Allianz Prospekt jednokratni polica je osiguranja koja vam nudi dva osnovna paketa.

Povuci za više informacija

Isplata u slučaju prirodne smrti
Ugovorena svota koja je jednaka premij uvećanoj za tržišnu vrijednost police.
Uplaćena premija ili tržišna vrijednost police, ovisno što je veće.
Isplata u slučaju smrti zbog nezgode
Ugovorena svota koja je jednaka premiji uvećanoj za tržišnu vrijednost police.
Uplaćena premija ili tržišna vrijednost police, ovisno što je veće + 200 % uplaćene premije!
Isplata u slučaju doživljenja
Tržišna vrijednost police obračunata prema vrijednosti fonda na dan prodaje udjela, a nakon isteka osiguranja.
Tržišna vrijednost police obračunata prema vrijednosti fonda na dan prodaje udjela, a nakon isteka osiguranja.

Allianz Prospekt jednokratni – brzo i jednostavno ugovaranje police!

Možete odjednom uložiti novac koji potom preuzimaju fond menadžeri ZB Investa d.d. i ulažu ga u dionice i obveznice
Ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja
Allianz je partner kojem možete vjerovati

Želiš prijaviti štetu?

ekomi

Ukupna ocjena zadovoljstva klijenata

4.5/5

8034 Ocjene

Što naši klijenti kažu o nama

Zadovoljstvo obradom šteta

Najčešća pitanja vezana za Allianz Prospekt jednokratni

Preporučuje se svim osobama između 18 i 55 godina koje razmišljaju o zaštiti svojih najdražih.

Allianz Prospekt jednokratni možete ugovoriti u poslovnicama Allianza i Zagrebačke banke.

Prilikom ugovaranja police osiguranja birate strategiju ulaganja odnosno fond kroz koji će vaša sredstva biti investirana. Na raspolaganju su vam četiri pod_Fonda krovnog UCITS fonda ZB Invest Funds odnosno pod-Fond ZB Invest Funds – ZB conservative 20, pod-Fond ZB Invest Funds - ZB euroaktiv, pod-Fond ZB Invest Funds - ZB global 50 i pod-Fond ZB Invest Funds - ZB Portfolio 70, a kojima upravlja ZB Investa d.o.o..

Aktivni dokumenti

Informativni dokumenti:


Dokumenti s ključnim informacijama (KID) i Informacije o povijesnim prinosima:

Basic - pod Fond ZB Invest Funds - ZB Portfolio 70

Basic - pod Fond ZB Invest Fund - ZB euroaktiv


Basic - pod Fond ZB Invest Fund - ZB conservative 20

Basic - pod Fond ZB Invest Fund - ZB global 50

Dinamic -pod Fond ZB Invest Funds - ZB Portfolio 70

Dinamic - pod Fond ZB Invest Fund - ZB euroaktiv

Dinamic - pod Fond ZB Invest Fund - ZB conservative 20

Dinamic - pod Fond ZB Invest Fund - ZB global 50

Dokumenti fondova:


Arhiva dokumenata

Mjesečni scenariji

Informacije o povijesnim prinosima:

Dokumenata s ključnim informacijama (KID): 

Objave povezane s održivosti

Niže navedena Objava informacija o financijskom proizvodu koji promiče okolišna ili socijalna obilježja, koju je Društvo dužno objaviti na internetskim stranicama sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2022/1288, temeljena je na javno dostupnim informacijama društva za upravljanje fondovima ZB Invest d.o.o., koje upravlja svim pod-Fondovima koji predstavljaju ulagačke opcije u okviru ovog financijskog proizvoda Allianz Prospekt Jednokratni

Ovaj financijski proizvod promiče okolišna i socijalna obilježja, ali nema za cilj održivo ulaganje.

