München, 9. kolovoza 2022.

PRIOPĆENJE O REZULTATIMA ZA DRUGO TROMJESEČJE I PRVU POLOVICU 2022. GODINE

 

ALLIANZ U DRUGOM TROMJESEČJU OSTVARIO OPERATIVNU DOBIT OD 3,5 MILIJARDI EURA

GRUPA POTVRDILA PROGNOZU ZA CIJELU GODINU
 

DRUGO TROMJESEČJE:

•        Ukupni prihodi porasli su za 8,2 posto na 37,1 milijardu eura

•        Operativna dobit porasla je za 5,3 posto na 3,5 milijardi eura, i to zahvaljujući segmentu neživotnih osiguranja

•        Neto dobit pripisiva dioničarima pala je za 23,3 posto na 1,7 milijardi eura

•        Ostvaren je robusni omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II od 200 posto[1]

 

PRVA POLOVICA GODINE:

•        Ukupni prihodi zabilježili su rast od 7,2 posto na 81,2 milijarde eura

•        Operativna dobit porasla je za 1,2 posto na 6,7 milijardi eura

•        Neto dobit pripisiva dioničarima pala je za 52,7 posto na 2,3 milijarde eura, ponajviše zbog pričuve predviđene za prvo tromjesečje, a vezane za spor oko američkih investicijskih fondova Structured Alpha tvrtke AllianzGI

 

Prognoza:

•        Ciljana operativna dobit u 2022. godini iznosi 13,4 milijarde eura, plus/minus 1 milijardu eura[2]

 

Ostalo:

•        Zaključen je program otkupa dionica u vrijednosti od 1 milijarde eura: do 15. srpnja 2022. godine otkupljeno je 5,1 milijun dionica

 

[1] Izuzme li se primjena prijelaznih mjera za tehničke pričuve.

[2] Prirodne katastrofe, nepovoljna kretanja na tržištima kapitala i čimbenici nadvedeni u našem Upozorenju vezanom za prognozirajuće izjave mogu imati značajan utjecaj na operativne dobiti i/ili neto prihode naših poslovanja, kao i rezultate Allianz Grupe.


"Allianz je ponovno zabilježio vrlo dobre financijske rezultate, i to ponajviše zahvaljujući segmentu neživotnih osiguranja. Operativna dobit i koeficijent solventnosti pokazali su se otpornima u uvjetima osjetne nestabilnosti i oslabljenog gospodarskog okruženja. Istovremeno smo u vrlo dobroj poziciji da se možemo nositi s visokom inflacijom i gospodarskim pritiscima koji su naročito vidljivi u Europi. Allianz će se nastaviti koristiti prednostima koje nam pružaju stabilnost i kontinuirani rast za dobrobit naših klijenata i dioničara.“

Oliver Bate, glavni izvršni direktor Allianz SE

FINANCIJSKI NAGLASCI

 

Prihodi

DRUGO TROMJESEČJE: Ukupni prihodi porasli su za 8,2 posto na 37,1 milijardu eura (u usporedbi s 34,3 milijarde eura iz drugog tromjesečja 2021. godine), ponajviše zahvaljujući segmentu neživotnih osiguranja, koji je zabilježio rast broja polica i povoljan utjecaj cijena. Na rast je pozitivno utjecao i segment životnih i zdravstvenih osiguranja, koji se okoristio povoljnim utjecajima valutne konverzije i akvizicijom tvrtke Aviva u Poljskoj. Istovremeno je segment upravljanja imovinom ostao stabilan, ponajprije zbog većih prihoda od imovine pod upravljanjem.

Rast internih prihoda, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio je 3,6 posto.

PRVA POLOVICA GODINE: Ukupni prihodi porasli su za 7,2 posto na 81,2 milijarde eura (u usporedbi sa 75,7 milijardi eura zabilježenih u prvoj polovici prošle godine). Tome je najviše pridonio segment neživotnih osiguranja, koji je zabilježio rast cijena i broja polica. Na rast ukupnih prihoda dijelom su utjecali i segmenti životnih i zdravstvenih osiguranja te upravljanja imovinom.

