako odredimo Vašu premiju osiguranja. Na taj način ćete možda biti u mogućnosti dobiti povoljniju ponudu osiguranja ili se upoznati s činjenicama koje upućuju na postojanje dodatnih rizika na Vašoj strani koji utječu na visinu premije.
Automatiziranu obrada podataka koristimo i kod online ugovaranja osiguranja - web shop. I tamo ćete dobiti informacije o načinu koji osobni podaci koje ste unijeli utječu na izračun premije.
U svakom slučaju, objasnit ćemo vam logiku koja stoji iza automatizirane obrade, a Vi ćete ako želite o tome moći porazgovarati s nekim od naših djelatnika.

6. Tko će imati pristup vašim osobnim podacima?
Mi osiguravamo da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu s potrebom za koju su prikupljeni kao što je opisano pod 4., a ako je to za tu potrebu nužno, Vašim podacima će pristup imati:

 • društva i obrti za zastupanje i zastupnici u osiguranju;
 • državna tijela u skladu sa zakonskim obvezama Allianza Zagreb d.d. (HANFA, Pravobranitelj za područje osiguranja, Hrvatski ured za osiguranje, Ministarstvo financija RH, Porezna uprava, pravosudna i druga državna tijela) ili revizorske tvrtke;
 • tvrtke pružatelji usluga asistencija, obrade odštetnih zahtjeva,
 • tvrtke pružatelji informatičkih rješenja, tiska ili dostave
 • druga osiguravajuća društva za potrebe sprječavanja prijevara ili obveza temeljem međunarodnih ugovora i konvencija,
 • reosiguratelji, suosiguratelji za potrebe preuzimanja viška rizika;
 • tehnički konzultanti, stručnjaci, odvjetnici, medicinski vještaci, procjenitelji, servisi, financijske ustanove, zdravstvene ustanove, marketinški i drugi poslovni partneri.
  Svi osim državnih tijela osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama Allianza Zagreb d.d. i u skladu s ugovorom koji s njima imamo.

7. Gdje će se moji podaci obrađivati?
Vaši osobni podaci mogu biti obrađivani unutar ili izvan Europskog gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni pod 6., a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka.
Vaši osobni podaci neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje Allianza Zagreb d.d.
Svaki prijenos Vaših osobnih podataka van EGP radi obrade od strane tvrtke članice Allianz Grupe provest ćemo temeljem odobrenih Allianz obvezujućih korporativnih pravila (Allianz BCR) kojima je uspostavljena odgovarajuća zaštita osobnih podataka i koja su pravno obvezujuća za sve tvrtke članice Allianz Grupe.
Allianz BCR i popis svih tvrtki Allianz Grupe koje su usklađene i obvezane Allianz BCR dostupan je na www.allianz.hr. Obradi i prijenosu osobnih podataka temeljem Allianz BCR možete prigovoriti slanjem pritužbe putem elektroničke pošte na privacy@allianz.com.
Kada se na prijenos podataka ne primjenjuju Allianz obvezujuća korporativna pravila, za prijenos izvan Europskog gospodarskog prostora, poduzet ćemo sve mjere zaštite osobnih podataka kao što to činimo i unutar EGP. O zaštitnim mjerama koje primjenjujemo (npr.
standardne ugovorne klauzule) možete saznati kontaktirajući nas kao što je to opisano pod 12. ovih Informacija.

8. Koja prava imam u odnosu na moje osobne podatke?
Kada je to propisima predviđeno, imate:

 • pravo na pristup osobnim podacima koji se na Vas odnose, informacijama o porijeklu osobnih podataka, razlozima obrade, informaciji o voditelju obrade, izvršiteljima obrade, primateljima kojima su Vaši podaci otkriveni ili će biti otkriveni;
 • pravo na povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobni podatke obrađujemo uz Vašu privolu;
 • prvo na ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni;
 • pravo na brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe;
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka pod određenim okolnostima, na primjer kada prigovarate točnosti osobnih podataka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost;
 • pravo na odnošenje osobnih podataka u strukturiranom obliku kao i njihovo prenošenje drugom osiguratelju;
 • pravo na prigovor automatiziranoj obradi osobnih podataka da se na Vas ne odnosi odluka koja je donesena isključivo automatiziranom obradom i
 • pravo na podnošenje prigovora Allianzu Zagreb d.d. ili
  nadležnom državnom tijelu.
  Svoja prava možete koristiti putem obrazaca na www.allianz.hr i kao
  što je opisano pod 12.