Promicanje okolišnih i socijalnih obilježja postiže se kroz pod-Fondove koji su u podlozi ovog financijskog proizvoda i to usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji ostvaruju bolje rezultate u područjima povezanim s održivosti. Društvo koje upravlja pod-Fondovima koji predstavljaju ulagačke opcije u okviru ovog proizvoda osiguranja života, ZB Invest d.o.o. (dalje u tekstu: ZB Invest), je uspostavilo internu ESG metodologiju, odnosno metodologiju vezanu za ESG rizike (rizike održivosti, koji su definirani kao okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno negativan bitan učinak na vrijednost ulaganja) kako bi se procijenila uspješnost izdavatelja u područjima povezanim s održivosti i to na temelju širokog spektra okolišnih, socijalnih i upravljačkih kriterija. Interna ESG metodologija ZB Invest-a temelji se na pristupu isključivanja i ESG ocjenjivanja izdavatelja, uz preduvjet da poduzeća kao izdavatelji primjenjuju prakse dobrog upravljanja.

Prilikom odabira upravitelja fondova u koje se ulaže premija proizvoda životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja (tzv. unit-linked proizvode), Društvo vodi računa da su potpisnici Načela odgovornog ulaganja (PRI) ili da primjenjuju vlastitu ESG politiku kojom se definira pristup prema okolišnim, socijalnim i upravljačkim pitanjima u odnosu na ulaganja.

Investicijski cilj kod svih pod-Fondova u ovom financijskom proizvodu uključuje promicanje okolišnih i socijalnih obilježja, što se postiže usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji prema interno uspostavljenoj ESG metodologiji ZB Invest-a ostvaruju bolje rezultate u područjima relevantnim za održivost, uz preduvjet da izdavatelj primjenjuje prakse dobrog upravljanja. Svi pod-Fondovi će najmanje 50% svoje neto imovine imati uloženo u izdavatelje koji promiču okolišna, socijalna ili upravljačka obilježja. Najviše 10% neto vrijednosti imovine pod-Fonda smije biti uloženo u investicijske fondove.

Dodatno, svaki pod- Fond koji predstavlja ulagačku opciju u ovome financijskom proizvodu ima specifičnosti u svojoj investicijskoj strategiji i to kako slijedi:

Pod-Fond ZB conservative je svrstan u kategoriju konzervativnih mješovitih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje  dioničkim, dužničkim i novčanim tržištima RH ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a, pri čemu su obveznice i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD okosnica investicijske politike pod-Fonda.

Pod-Fond ZB euroaktiv je svrstan u kategoriju dioničkih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje dioničkim i novčanim tržištima zapadne Europe.

Pod-Fond ZB global 50  je svrstan u kategoriju umjerenih mješovitih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje dioničkim, dužničkim i novčanim tržištima RH ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a, pri čemu su obveznice i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD okosnica investicijske politike pod-Fonda.

Pod-Fond ZB portfolio 70  je svrstan u kategoriju umjerenih mješovitih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje dioničkim, dužničkim i novčanim tržištima RH ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a, pri čemu su obveznice i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD okosnica investicijske politike pod-Fonda..

Pod-Fond ZB aktiv (nije u prodaji) je svrstan u kategoriju dioničkih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje dioničkim i novčanim tržištima istočne Europe.

 

U svrhu ostvarivanja promicanja okolišnih i socijalnih obilježja u procesu donošenja investicijskih odluka kod pod-Fondova koji predstavljaju ulagačke opcije ovog financijskog proizvoda primjenjuju se sljedeće aktivnosti:

Prilikom ulaganja  primjenjuje se interna ESG metodologija ZB Investa:

 • Isključivanje i
 • ESG ocjenjivanje izdavatelja

Prilikom praćenja ulaganja  primjenjuje se:

 • Praćenje minimalnog udjela ulaganja koja promiču okolišna i socijalna obilježja,
 • Praćenje minimalne ponderirane interne ESG ocjene svih ulaganja pod-Fonda i
 • Aktivnosti u okviru interne politike sudjelovanja.