Rast internih prihoda ostvario je rast od 3,7 posto.

Dobit

DRUGO TROMJESEČJE: Operativna dobit porasla je za 5,3 posto na 3,5 milijardi eura (u usporedbi s 3,3 milijarde eura zabilježene u istom tromjesečju prošle godine), i to zahvaljujući boljem rezultatu preuzimanja rizika i rastu ulaganja u segmentu neživotnih osiguranja. Spomenuti je rast dobiti djelomično ublažen rezultatima segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja, na koji su utjecali nestabilni tržišni uvjeti i niža investicijska marža u Njemačkoj i SAD-u. Nepovoljan utjecaj imala je i niža operativna dobit segmenta upravljanja imovinom, koji je bio suočen s nepovoljnim tržišnim kretanjima i opreznim ulagačima.

Neto dobit pripisiva dioničarima iznosila je 1,7 milijardi eura (u usporedbi s 2,2 milijarde eura zabilježene u drugom tromjesečju 2021. godine), s obzirom na to da je lošiji neoperativni investicijski rezultat neutralizirao pad poreza na dohodak i veću operativnu dobit.

Anualizirani povrat na uloženi kapital iznosio je 6,7 posto (u usporedbi s 10,6 posto za cijelu 2021. godinu). Izuzmemo li utjecaj pričuve u slučaju investicijskih fondova Structured Alpha tvrtke AllianzGI, anualizirani povrat na uloženi kapital iznosio je 11,1 posto (u usporedbi s 14,9 posto za cijelu prošlu godinu). 

Istovremeno je osnovna dobit po dionici pala za 54 posto na 5,28 eura (u usporedbi s 11,47 eura zabilježenih u prvoj polovici prošle godine).

PRVA POLOVICA GODINE: Operativna dobit porasla je za 1,2 posto na 6,7 milijardi eura (u usporedbi sa 6,7 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine), ponajviše zahvaljujući većoj operativnoj dobiti u segmentima neživotnih osiguranja i upravljanja imovinom. Na rast operativne dobiti utjecala su povoljna kretanja vezana za prihode od ulaganja i skromni rast rezultata preuzimanja rizika u segmentu neživotnih osiguranja, kao i veći prihodi od imovine pod upravljanjem u segmentu upravljanja imovinom.

Rast ukupne operativne profitabilnosti dobrim je dijelom neutraliziran padom operativne dobiti u segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja, koji je ponajviše rezultat nepovoljnih tržišnih kretanja.

Neto dobit pripisiva dioničarima pala je na 2,3 milijarde eura (u usporedbi s neto dobiti od 4,8 milijardi eura iz istog razdoblja prethodne godine), ponajprije zbog pričuve predviđene za prvo tromjesečje, a vezane za spor oko američkih investicijskih fondova Structured Alpha tvrtke AllianzGI.


Omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II

Na kraju drugog tromjesečja ove godine omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 200 posto (u usporedbi sa 199 posto zabilježenih na kraju prvog ovogodišnjeg tromjesečja). Uzme li se u obzir primjena prijelaznih mjera za tehničke pričuve, na kraju drugog tromjesečja ove godine omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 227 posto (u usporedbi s 226 posto zabilježenih na kraju prvog tromjesečja 2022. godine).NAGLASCI PO SEGMENTIMA

 

"Navedene su brojke odraz Allianzove snage i istrajnosti. U tromjesečju koje su obilježile visoka inflacija i tržišna nestabilnost, ostvarili smo iznimnu operativnu dobit, što ukazuje na našu sposobnost da se uspješno nosimo sa situacijama koje se ubrzano mijenjaju.

·         U segmentu neživotnih osiguranja ponovo smo svjedočili snažnom internom rastu zahvaljujući solidnim cijenama i rastu broja polica u različitim kategorijama poslovanja i na različitim tržištima. Zahvaljujući solidnoj kombiniranoj kvoti, na našu operativnu dobit povoljno su utjecali i veći prinos od ponovnog ulaganja, kao i rezultat ubrzanog ulaganja.

