• Pobjegli smo samo s masnicom: Globalne premije osiguranja pale su za samo 2,1 % ili 80 milijardi eura u 2020. godini
  • Snažan oporavak: Rast od 5,1 % očekuje se 2021. godine, predvođen SAD-om i Kinom
  • Zlatne dvadesete: Tijekom sljedećeg desetljeća rast premije u svim regijama trebao bi biti snažniji nego u prošlom kriznom desetljeću i globalno premašiti 5 %.
  • Predvodnici grupe: Istočna Europa bila je regija s najbržim rastom u svijetu u 2020. godini, s prihodom od premije koji je porastao za 3,5 posto.
  • Različite putanje: Iako se osiguranje imovine i odgovornosti držalo dobro (+5,6 %), životno osiguranje u Hrvatskoj palo je za 13,7 % u 2020. godini

München, 12. svibnja 2020. Danas je Allianz objavio svoje posljednje "Globalno izvješće o osiguranju", koje analizira razvoj tržišta osiguranja u svijetu (svi izračuni temelje se na tečajevima za 2020. godinu. Životno osiguranje ne uključuje zdravstveno.). Prema izvješću, industrija osiguranja relativno je lagano prošla tijekom krize uzrokovane koronavirusom: 2020. godine globalni prihod od premija pao je za samo 2,1 %. Osiguranje imovine čak je zabilježilo mali porast od 1,1 %, dok je životno osiguranje palo za 4,1 %. Sveukupno, međutim, ovaj je pad bio znatno strmiji nego 2009. godine, nakon financijske krize (-1,1%). Ukupan prihod od premija tako je bio oko 80 milijardi eura niži nego prije krize pa je iznosio 3.730 milijardi EUR (životno osiguranje: 2.267 milijardi eura, a osiguranje imovine i odgovornosti: 1.463 milijardi eura).

Snažan rast očekuje se u industriji osiguranja 2021. godine. Sveukupno, premije bi trebale porasti za 5,1 % na globalnoj razini. Nije iznenađujuće da će SAD (+5,3 %) i Kina (+13,4 %) vjerojatno biti dva pokretača rasta. Nakon naglog pada u prethodnoj godini, oporavak životnog osiguranja (+5,7 %) bit će nešto jači nego u segmentu imovine i odgovornosti (+4,2 %). Snažan rast trebao bi se nastaviti i u sljedećim godinama, vođen povećanim fokusom na održivost i daljnjim usponom tržišta u razvoju. Globalno se čini moguć prosječan rast od preko 5 % u sljedećih deset godina.

„Industrija osiguranja pokazala se otpornom tijekom krize uzrokovane koronavirusom”, rekao je Ludovic Subran, glavni ekonomist u Allianzu. „Međutim, ovo je bio relativno lakši dio vježbe. Jer kriza je uvelike povećala zahtjeve naših dionika. To utječe i na naše klijente koji, u potpunosti digitalizirani, imaju nova očekivanja o uključenosti kupaca. Za industriju to znači duboku transformaciju, daleko od čiste logike proizvoda, i prema holističkom pristupu uslugama koji se ne fokusira na financijsku naknadu, već na upravljanje i prevenciju rizika. To je jedini način na koji industrija može adekvatno imati koristi od povećane potrebe za zaštitom od rizika u svijetu nakon koronavirusa.”

Istočna Europa zabilježila je najveći rast premija u svijetu u 2020. godini, s rastom od 3,5 %, pogotovo s Turskom kao pokretačem rasta. Obje poslovne linije pridonijele su rastu, prihodi od životnog osiguranja porasli su za 4,2 %, a prihodi od imovine za 3,2 %. Ukupni prihod od premija dosegao je 54,6 milijardi eura, dok su „Velika trojka”, tj. Rusija, Poljska i Turska činile dvije trećine regionalnog premijskog fonda. Oporavak će, međutim, biti umjereniji nego u ostatku svijeta, s rastom premije za 5,0 % 2021. (životno osiguranje: 4,6 %, osiguranje imovine i odgovornosti 5,2 %). Nakon toga, međutim, očekuje se ubrzanje i u istočnoj Europi, s očekivanim prosječnim rastom od sljedećih deset godina od 6,7 % (životno osiguranje: 6,6 %, neživotno: 6,7 %), znatno iznad razine iz zadnjeg desetljeća (5,0 %) koje nije narušio samo koronavirus, nego i kriza eura.

„Životno osiguranje problematično je dijete istočnoeuropske industrije osiguranja”, rekla je Patricia Pelayo Romero, koautor izvješća. „Tijekom posljednjeg desetljeća rast ovdje bio je mršavih 2,7% godišnje - manje od polovice povećanja imovinskog osiguranja; mnoga važna tržišta, poput Poljske, Češke ili Slovačke, su se smanjila. Post COVID-19 period pruža jedinstvenu priliku za preokretanje trenda. Ne zato što je zaokret u kamatnim stopama neizbježan, sigurno ne, već zato što kućanstva sjede na velikoj količini dodatne ušteđevine. Ako industrija uspije svoju stručnost u održivom ulaganju pretočiti u atraktivne proizvode za svoje klijente, trebala bi biti u mogućnosti osigurati dio ovog kolača.”