S obzirom na specifičnosti pojedinih vrsta izdavatelja, definirani su različiti okolišni, socijalni i upravljački pokazatelji temeljem kojih se izračunava interna ESG ocjena za sljedeće vrste izdavatelja:

 • poduzeća
 • države
 • investicijski fondovi (UCITS fondovi, ETF-ovi te njihovi upravitelji)

ZB Invest za pod-Fondove izračunava ESG ocjene izdavatelja na temelju vlastitog internog modela te ne koristi ESG rejtinge vanjskih pružatelja takvih usluga. To omogućuje ZB Investu da u bilo kojem trenutku može pratiti ispunjenje kriterija za promicanje okolišnih i socijalnih obilježja. Kao izvor podataka na kojima se temelji izračun interne ESG ocjene ZB Invest koristi javno dostupne podatke na informacijskim servisima (npr. Bloomberg), internetskim stranicama izdavatelja ili drugim javnim izvorima podataka.

Prilikom uključivanja rizika održivosti u donošenje investicijskih odluka ZB Invest poduzima određene mjere dužne pažnje.

ZB Invest može postupati u sklopu aktivnog vlasništva koje se može materijalizirati kroz dva oblika djelovanja:

 • sudjelovanje (eng. engagement)
 • i glasovanje na glavnim skupštinama (eng. voting)

Za ovaj financijski proizvod indeks nije određen kao referentna vrijednost.

Ovaj financijski proizvod promiče okolišna i socijalna obilježja, ali nema za cilj održivo ulaganje.

Promicanje okolišnih i socijalnih obilježja postiže se usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji ostvaruju bolje rezultate u područjima povezanim s održivosti.

Prilikom odabira upravitelja fondova u koje se ulaže premija iz proizvoda životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja (tzv. unit-linked proizvode), upravitelji su dužni integrirati ESG čimbenike u svoj investicijski proces. Upravitelji mogu ispuniti ove zahtjeve prihvatom Načela odgovornog ulaganja (Principles for Responsible Investment) ili primjenom vlastite ESG politike kojom se definira pristup prema okolišnim, socijalnim i upravljačkim pitanjima u odnosu na ulaganja.   

Društvo, poštujući i provodeći Allianzova pravila i smjernice, integrira ESG politike u svoj investicijski proces. Upravitelji fondova godišnje  izvještavaju o primjeni ESG pravila u procesu ulaganja u izdavatelje.

ZB Invest, kao upravitelj fondova koji predstavljaju ulagačke opcije ovog financijskog proizvoda, je uspostavio internu ESG metodologiju kako bi se procijenila uspješnost izdavatelja u područjima povezanim s održivosti, i to na temelju širokog spektra okolišnih, socijalnih i upravljačkih kriterija. Interna ESG metodologija temelji se na pristupu isključivanja i ESG ocjenjivanja izdavatelja, uz preduvjet da poduzeća kao izdavatelji primjenjuju prakse dobrog upravljanja.

Pristup isključivanja odnosi se na moguće isključivanje ili ograničavanje ulaganja u izdavatelje kod kojih je identificirana veća vjerojatnost materijaliziranja rizika održivosti i posljedično potencijalnog negativnog utjecaja na vrijednost ulaganja. Pristup isključivanja se primjenjuje na poduzeća kao izdavatelje koji se bave proizvodnjom ugljena, duhana ili nekonvencionalnog oružja, te na države kao izdavatelje koje nisu usklađene s FATF preporukama ili nisu potpisnice Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

Primjena praksi dobrog upravljanja je preduvjet koji poduzeća kao izdavatelji moraju zadovoljiti prije pristupanja ESG ocjenjivanju izdavatelja. Primjena praksi dobrog upravljanja procjenjuje se razmatranjem karakteristika upravljačkih tijela poduzeća kao izdavatelja pri čemu izdavatelj mora postići upravljačku (G) ocjenu veću od interno definirane minimalne razine kako bi zadovoljio preduvjet primjene praksi dobrog upravljanja.