·         Kada je riječ o segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja, solidan rast (posebice rast linija s kapitalno učinkovitijim proizvodima) pridonio je značajnom rastu profitabilnosti novoga posla. To predstavlja dobar znak ako govorimo o kontinuiranoj operativnoj profitabilnosti u ovom poslovnom segmentu.

·         Segment upravljanja imovinom pokazao je iznimnu izdržljivost u okruženju koje odlikuju nesigurnosti vezane za inflaciju te previranja na tržištu kapitala. Svoje klijente nastavit ćemo voditi u pravom smjeru u ovim teškim vremenima.

Budući da smo trenutno na pola puta do ostvarivanja naše prognoze za cijelu godinu, valja naglasiti kako smo i dalje uvjereni u realizaciju našeg zacrtanog rasta. Naša ciljana operativna dobit za 2022. godinu i dalje iznosi 13,4 milijarde eura, plus/minus 1 milijardu eura.“

Giulio Terzariol, glavni financijski direktor Allianza SENeživotna osiguranja: ostvaren snažan rast

DRUGO TROMJESEČJE: Ukupni prihodi porasli su za čak 16,2 posto na 16,2 milijarde eura (u usporedbi s 13,9 milijardi eura zabilježenih u drugom tromjesečju 2021. godine). Interni rast, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, više se nego utrostručio (11,1 posto), ponajprije zbog rasta broja polica od 3,9 posto, rasta cijena od 5,8 posto i rasta broja usluga osiguranja od 1,4 posto. Rastu su ponajviše pridonijeli Allianz Partners, AGCS i poslovanje na turskom tržištu.

Operativna dobit zabilježila je skok od 21,1 posto na 1,6 milijardi eura (usporedbi s 1,4 milijarde eura zabilježene u istom razdoblju prethodne godine). Rezultat je to boljih rezultata preuzimanja rizika i operativnih ulaganja.

Kombinirana kvota ostvarila je rast od 0,3 postotna boda na 93,6 posto (u usporedbi s 93,9 posto zabilježenih u istom razdoblju 2021. godine). Manji broj nastalih šteta vezanih za prirodne katastrofe i povoljan run-off rezultat više su nego neutralizirali utjecaj većeg broja šteta nastalih događanjima manjih razmjera, i to zahvaljujući normalizaciji učestalosti šteta i utjecaju inflacije u Brazilu i Turskoj, kao i događanjima vezanima za vremenske prilike. Omjer troškova iznosio je 26,8 posto (u usporedbi s 26,4 posto zabilježenih godinu dana ranije), ponajviše zahvaljujući većim troškovima nabave nakon izmijenjene kombinacije različitih poslovnih aktivnosti tvrtke Allianz Partners.

PRVA POLOVICA GODINE: Ukupni prihodi ostvarili su skok od 12,1 posto na 37,7 milijardi eura (u usporedbi s 33,6 milijardi eura zabilježenih u prvoj polovici 2021. godine). Interni rast, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio je solidnih 8,5 posto, ponajprije zbog rasta broja polica od 2,8 posto, rasta cijena od 4,8 posto i rasta broja usluga osiguranja od 0,8 posto. Iako su tom rastu pridonijele brojne jedinice, najveći utjecaj imali su upravo Allianz Partners te poslovanja u Turskoj i Njemačkoj.

U slučaju operativne dobiti, zabilježen je rast od 5,2 posto u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, s 2,9 milijardi eura na 3,0 milijardi eura. Rast je u velikoj mjeri rezultat boljeg rezultata operativnih ulaganja.