9. Kako mogu prigovoriti obradi osobnih podataka?
Pod određenim uvjetima, kada je to zakonski dopušteno, imate pravo prigovoriti obradi osobnih podataka ili zatražiti prekid obrade osobnih podataka, na primjer kada obradu temeljimo na našim legitimnim interesima ili zbog izravnog marketinga. Čim zaprimimo Vaš zahtjev za prekidom obrade, nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke osim ako je obrada dopuštena relevantnim zakonskim i drugim propisima.
Ovo pravo možete ostvariti putem obrazaca na www.allianz.hr i kao što je opisano pod 12.
10. Pravo na prigovor nadzornom tijelu Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr ili nekom drugom europskom nadzornom tijelu nadležnom za zaštitu osobnih podataka.

11. Koliko dugo čuvamo osobne podatke?
Vaše podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, trajanje ugovora o osiguranju, zastara potraživanja propisana zakonom ili točno određena odredba drugog zakona koja nas obvezuje da određene podatke čuvamo određeno vrijeme.
Rokove čuvanja osobnih podataka detaljnije utvrđujemo svojim internim aktima.

12. Kako nas možete kontaktirati?
Ako imate bilo kakva pitanja o korištenju Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati telefonom, mailom ili poštom kako slijedi:

13. Koliko često ažuriramo ove Informacije o korištenju osobnih podataka?
Informacije o obradi podataka ažuriramo redovno, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.allianz.hr. Ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.
Posljednja izmjena ovih Informacija je bila: 22. svibnja 2018. godine.

Informacije o obradi osobnih podataka (IOOP)Allianzova obvezujuća korporativna pravilaPopis Allianzovih kompanija koje sudjeluju u obvezujućim pravilima

  Obrasci

U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka imate pravo dobiti našu potvrdu  obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na Vas te ako se takvi podaci obrađuju, zatražiti kopiju tih podataka u papirnatom i elektronskom obliku. Zahtjev za pristup osobnim podacima popunite i pošaljite nam poštom ili e-mailom.

Kako bismo vam povremeno mogli slati obavijesti o našim proizvodima, popustima, prodajnim akcijama, nagradama za vjernost i drugim korisnim informacijama koje bi vam mogle biti zanimljive, molimo vas da privolu za obrađivanje osobnih kontakt podataka date:

Ako ste nam ranije već dali privolu koju sada želite povući ili nam jednostavno želite reći da ne želite nikakvu vrstu komunikacije, onda to možete učiniti na isti način.

Zahtjev za pristup osobnim podacimaIzjava o prikupljanju osobnih podataka u marketinške svrhe (HR)Izjava o prikupljanju osobnih podataka u marketinške svrhe (EN)Izjava o prikupljanju osobnih podataka u marketinške svrhe (DE)Izjava o prikupljanju osobnih podataka u marketinške svrhe (IT)

  Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je informacija (brojčano-slovčana datoteka) spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu ili mobilnom uređaju. U postavkama internet preglednika možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrisati spremljene kolačića automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.
Više o kolačićima koje koristi ova web stranica pročitajte na linku!

Kada prikupljamo i obrađujemo osobne podatke za web kupovinu?
Kod online ugovaranja koristi se automatizirana obrada osobnih podataka, gdje vaši podaci koje ste unijeli utječu na izračun premije, npr. vaša dob, odredište putovanja, starost vozila itd.
Ako za vrijeme ugovaranja online imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte putem chata, e maila (direkt@allianz.hr) ili telefona (0800 5000) gdje možete komunicirati s našim djelatnikom.

Kada prestaje obveza čuvanja podatka?
Podatke koje unosite prilikom izračuna cijene online čuvat ćemo 15 dana kako bismo vas mogli kontaktirati vezano za ponudu. Ako u tom roku ne sklopite ugovor s nama, Vaši podaci će biti izbrisani. 
Ako sklopite ugovor s nama, vaše podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, trajanje ugovora o osiguranju, zastara potraživanja propisana zakonom ili točno određena odredba drugog zakona koja nas obvezuje da određene podatke čuvamo određeno vrijeme. Rokove čuvanja osobnih podataka detaljnije utvrđujemo svojim internim aktima.
Više pojedinosti o kupnji na daljinu pogledajte na ovom linku!