ESG ocjenjivanjem izdavatelja, odnosno rangiranjem izdavatelja, nastoji se mjeriti sposobnost izdavatelja da upravlja rizicima koji proizlaze iz okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika. Interni model za ESG ocjenjivanje izdavatelja temelji se na tri kategorije obilježja i povezanim pokazateljima: okolišnim (E), socijalnim (S) i upravljačkim (G). Svakoj kategoriji se dodjeljuje ocjena na temelju pokazatelja za tu kategoriju, dok ukupnu ESG ocjenu izdavatelja čini ponderirani prosjek ocjena pojedinačnih kategorija.

S obzirom da se za pod-Fondove koji se nalaze u podlozi ovog financijskog proizvoda nastoje birati izdavatelji s višom ESG ocjenom, okolišna i socijalna obilježja koja se promiču ovim financijskim proizvodom proizlaze iz pokazatelja  koji su uključeni u izračun ESG ocjene u okviru interne metodologije ZB Investa za ESG ocjenjivanje izdavatelja.

ESG ocjenjivanjem država kao izdavatelja između ostaloga se promiče smanjenje intenziteta emisije stakleničkih plinova, smanjenje društvene nejednakosti, jačanje ljudskih prava i sloboda te suzbijanje korupcije.

ESG ocjenjivanjem poduzeća kao izdavatelja promiče se smanjenje emisija stakleničkih plinova, zaštita bioraznolikosti i vode, uspješno gospodarenje otpadom, unaprjeđenje postupanja u socijalnim i kadrovskim pitanjima te standardima korporativnog upravljanja.

ESG ocjenjivanjem UCITS fondova i ETF-ova te njihovih upravitelja promiče se usvajanje politika kojima se uzimaju u obzir rizik održivosti te promicanje okolišnih ili socijalnih obilježja i/ili održiva ulaganja i/ili uzimanje u obzir glavnih štetnih učinaka investicijskih odluka na čimbenike održivosti.

Za ovaj financijski proizvod nije određena referentna vrijednost u svrhu ostvarivanja okolišnih i socijalnih obilježja koja financijski proizvod promiče, obzirom pod-Fondovi kao ulagačke opcije u ovome financijskom proizvodu nemaju u svojoj podlozi utvrđenu referentnu vrijednost.

Za svaki od pod-Fondova koji predstavljaju ulagačku opciju ovog proizvoda osiguranja života   ZB Invest je utvrdio investicijsku politiku kojom su definirani investicijski cilj, strategija ulaganja, ograničenja ulaganja, upravljanje i referentna vrijednost, raspodjela prihoda ili dobiti, financijska poluga te izloženost neto vrijednosti imovine pod-Fonda transakcijama financiranja vrijednosnih papira. Investicijska politika za svaki pod-Fond  je detaljno opisana u Prospektu ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda u poglavlju koje opisuje posebnosti pojedinog pod-Fonda.

Investicijski cilj kod svih pod-Fondova u ovom financijskom proizvodu uključuje promicanje okolišnih i socijalnih obilježja, što se postiže usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji prema interno uspostavljenoj ESG metodologiji ZB Invest-a ostvaruju bolje rezultate u područjima relevantnim za održivost, uz preduvjet da izdavatelj primjenjuje prakse dobrog upravljanja. U procesu donošenja investicijskih odluka u skladu s definiranom investicijskom politikom, društvo za upravljanje nastoji birati izdavatelje s višom internom ESG ocjenom te prati da pod-Fondovi zadovoljavaju minimalni udio imovine raspodijeljen u ulaganja koja promiču okolišna i socijalna obilježja.

Dodatno, svaki pod- Fond koji predstavlja ulagačku opciju u ovome financijskom proizvodu ima specifičnosti u svojoj investicijskoj strategiji i to kako slijedi:

A)     Strategija ulaganja pod-Fonda ZB conservative 20:

Pod-Fond ZB conservative 20  je svrstan u kategoriju konzervativnih mješovitih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja, između ostaloga, uključuje izlaganje dioničkim, dužničkim i novčanim tržištima RH ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a, pri čemu su obveznice i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD okosnica investicijske politike pod-Fonda.