Kombinirana kvota porasla je na 94,1 posto (u usporedbi s 93,4 posto zabilježenih u istom razdoblju 2021. godine), s obzirom na to da su veći broj šteta vezanih za prirodne katastrofe i događanja vezana za vremenske prilike, kao i normalizacija učestalosti šteta djelomično neutralizirane povoljnim run-off rezultatom. Rezultat preuzimanja rizika i dalje je stabilan.Životna i zdravstvena osiguranja: profitabilnost novog posla nastavila s rastom

DRUGO TROMJESEČJE: PVNBP[1] (sadašnja vrijednost premija za nove poslove) iznosio je tek 16,5 milijardi eura (u usporedbi s 19,7 milijardi eura iz istog razdoblja prošle godine) jer veća prodaja proizvoda fiksnih anuiteta vezanih uz dioničke indekse u SAD-u i veća prodaja na Tajvanu nisu u potpunosti neutralizirale utjecaj prošlogodišnjih ponovnih pregovora o ugovorima u Italiji, kao ni utjecaj ograničenog prijelaza na nove proizvode u Francuskoj (Fidelite).

Operativna dobit u istom je tromjesečju iznosila 1,1 milijardu eura (u usporedbi s 1,3 milijarde eura zabilježenih u drugom tromjesečju prošle godine). Na pad su utjecali promjenjivi tržišni uvjeti, kao i niža investicijska marža u Njemačkoj i SAD-u, a djelomično je kompenziran konsolidacijom poslovanja tvrtke Aviva u Poljskoj.

Profitabilnost novog posla porasla je na 4,1 posto (u usporedbi s 3,2 posto ostvarenih u istom tromjesečju 2021. godine), ponajviše zahvaljujući boljoj kombinaciji različitih poslovnih aktivnosti, posebice u Njemačkoj i SAD-u. Veće kamatne stope također su doprinijele rastu marže. Vrijednost novog posla skočila je za 6,2 posto na 672 milijuna eura (u usporedbi s 633 milijuna eura iz istog razdoblja prethodne godine), uglavnom zahvaljujući boljoj kombinaciji različitih poslovnih aktivnosti.

PRVA POLOVICA GODINE: PVNBP iznosio je 35,9 milijardi eura (u usporedbi s 39,2 milijarde eura zabilježene u prvoj polovici 2021. godine) jer je veća prodaja proizvoda fiksnih anuiteta vezanih uz dioničke indekse u SAD-u više nego neutralizirana prošlogodišnjim ponovnim pregovorima o ugovorima u Italiji.

Operativna dobit iznosila je 2,3 milijarde eura (u usporedbi s 2,5 milijardi eura zabilježenih u prvoj polovici 2021. godine). Taj je pad rezultat nepovoljnih tržišnih uvjeta i nižih investicijskih marži u Njemačkoj i SAD-u. Povoljan utjecaj imale su veće naknade (loadings & fees) i veća tehnička marža zahvaljujući akviziciji tvrtke Aviva u Poljskoj.

Profitabilnost novog posla porasla je na 3,7 posto (u usporedbi s 3,0 posto ostvarenih u istom razdoblju 2021. godine), ponajviše zahvaljujući boljoj kombinaciji različitih poslovnih aktivnosti diljem poslovnih jedinica. Vrijednost novog posla skočila je na 1,3 milijarde eura (u usporedbi s 1,2 milijarde eura iz istog razdoblja prethodne godine), a zahvaljujući većim maržama.

[1] PVNBP je izražen nakon nekontrolirajućih udjela, osim ako nije drugačije istaknuto.


Upravljanje imovinom: rezultati su odraz tržišnih kretanja

DRUGO TROMJESEČJE: Operativni prihodi ostvarili su rast od 0,8 posto na 2,0 milijardi eura zahvaljujući većim prihodima od imovine pod upravljanjem; potonji su dijelom neutralizirani nižim naknadama za uspješnost. Operativna dobit pala je za 6,6 posto, s prošlogodišnjih 825 milijuna eura na 771 milijun eura. Operativna dobit, korigirana za utjecaje valutnih tečajeva, ostvarila je pad od 14,8 posto. U istom je razdoblju omjer troškova i prihoda porastao s prošlogodišnjih 58,7 posto na 61,8 posto.

