Kao osiguravajuće društvo, razmišljamo o dugoročnim ishodima i o tome kako svijet možemo učiniti otpornijim mjestom. Svakodnevno pomažemo našim klijentima da se nose s izazovima kao što su klimatske promjene i prirodne katastrofe (potresi, požari, poplave) te brinemo o njihovoj financijskoj dobrobiti i stabilnosti lokalnog gospodarstva.

Allianzova svrha ‘Osiguravamo vašu budućnost’ izražava razlog zašto postojimo u svijetu i gradimo financijski stabilnu, odgovornu i pouzdanu kompaniju s ciljem smanjivanja nesigurnosti i pokretanjem promjena u pravom smjeru. Kako bi ispunio svoju svrhu, Allianz slijedi strateške ciljeve da nadmaši, transformira i rebalansira. Stoga je održivi razvoj uključen u jednu od temeljnih uloga Allianza – zaštitu ljudi i poslovanju bez rizika.

Samo osiguranje u sebi nosi alate za smanjenje utjecaja klimatskih rizika i otpornost na ekstremne prirodne katastrofe. Očuvanje financijske stabilnosti klijenata u situacijama prirodnih nepogoda je ključni faktor u bržem oporavku ljudi  i sprječavanju njihova zadiranja u  siromaštvo.

Integraciju ekoloških, socijalnih i upravljačkih čimbenika, bilo po pitanju ulaganja financijskih sredstava, osiguranikove premije i pričuva , smatramo bitnom za prepoznavanje, sprečavanje i reagiranje na moguće negativne utjecaje koje naša ulaganja imaju na faktore održivosti i u konačnici na prinose samih ulaganja. Također smatramo kako integracija navedenih čimbenika ima i vidljiv potencijal za pozitivne promjene u vidu poboljšanja života ljudi, ljudskih prava, okoliša i nudi konkretniji pristup rješavanju posljedica klimatskih promjena.

Kako bismo u potpunosti integrirali ekološke, socijalne i upravljačke čimbenike u svakodnevno poslovanje, primjenjujemo Allianz globalni standard upravljanja rizicima, osnovom kojeg  rizicima upravljamo unutar sveobuhvatnog procesa, koji uključuje identifikaciju rizika, procjenu rizika, odgovor na rizik i kontrolne aktivnosti, praćenja i izvještavanje o riziku. Dodatno, anticipativni pristup upravljanja rizicima nam omogućava pravovremenu reakciju na nadolazeće izazove s ciljem zaštite Vas, naših klijenata te osiguranja Vaše budućnosti.

Na kraju, bitno je istaknuti da je Društvo prepoznalo značaj i važnost prilagodbe poslovanja  prema zelenim i održivim poslovnim aktivnostima u kojima se resursi svrhovito koriste te će svojim održivim rješenjima u budućnosti aktivno doprinositi poboljšanju okoliša i društva u cjelini.