B)     Strategija ulaganja pod-Fonda ZB euroaktiv:

Pod-Fond ZB euroaktiv je svrstan u kategoriju dioničkih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja, između ostaloga, uključuje izlaganje dioničkim i novčanim tržištima zapadne Europe.

C)     Strategija ulaganja pod-Fonda ZB global 50:

Pod-Fond ZB global 50  je svrstan u kategoriju umjerenih mješovitih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja, između ostaloga, uključuje izlaganje dioničkim, dužničkim i novčanim tržištima RH ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a, pri čemu su obveznice i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD okosnica investicijske politike pod-Fonda.

D)     Strategija ulaganja pod-Fonda ZB portfolio 70:

Pod-Fond ZB portfolio 70  je svrstan u kategoriju umjerenih mješovitih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja, između ostaloga, uključuje izlaganje dioničkim, dužničkim i novčanim tržištima RH ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a, pri čemu su obveznice i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD okosnica investicijske politike pod-Fonda.

E)      Strategija ulaganja pod-Fonda ZB aktiv:

Pod-Fond ZB aktiv je svrstan u kategoriju dioničkih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje dioničkim i novčanim tržištima istočne Europe.

 

Primjena praksi dobrog upravljanja je preduvjet koji poduzeća kao izdavatelji moraju zadovoljiti prije pristupanja ESG ocjenjivanju izdavatelja. Primjena praksi dobrog upravljanja procjenjuje se razmatranjem karakteristika upravljačkih tijela poduzeća kao izdavatelja pri čemu izdavatelj mora postići upravljačku (G) ocjenu veću od interno definirane minimalne razine kako bi zadovoljio preduvjet primjene praksi dobrog upravljanja.

Svaki od pod-Fondova koji predstavljaju ulagačku opciju ovog proizvoda osiguranja života  će najmanje 50% svoje neto imovine imati uloženo u izdavatelje koji promiču okolišna, socijalna ili upravljačka obilježja, stoga će i ovaj financijski proizvod najmanje 50% svoje neto imovine uložiti u izdavatelje koji promiču okolišna, socijalna ili upravljačka obilježja.
PJ

Prilikom praćenja ulaganja, a u svrhu promicanja okolišnih i socijalnih obilježja prilikom donošenja investicijskih odluka, za svaki od pod-Fondova koji predstavljaju ulagačku opciju ovog proizvoda osiguranja života ZB Invest primjenjuje:

 • praćenje minimalnog udjela ulaganja koja promiču okolišna i socijalna obilježja,
 • praćenje minimalne ponderirane interne ESG ocjene svih ulaganja pod-Fonda i
 • aktivnosti u okviru interne politike sudjelovanja

Tijekom cijelog životnog ciklusa pod-Fondova, ZB Invest provodi odgovarajuće aktivnosti kako bi se ostvario cilj promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja. Prije donošenja investicijske odluke, ZB Invest provjerava podliježe li potencijalno ulaganje pristupu isključivanja, zadovoljava li uvjet prakse dobrog upravljanja te izračunava njegovu ESG ocjenu. ZB Invest izračunava i ponderiranu prosječnu ESG ocjenu pod-Fonda te kontinuirano prati ispunjava li proizvod definirane kriterije. ZB Invest provjerava promjene u kvaliteti i dostupnosti podataka na temelju kojih se računaju ESG ocjene te po potrebi provodi revizije izračuna ESG ocjena. Također, ZB Invest u sklopu internih kontrola provjerava i osigurava dosljednost u primijeni definiranih principa.

