U skladu sa svojim potrebama i očekivanjima, izaberite idealan opseg zaštite poslovanja i usmjerite svu energiju na posao.

Povuci za više informacija

paket
paket
paket
paket
Požar i druge opasnosti
Prirodne nepogode (osim potresa)
Prekid rada
Odgovornost - osnovna
Osigurani troškovi
Asistencija - osnovna
Izljev vode
Lom stakla
Provalna krađa
Vandalizam
Lom stroja i električnih uređaja
Odgovornost - proširena
Asistencija - proširena
Potres (dopunsko pokriće za sve pakete)
Dodatno ugovaranje
Dodatno ugovaranje
Dodatno ugovaranje
Dodatno ugovaranje

Allianz Moje poslovanje – brzo i jednostavno ugovaranje police!

man with giant watch
Allianz je partner kojem možete vjerovati
man looking at charts
Dodatno zaštitite svoju tvrtku od šteta koje mogu nastati uslijed potresa.
man leaning back
Premiju plaćate u dinamici koju ste sami ugovorili

Želiš prijaviti štetu?

ekomi

Ukupna ocjena zadovoljstva klijenata

4.4/5

7773 Ocjene

Što naši klijenti kažu o nama

Zadovoljstvo obradom šteta

Najčešća pitanja vezana za Moje poslovanje

Ovaj proizvod idealan je za vas ako ste obrtnik, vlasnik mikro ili male tvrtke, ili se možda bavite nekom samostalnom djelatnošću. Preduvjet je da vrijednost vaše materijalne imovine ne prelazi 2 milijuna EUR, ukupni godišnji prihod nije veći od 1 milijun EUR te da pritom zapošljavate maksimalno deset zaposlenika.

Osigurati možete svu opremu koja se nalazi na osiguranoj lokaciji i koristi se za obavljanje djelatnosti navedene na polici osiguranja. To podrazumijeva strojeve, aparate, uređaje,fiksno ugrađenu oprema objekta, alat, namještaj, uredsku opremu...

Također, pokriće se odnopsi i na zalihe u skladištima i trgovinama, sirovine i druge materijale, poluproizvode, proizvode koji su u obradi, uključujući njihovo pakiranje, predmete primljene na popravke ili daljnju preradu, otpadke koji se mogu reciklirati, praznu ambalažu (npr. boce, kutije, vreće, torbe), robu dobavljača te zalihe tuđe robe.

Osiguranjem od prekida rada nadoknađuje se financijski gubitak osiguranika zbog prekida rada kao posljedice djelovanja osigurane opasnosti na predmet osiguranja prouzročenog materijalnom štetom.

Osiguranje od prekida rada vrijedi samo za one materijalne štete koje su osigurane sukladno paketu i pokrićima koji su navedeni na polici osiguranja.

Osiguranjem javne odgovornosti prema trećim osobama pokrivena je građanskopravna izvanugovorna odgovornost vaše tvrtke za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe, i to za štete koje su nastale iz vaše registrirane djelatnosti navedene na polici, štete koje su nastale iz vlasništva, posjedovanja ili određenog svojstva stvari, štete koje su nastale iz pravnog odnosa, štete koje su proizašle iz aktivnosti vaših djelatnika prilikom obavljanja djelatnosti navedenih u polici osiguranja, pod uvjetom da poslodavac slijedi sve sigurnosne mjere koje propisuje zakon i ostale obvezujuće propise.

U sklopu osiguranog izvora opasnosti obavljanja djelatnosti obuhvaćena je i odgovornost osiguranika koja proistječe iz uporabe odnosno posjedovanja, zakupa ili uživanja zemljišta, zgrada i prostorija koje se isključivo rabe za potrebe osigurane djelatnosti ili zanimanja

 

Osiguranjem od odgovornosti za neispravan proizvod pokrivena je zakonska izvanugovorna odgovornost vaše tvrtke za štetu zbog smrti, povrede tijela ili narušavanja zdravlja trećih osoba, kao i oštećenje ili uništenje stvari trećih osoba, a koja nastane zbog uporabe neispravnog proizvoda koji je vaša tvrtka ili osoba koju ste ovlastili isporučila, odnosno stavila u promet.

To uključuje bilo koji proizvod koji ste isporučili ili stavili na tržište ili je stavila na tržište osoba koju ste ovlastili, a koji ne ispunjava sigurnosne zahtjeve koje korisnik ima pravo očekivati, uzimajući u obzir uporabu proizvoda i datum distribucije proizvoda.

Uzrok neispravnosti proizvoda mogu biti koncepcija, plan, izrada, popravak, uskladištavanje, isporuka (uključujući i pogrešnu isporuku), upute za uporabu.

Proizvod se ne smatra neispravnim ako je bolji ili kvalitetniji proizvod proizveden/prodan kasnije.

Osiguranim slučajem smatra se i više šteta proizašlih iz istog uzroka tako se npr. jednim osiguranim slučajem smatra i više vremenski odvojenih šteta ako su štete uzrokovane istom serijom proizvoda proizvedenih i stavljenih u promet za vrijeme trajanja osiguranja. Smatra se da je osigurani slučaj nastupio onog dana kada se pojavila prva u nizu od takvih šteta.

Trebate li pomoć?

Nudimo prilagođena rješenja za individualne potrebe kako bismo vam osigurali najbolje moguće osiguranje za vašu situaciju.
alt

Pronađite dokumente koji vam trebaju

alt
Obrasci, uvjeti osiguranja i ostali korisni dokumenti