Na dan 30. lipnja 2022. godine imovina klijenata pod upravljanjem iznosila je 1,769 bilijuna eura, što je za 109 milijardi eura manje u odnosu na kraj prvog tromjesečja ove godine. Povoljan utjecaj valutne konverzije u iznosu od 87,7 milijardi eura dobrim je dijelom neutraliziran nepovoljnim tržišnim utjecajem od 159,2 milijarde eura i neto odljevom od 33,8 milijardi eura.

Na kraju drugog tromjesečja ove godine ukupna imovina pod upravljanjem iznosila je 2,319 bilijuna eura, što je odraz trenda u poslovanju s imovinom klijenata pod upravljanjem.

PRVA POLOVICA GODINE: Operativni prihodi skočili su za 6,4 posto na 4,1 milijardu eura zahvaljujući većim prihodima od imovine pod upravljanjem. Operativna dobit u proteklih je godinu dana porasla za 1,8 posto, s 1,57 milijardi eura na 1,60 milijardi eura. Operativna dobit, korigirana za utjecaje valutnih tečajeva, pala je za 5,2 posto, dok je omjer troškova i prihoda porastao s prošlogodišnjih 59,0 posto na trenutnih 60,8 posto. Na dan 30. lipnja 2022. godine imovina klijenata pod upravljanjem iznosila je 1,769 bilijuna eura, što je za 197 milijardi eura manje nego na kraju 2021. godine.


 

TABLICA S REZULTATIMA

 

Allianz Grupa – ključne brojke za drugo tromjesečje i prvu polovicu 2022. godine

 

 

2. tromjesečje 2022.

2. tromjesečje 2021.

Delta

6 mjeseci 2022.

6 mjeseci 2021.

Delta

Ukupni prihodi

 mlrd. eura

37,1

34,3

8,2 %

81,2

75,7

7,2 %

- Neživotni1

 mlrd. eura

16,2

13,9

16,2 %

37,7

33,6

12,1 %

- Životni/zdravstveni

 mlrd. eura

19,1

18,5

3,4 %

39,8

38,5

3,2 %

- Imovina pod upravljanjem

 mlrd. eura

2,0

2,0

0,8 %

4,1

3,8

6,4 %

- Korporativni i ostali

 mlrd. eura

0,1

0,1

2,2 %

0,1

0,1

3,5 %

- Konsolidacija

 mlrd. eura

-0.3

-0,2

38,4 %

-0,5

-0,4

33,7 %

Operativna dobit/gubitak

 mil. eura

3.495

3.319

5,3 %

6.733

6.655

1,2 %

- Neživotni

 mil. eura

1.645

1.358

21,1 %

3.022

2.871

5,2 %

- Životni/zdravstveni

 mil. eura

1.124

1.283

-12,5 %

2.336

2.495

-6,4 %

- Imovina pod upravljanjem

 mil. eura

771

825

-6,6 %

1.601

1.572

1,8 %

- Korporativni i ostali

 mil. eura

-49

-143

-65,7 %

-233

-278

-16,3 %

- Konsolidacija

 mil. eura

5

-5

nema značaja

6

-6

nema značaja

Neto dobit

 mil. eura

1.810

2.355

-23,1 %

2.479

5.040

-50,8 %

- Pripisiva nekontrolirajućim udjelima

 mil. eura

104

129

-19,5 %

211

249

-15,1 %

- Pripisiva dioničarima

 mil. eura

1.706

2.225

-23,3 %

2.267

4.791

-52,7 %

Osnovna dobit po dionici2

eura

3,91

5,25

-25,5 %

5,28

11,47

-54,0 %

Razrijeđena dobit po dionici2

eura

3,85

5,22

-26,3 %

5,18

11,42

-54,6 %

Dodatni ključni pokazatelji uspješnosti

 

 

 

 

 

 

 