Prilikom ulaganja ZB Invest, u svrhu promicanja okolišnih i socijalnih obilježja primjenjuje internu ESG metodologiju koja se sastoji od:

 • Isključivanja (engl. exclusion), te
 • ESG ocjenjivanja izdavatelja


ISKLJUČIVANJE:

Pristup isključivanja odnosi se na moguće isključivanje ili ograničavanje ulaganja u izdavatelje koji većinu svojih prihoda ostvaruju u sektorima kod kojih je veća vjerojatnost materijaliziranja rizika održivosti i posljedičnog negativnog utjecaja na vrijednost ulaganja, kao što su primjerice proizvodnja ugljena, proizvodnja duhana i proizvodnja nekonvencionalnog oružja. Za izdavatelje države isključivanje ili ograničavanje ulaganja se može izvršiti i na temelju određenih praksi koje nisu u skladu s promicanjem okolišnih i socijalnih obilježja, kao što je neusklađenost s FATF preporukama za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma* te nepotpisivanje Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

*Ograničenje ulaganja u države izdavatelje koji nisu usklađeni s FATF preporukama za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma ne odnosi se na financijske instrumente kojih je izdavatelj Republika Hrvatska.

 

ESG OCJENJIVANJE:

ESG ocjenjivanjem izdavatelja, odnosno rangiranjem izdavatelja nastoji se mjeriti sposobnost izdavatelja da upravlja rizicima koji proizlaze iz okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika. Pritom niža ocjena ukazuje da je izdavatelj manje sposoban upravljati rizicima održivosti, čime se vjerojatnost nastanka negativnog događaja ili uvjeta povećava. Model za ocjenjivanje izdavatelja temelji se na tri kategorije pokazatelja: okolišnim (E), socijalnim (S) i upravljačkim (G), temeljem kojih se svakoj kategoriji dodjeljuje ocjena, dok ukupnu ESG ocjenu izdavatelja čini ponderirani prosjek ocjena pojedinačnih kategorija.

S obzirom na vrstu proizvoda koje stavlja na raspolaganje, ZB Invest ulaže u različite vrste financijskih instrumenatae. ZB Invest uključuje rizike održivosti u investicijski proces te primjenjuje pristup ESG ocjenjivanja za sljedeća ulaganja:

 • prenosivi vrijednosni papiri
 • instrumenti tržišta novca
 • depoziti
 • udjeli u UCITS fondovima
 • udjeli u fondovima kojima se trguje na uređenom tržištu (ETF-ovi)

U sklopu interno uspostavljene ESG metodologije, izdavateljima koji su obuhvaćeni procesom donošenja investicijskih odluka se dodjeljuje interna ESG ocjena, koja je osnovni pokazatelj za mjerenje ostvarenja okolišnih i socijalnih obilježja koja ovaj financijski proizvod promiče. ZB Invest na temelju širokog broja pokazatelja u različitim područjima izračunava uravnoteženu ESG ocjenu izdavatelja, koja obuhvaća okolišne (E), socijalne (S) i upravljačke (G) aspekte te se ne ograničava na pojedinačno obilježje već razmatra ukupnu ESG ocjenu.

S obzirom na specifičnosti pojedinih vrsta izdavatelja, definirani su različiti okolišni, socijalni i upravljački pokazatelji temeljem kojih se izračunava interna ESG ocjena za sljedeće vrste izdavatelja:

 • poduzeća
 • države
 • UCITS fondovi, ETF-ovi i upravitelji.

Za poduzeća kao izdavatelje ZB Invest je definirao ukupno 24 pokazatelja, podijeljenih u tri kategorije. Definiranjem deset okolišnih pokazatelja utvrđuje se razina utjecaja poduzeća na čimbenike održivosti putem štetnih emisija i potrošnje resursa, te uključuje pokazatelje kao što su emisije stakleničkih plinova, intenzitet potrošnje energije, potrošnja vode i drugi.  Na temelju osam socijalnih pokazatelja se utvrđuje odnos i politike poduzeća prema socijalnim pitanjima, primjerice udio žena u upravljačkim tijelima, postojanje politike o zaštiti ljudskih prava, pridruživanje UN Global Compact inicijativi i drugi. Temeljem šest upravljačkih pokazatelja se utvrđuju karakteristike upravljačkih tijela poduzeća, kao što je sastav i neovisnost upravnog, nadzornog ili revizorskog odbora.