Hrvatsko tržište osiguranja održalo se 2020. godine, uz prihode od premija koji su u osnovi ostali nepromijenjeni (-0,3 %). Ovaj se razvoj u cijelosti može pripisati osiguranju imovine i odgovornosti koje čini gotovo tri četvrtine premijskog prihoda i poraslo je za respektabilnih 5,6 % (iako je to samo polovica razine 2018. i 2019. kada su ostvareni vrhunski rezultati). S druge strane, premija u segmentu životnog osiguranja pala je za 13,7 %, ubrzavajući trend pada prije krize. Za 2021. očekuje se skromni oporavak (+3,7 %) jer se poslovi s imovinom malo usporavaju (+4,6 %), a premije za životno osiguranje plaho se oporavljaju (+1,4 %). Međutim, tijekom sljedećeg desetljeća očekuje se da će Hrvatska postići zdraviji rast od 4,6 % godišnje, otprilike jednako potaknut osiguranjem imovine i odgovornosti i životnim osiguranjem. Ipak, dugoročni rast ostaje ispod regionalnog prosjeka jer Hrvatska već pripada zrelijim tržištima u regiji: u prosjeku Hrvati troše 318 eura na osiguranje, a premije u postotku BDP-a iznose 2,7 % – u odnosu na regionalni prosjek od 141 euro i 1,7 % (2020.).

Premije osiguranja u životnome osiguranju te osiguranju imovine i odgovornosti*

 

Milijardi EUR

CAGR*

 

2019.

2020.

2021e

2021. – 2031. (%)

Istočna Europa

53

55

57

6,7

Hrvatska

1,3

1,3

1,4

4,6

Zapadna Europa

1119

1062

1075

3.0

Sjeverna Amerika

1223

1194

1254

4,1

Japan

332

307

313

1,3

Azija bez Japana

913

939

1037

8,6

Ostatak svijeta

171

173

184

7,2

Svijet

3810

3730

3920

5,2

* Složena godišnja stopa rasta

Tada najveća tržišta osiguranja po premijskim prihodima (životno, imovinsko i osiguranje od odgovornosti) u 2031. godini*

 

Tržište

Premije u milijardama eura

1

SAD (1)

1.720

2

Kina (2)

1.320

3

UK (4)

396

4

Japan (3)

355

5

Indija (11)

277

6

Koreja (7)

265

7

Francuska (5)

249

8

Njemačka (6)

233

9

Italija (8)

191

10

Tajvan (10)

154

U zagradama: poredak 2020.

* Na temelju tečaja iz 2020. godine.

Allianzovu interaktivnu „Globalnu kartu osiguranja” možete pronaći na našoj početnoj stranici: https://www.allianz.com/en/economic_research/research_data/global-insurance-map/

Istraživanje je dostupno nanašoj glavnoj stranici.

O Allianzu

Grupa Allianz jedan je od vodećih svjetskih osiguravatelja i upravitelja imovinom, a ima više od 100 milijuna (uključujući nekonsolidirane subjekte s kupcima Allianza) malih i velikih klijenata u više od 70 zemalja. Klijentima tvrtke Allianz na raspolaganju je širok raspon osiguravajućih usluga za osobno osiguranje i osiguranje društava, a usluge obuhvaćaju životno i zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine te usluge pomoći pri osiguranju kredita te osiguranje globalnog poslovanja. Allianz je jedan od vodećih svjetskih ulagača koji uime svojih osiguranika upravlja iznosom većim od 790 milijardi eura. Nadalje, naši upravitelji imovinom PIMCO i Allianz Global Investors upravljaju imovinom trećih strana u iznosu od skoro 1,7 bilijuna eura. Zahvaljujući svojim ulagačkim odlukama i tomu što smo uveli sustavnu integraciju ekoloških i socijalnih kriterija u svoje poslovanje, jedan smo od vodećih osiguravatelja na indeksu održivosti Dow Jones. Godine 2020. više od 150.000 zaposlenika ostvarilo je ukupan prihod za Grupu u iznosu od 140 milijarde eura te dobit od redovitog poslovanja u iznosu od 10,8 milijardi eura.

Kao i uvijek, na ove se procjene odnosi dolje navedena izjava o odricanju od odgovornosti.

Upozorenje o budućim izjavama

Ovaj dokument obuhvaća izjave o budućim očekivanjima koje se temelje na trenutačnim stavovima i pretpostavkama te mogu obuhvaćati poznate i nepoznate rizike i nepredvidive čimbenike. Stvarni rezultati, uspješnost ili događaji mogu se znatno razlikovati od onih koji se navode ili se daju naslutiti u takvim izjavama o budućnosti. Do takvih odstupanja bez ograničenja može doći zbog čimbenika koji uključuju, ali nisu ograničeni na: (i) promjenu općih gospodarskih uvjeta i konkurentnosti, a posebice kada je riječ o osnovnoj djelatnosti i ključnim tržištima Grupe Allianz; (ii) uspješnost financijskih tržišta (posebice tržišne nestabilnosti, likvidnosti i kreditnih događaja); (iii) učestalost i ozbiljnost osiguranog štetnog događaja što uključuje prirodne nepogode i nastanak troškova štete; (iv) razinu i kretanje smrtnosti i boležljivosti; (v) razinu postojanosti; (vi) raspon kreditnih izvedenica, posebice u bankarstvu; (vii) razinu kamatnih stopa; (viii) stopu valutnih tečajeva, ponajviše valutnog tečaja EUR/USD; (ix) izmjene zakonodavstva i regulacija što uključuje porezne regulacije; (x) učinak preuzimanja što uključuje povezana pitanja integracije i mjere reorganizacije te (xi) opće čimbenike konkurentnosti koji vrijede za svaki slučaj na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili globalnoj razini. Mnoge od tih promjena mogu se pogoršati zbog terorističkih aktivnosti.

Nepostojanje obveze ažuriranja

Grupa Allianz nije obvezna ažurirati nijednu informaciju ili izjavu o budućnosti koja se ovdje navodi, osim informacija za koje je zakonski propisano da se moraju otkriti.

Napomena o zaštiti privatnosti

Allianz SE predan je zaštiti vaših osobnih podataka. Više možete pronaći u našoj 

Izjavi o privatnosti.