- Povrat na uloženi kapital Grupe3,4

%

9,8 %

10,6 %

-0,8 % -p

6,7 %

10,6%

-3,9 % -p

- Kombinirana kvota za neživotni

%

93,6 %

93,9 %

-0,3 % -p

94,1 %

93,4%

0,7 % -p

- Profitabilnost novog posla za životni/zdravstveni

%

4,1 %

3,2 %

0,9 % -p

3,7 %

3,0%

0,7 % -p

- Vrijednost novog posla za životni/zdravstveni

 mil. eura

672

633

6,2 %

1.342

1.190

12,8 %

- Omjer troškova i prihoda za imovinu pod upravljanjem

%

61,8 %

58,7 %

3,0 % -p

60,8 %

59,0 %

1,8 % -p

 

 

 

 

 

30.6.2022.

31.12.2021.

 

Dionički kapital4

 mlrd. eura

 

 

 

56,4

80,0

-29,5 %

Omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II5

        %

 

 

 

200 %

209 %

-9 %-p

 Imovina klijenata pod upravljanjem              

 mlrd. eura

 

 

 

1.769

1.966

-10,0 %

 

Napomena: Brojke su navedene u milijunima eura osim ako nije drugačije naznačeno. Zbog zaokruživanja određenih iznosa, postoji mogućnost da navedene brojke neće dati točan navedeni ukupni iznos, a postotci neće točno odražavati apsolutne iznose.

 

1_ Ukupni prihodi sastoje se od bruto zaračunate premije te prihoda od naknada i provizija.

2_ Izračunata diobom neto dobiti pripisive dioničarima za pojedino razdoblje (korigirane za neto financijske naknade, koje se odnose na nedatirane podređene obveznice klasificirane kao dionički kapital) s ponderiranim prosječnim brojem dionica u optjecaju (osnovna dobit po dionici).

3_ Predstavlja omjer neto dobiti pripisive dioničarima i prosječnog dioničkog kapitala na početku i kraju razdoblja. Neto dobit pripisiva dioničarima korigirana je za neto financijske naknade, koje se odnose na nedatirane podređene obveznice klasificirane kao dionički kapital. Iz prosječnog dioničkog kapitala izuzeti su nedatirane podređene obveznice klasificirane kao dionički kapital te nerealizirane dobiti/gubici od obveznica (neto od neslužbenog računovodstva). Anualizirane brojke ne predstavljaju predviđanje za cijelu godinu. Za drugo tromjesečje i prvu polovicu 2021. godine prikazan je povrat na uloženi kapital za cijelu 2021.

4_ Izuzmu li se nekontrolirajući udjeli.

5_ Brojke za rizični kapital diversificirane su po grupi na razini pouzdanosti od 99,5 posto. Uzme li se u obzir primjena prijelaznih mjera za tehničke pričuve, omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 227 posto na dan 30. lipnja 2022. godine.

Za sve daljnje upite, molimo vas da se obratite sljedećim osobama:

Antonela Čečura                            +385994947971                                           Antonela.Cecura@allianz.hr

Holger Klotz                                       +4989380090921                                              holger.klotz@allianz.com

Kirti Pandey                                       +49 89 380016255                                           kirti.pandey@allianz.com

Johanna Oltmann                            +49 89380013346                                             johanna.oltmann@allianz.com

 

RELEVANTNE POVEZNICE

Konferencija za medije
5. kolovoza 2022. u 11:00 sati po srednjoeuropskom ljetnom vremenu: YouTube videozapis na engleskom jeziku

Konferencijski poziv za analitičare
5. kolovoza 2022. u 14:00 sati po srednjoeuropskom ljetnom vremenu: YouTube videozapis na engleskom jeziku

Rezultati
Rezultati i povezani dokumenti mogu se pronaći u centru za preuzimanje materijala.


PREDSTOJEĆA DOGAĐANJA

Financijski rezultati za treće tromjesečje 2022. godine
10. studenoga 2022.
Više informacija dostupno je u financijskom kalendaru.