Za države kao izdavatelje ZB Invest je definirao ukupno 9 pokazatelja na temelju kojih se računa interna ESG ocjena, što uključuje okolišne pokazatelje kao što su intenzitet emisije stakleničkih plinova države i udio ulaganja u obveznice koje nisu green bond prema EU Green Bond Standards, te društvene i upravljačke pokazatelje kojima se utvrđuje razine ekonomske nejednakosti, društvenih sloboda, korupcije, vladavine prava i drugih, i to na temelju podataka iz izvješća relevantnih međunarodnih institucija.

Za UCITS fondove, ETF-ove i njihove upravitelje ZB Invest je definirao ukupno 8 pokazatelja, kojima se utvrđuje postojanje različitih definiranih politika o održivosti na razini upravitelja, kao i politike UCITS fondova i ETF-ova kojima se uzimaju u obzir rizik održivosti te promicanje okolišnih ili socijalnih obilježja i/ili održiva ulaganja i/ili uzimanje u obzir glavnih štetnih učinaka investicijskih odluka na čimbenike održivosti.

U svrhu promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja ZB Invest za sve pod-Fondove koji predstavljaju ulagačku opciju ovog proizvoda osiguranja života  izračunava ESG ocjene izdavatelja na temelju vlastitog internog modela te ne koristi ESG rejtinge vanjskih pružatelja takvih usluga. To omogućuje ZB Investu da u bilo kojem trenutku može pratiti ispunjenje kriterija za promicanje okolišnih i socijalnih obilježja. Kao izvor podataka na kojima se temelji izračun interne ESG ocjene ZB Invest koristi javno dostupne podatke na informacijskim servisima (npr. Bloomberg), internetskim stranicama izdavatelja ili drugim javnim izvorima podataka. Neki podaci pribavljeni iz navedenih izvora koriste se izravno za ESG bodovanje, dok se neki koriste kao osnova za daljnje izračune. Ako potrebni podaci nisu dostupni, ZB Invest će za takav pokazatelj primijeniti konzervativan pristup te upisati 0 (nula). U iznimnim slučajevima, za pojedine interno definirane pokazatelje se može koristiti i procjena pouzdanih informacijskih servisa, ako je takva dostupna (npr. Bloomberg procjena), što u ukupnom skupu čini marginalan udio korištenih podataka. Kvaliteta podataka osigurava se korištenjem podataka isključivo iz izvora koje se smatra pouzdanima, što se najvećim dijelom odnosi na etablirane informacijske servise, provjerama uočenih odstupanja te povremenim dodatnim usporedbama s podacima dostupnim izravno od izdavatelja.
Koncept ESG ocjenjivanja izdavatelja i mjerenja glavnih štetnih učinaka investicijskih odluka na čimbenike održivosti je još u ranoj fazi razvoja i primjene te  ovisi o dostupnosti i kvaliteti podataka koje objavljuju izdavatelji. Stoga, najveće ograničenje predstavlja otežana implementacija koncepta s obzirom na nedostatak objavljenih podataka od strane izdavatelja. Kako pojedini izdavatelji još uvijek nisu obvezni sustavno objavljivati podatke, postoje slučajevi kada za određene izdavatelje podaci potrebni za izračun pojedinih pokazatelja nisu dostupni. U tom slučaju ZB Invest primjenjuje konzervativan pristup te se izdavatelju dodjeljuje vrijednost „0“ za taj pokazatelj. S pojavom podataka od strane izdavatelja, te daljnjim razvojem i implementacijom regulative, ZB Invest će prilagođavati svoju metodologiju.

U svrhu zaštite ulagatelja  prilikom uključivanja rizika održivosti u donošenje investicijskih odluka ZB Invest:

 • Redovito preispituje i po potrebi unaprjeđuje svoju Politiku uređenja sukoba interesa i osobnih transakcija, dostupnu na internetskim stranicama ZB Investa
 • Odabire samo pouzdane informacijske servise za dobivanje javno dostupnih podataka na temelju kojih se izračunava ESG ocjena, a iza kojih stoji ugled i dugogodišnje iskustvo
 • Kontinuirano prati kvalitetu i dostupnost podataka na temelju kojih se računaju ESG ocjene te provodi revizije izračuna ESG ocjena
 • Prati izloženost društva ZB Invest riziku održivosti.

