Provjera statusa dopunskog zdravstvenog osiguranja