 

O Allianzu

Allianz Grupa spada među vodeće svjetske osiguratelje i društva za upravljanje imovinom, s više od 126 milijuna* privatnih i korporativnih klijenata u više od 70 zemalja. Allianzovi klijenti na raspolaganju imaju široki spektar usluga osobnog i korporativnog osiguranja, od neživotnog, životnog i zdravstvenog osiguranja, do usluga podrške, kreditnog osiguranja i globalnog osiguranja poslovanja. Allianz je jedan od najvećih ulagača na svijetu, te upravlja s oko 716 milijardi eura** za račun klijenata osiguranja, dok naša društva za upravljanje imovinom PIMCO i Allianz Global Investors upravljaju s gotovo 1,8 bilijuna eura** vrijedne imovine klijenata. Zahvaljujući sustavnoj integraciji ekoloških i društvenih kriterija u poslovne procese i ulagačke odluke, među vodećim smo osiguravateljima po indeksu održivosti Dow Jones. Tijekom 2021. godine više od 155 tisuća zaposlenika Grupe ostvarilo je ukupne prihode od 148,5 milijardi eura i operativnu dobit od 13,4 milijarde eura.

Kao i uvijek, sve procjene podložne su niže navedenoj izjavi o odricanju od odgovornosti.

* Uključujući nekonsolidirane subjekte s Allianzovim klijentima.
** Od 30. lipnja 2022. godine.

 

Upozorenje vezano za prognozirajuće izjave

Ovaj dokument sadrži prognozirajuće izjave (kao što su izgledi ili očekivanja), koje se temelje na trenutnim stajalištima i pretpostavkama uprave, i podložne su poznatim i nepoznatim rizicima i neizvjesnostima. Stvarni rezultati, uspješnost ili događanja mogu se značajno razlikovati od onih izraženih ili podrazumijevanih u takvim prognozirajućim izjavama.

Do odstupanja može doći zbog sljedećih čimbenika (ali bez ograničavanja na iste): (i) promjene općih gospodarskih uvjeta i situacije s konkurencijom kada je riječ o temeljnom poslovanju i tržištima, (ii) stanje na financijskim tržištima (posebice tržišna promjenjivost, likvidnost i kreditna događanja), (iii) nepovoljni publicitet, regulatorne mjere ili sudski postupci vezani za Allianz Grupu, druge poznate tvrtke i općenito industriju financijskih usluga, (iv) učestalost i ozbiljnost osiguranih gubitaka, uključujući onih uzrokovanih prirodnim katastrofama, te kretanja vezana za troškove gubitka, (v) razine i trendovi smrtnosti i oboljenja, (vi) razine ustrajnosti, (vii) razmjer neispunjavanja ugovorne obveze, (viii) razine kamatnih stopa, (ix) devizni tečaj, prije svega tečaj eura/američkog dolara, (x) izmjene zakona i regulativa, uključujući onih poreznih, (xi) utjecaj akvizicija, uključujući povezane probleme s integracijom i mjere reorganizacije, te (xii) opći konkurentni čimbenici, u svakom pojedinačnom slučaju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili globalnoj razini. Mnogi od tih čimbenika vjerojatniji su uslijed terorističkih aktivnosti.

 

Bez obveze ažuriranja

Allianz ne preuzima obvezu ažuriranja navedenih informacija ili prognozirajućih izjava, osim ako je riječ o informacijama koje je dužan objaviti u skladu s postojećim zakonima.

 

Ostalo

Brojke koje se tiču neto imovine, financijske pozicije ili rezultata poslovanja pripremljene su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja. Ovo priopćenje ne predstavlja privremeno financijsko izvješće u skladu s njegovom definicijom iz Međunarodnih računovodstveni standarda (IAS) 34.

Ovo je prijevod njemačkog priopćenja o tromjesečnim rezultatima Allianz Grupe. U slučaju bilo kakvih odstupanja, njemačka je verzija obvezujuća.
 

Napomena o zaštiti privatnosti

Allianz SE odlučan je u namjeri da zaštiti vaše osobne podatke. Više o svemu možete pročitati u našoj dummy Izjavi o zaštiti osobnih podataka.