Aktivno vlasništvo materijalizira se kroz dva oblika djelovanja:

 • sudjelovanje (engl. engagement) i
 • glasovanje na glavnim skupštinama (engl. voting)

Sudjelovanje se odnosi na dijalog s izdavateljima s unaprijed određenim ciljem i temom kako bi se očuvala ili povećala vrijednost imovine, ali i razumjeli rizici i prilike koji proizlaze, između ostalog, iz okolišnih, socijalnih i upravljačkih pitanja. ZB Invest svoje sudjelovanje usmjerava uglavnom na izdavatelje iz regije Jugoistočne Europe, između ostalog, s ciljem podizanja transparentnosti ESG podataka od strane istih. Također, osim angažiranja s izdavateljima, ZB Invest se angažira i u javnim konzultacijama oko razvoja i implementacije regulativa povezanih s održivošću u sektoru financijskih usluga na lokalnoj razini.

O sudjelovanju na skupštinama i glasačkoj politici, ZB Invest odlučuje za svaku skupštinu zasebno, ali uvijek u najboljem interesu pod-Fondova i ulagatelja. U pravilu ZB Invest neće glasovati na skupštinama dioničara društva čije dionice se nalaze u imovini pod-Fondova, odnosno glasovat će suzdržano. ZB Invest može izabrati glasovati na onim skupštinama gdje njegov glas ili prisutnost može imati utjecaja na odluke koje donosi skupština, odnosno ako kumulativni broj glasova u imovini pod Fondova prelazi 2% ukupnog broja glasova, te ne postoji dioničar ili povezane osobe koje posjeduju više od 50% glasačkih prava u predmetnom društvu. ZB Invest može izabrati glasovati i na skupštinama gdje navedeni uvjeti nisu zadovoljeni odnosno u slučajevima koji mogu bitno utjecati na poslovanje društva ili položaj dioničara. ZB Invest ne koristi usluge savjetnika pri glasovanju.

Za ovaj financijski proizvod nije određen indeks kao referentna vrijednost.

Sve ponuđene ulagačke opcije (fondovi) uzimaju u obzir glavne štetne učinke svojih odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, stoga i ovaj financijski proizvod uzima u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Informacije o glavnim štetnim učincima na čimbenike održivosti su dostupne u okviru godišnjih informacija ulagateljima ugovarateljima.  

Više informacija o glavnim štetnim učincima odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti po pojedinoj ulagačkoj opciji dostupne su na web stranicama društva za upravljanje fondovima, ZB Invest d.o.o., koji upravlja ulagačkim opcijama i to kako je niže opisano:

Ovaj proizvod životnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj snosi rizik ulaganja nudi više ulagačkih opcija odnosno mogućnost ulaganja premije osiguranja u više različitih fondova po sklapanju ugovora o osiguranju. 

Svaki od ponuđenih fondova u podlozi ovog proizvoda životnog osiguranja promiče okolišna i socijalna obilježja ili kombinaciju tih obilježja te primjenjuje praksu dobrog upravljanja. Stoga i ovaj financijski proizvod promiče okolišna i/ili socijalna obilježja iako nema za cilj održivo ulaganje.

Prilozi II  Delegirane Uredbe (EU) 2022/1288 društva ZB Invest d.o.o za pojedinu ulagačku opciju:


Navedeni dokumenti pružaju detaljnije informacije o tome na koji način su rizici održivosti uključeni u odluke o ulaganju za izabrani fond, rezultati procjene vjerojatnih učinaka rizika održivosti na prinose fonda, kao i dodatne informacije o okolišnim ili socijalnim obilježjima.

Trebate li pomoć?

Nudimo prilagođena rješenja za individualne potrebe kako bismo vam osigurali najbolje moguće osiguranje za vašu situaciju.
alt

Pronađite dokumente koji vam trebaju

alt
Obrasci, uvjeti osiguranja i ostali korisni dokumenti