Allianzovo „Globalno izvješće o osiguranju“ za 2022. godinu: odlučujuće desetljeće za osiguranje

  • Oporavak: globalne premije osiguranja prošle su godine skočile za 5,1 posto ili više od 200 milijardi eura
  • Nazadovanje: u 2022. godini očekuje se rast od tek 4,8 posto – u kontekstu globalne stope inflacije od 6,2 posto
  • Prognoza: tijekom sljedećeg desetljeća sve veći rizici uzrokovani društvenim, političkim i gospodarskim promjenama „pogurat“ će rast globalne premije za 4,8 posto godišnje
  • Dvoznamenkasti rast: prošle je godine hrvatsko tržište osiguranja bilo vrlo uspješno, ostvarivši rast premija veći od 10 posto

München, 24. svibnja 2022.

 

Allianz je danas predstavio najnovije izdanje svog „Globalnog izvješća o osiguranju“ (Global Insurance Report), koje analizira kretanja na tržištima osiguranja diljem svijeta[1] . U dokumentu stoji kako su 2021. godine globalne premije skočile za 5,1 posto (segment životnih osiguranja: +4,4 posto; segment neživotnih osiguranja: +6,3 posto), i to zahvaljujući iznimno povoljnim gospodarskim čimbenicima, sve većoj svijesti o rizicima, i rekordnoj štednji koju su potaknula tržišta u procvatu. Ukupni dohodak od premija iznosio je 4,2 bilijuna eura (segment životnih osiguranja: 2,5 bilijuna eura; segment neživotnih osiguranja: 1,7 bilijuna eura). No ono što je 2021. godinu učinilo doista izvanrednom bio je sastav premijskog rasta: više od dvije trećine rasta proizašlo je iz zapadne Europe i Sjeverne Amerike, gdje je samo tržište SAD-a bilo odgovorno za čak polovicu ukupnog rasta. Stoga prošla godina predstavlja doista neobičan kraj proteklog desetljeća, tijekom kojega je rast bio puno niži (u prosjeku +3,6 posto godišnje), a pokretala ga je uglavnom Azija s 40 posto svih dodatnih premija – od kojih je više od polovice zaračunato u Kini. Zahvaljujući svemu tome, globalni tržišni udio Kine udvostručio se i iznosio je 12 posto. 

Od ove se godine očekivalo da će biti još uspješnija za osiguravateljnu industriju od prethodne, no invazija na Ukrajinu srušila je nadu u takav ishod. Dohodak od premija najvjerojatnije će porasti za otprilike 1 postotni bod sporije od ranije prognoze jer će rat nepovoljno utjecati na gospodarsku aktivnost i pouzdanje, iako inflacija ide u prilog prihodima. Sve u svemu, trenutno očekujemo da ove godine globalni dohodak od premija skoči za +4,8 posto; segmenti životnih i neživotnih osiguranja trebali bi pratiti taj rast gotovo u stopu rastom od +4,9 odnosno +4,6 posto. Te se brojke moraju sagledati u kontekstu ovogodišnje globalne stope inflacije od 6,2 posto.

Usprkos golemoj neizvjesnosti koja trenutno vlada, nismo previše pesimistični kada je riječ o daljoj budućnosti. Ipak je ta neizvjesnost sjajna za sve veću svijest o rizicima i jača utjecaj megatrendova klimatskih i demografskih promjena, koji će i dalje biti glavni pokretači potražnje za zaštitom od rizika. Sve u svemu, u sljedećih deset godina očekujemo godišnji rast od +4,8 posto (segment životnih osiguranja: +4,9 posto; segment neživotnih osiguranja: +4,6 posto). To odgovara rastu dohotka od premija za +67 posto ili 2,8 bilijuna eura do 2032. godine, od čega će segment životnih osiguranja biti odgovoran za nešto manje od 1,8 bilijuna eura (+69 posto), a segment neživotnih osiguranja za nešto više od 1 bilijun eura (+63 posto).

„Pandemija i rat u Ukrajini pozivi su za buđenje za boljim upravljanjem rizikom i povećanjem zahtjeva za zaštitom“, istaknuo je Ludovic Subran, Allianzov glavni ekonomist. „Industrija mora uspješno održati svoju gospodarsku i društvenu relevantnost, nudeći inovativna rješenja za nove i rastuće rizike. U dolazećim će godinama sposobnost osiguravanja i cjenovna pristupačnost vrlo vjerojatno postati još važnije. To zahtjeva razinu kreativnosti i suradnje s dionicima, klijentima, nositeljima i kreatorima politika koja nadmašuje sve prethodne napore.“

Godine 2021. istočna Europa[1] bila je jedna od najbrže rastućih regija u svijetu: dohodak od premija skočio je za čak 9,4 posto (segment životnih osiguranja: 7,2 posto; segment neživotnih osiguranja: 10,2 posto), dok je ukupni dohodak od premija premašio 36 milijardi eura. S obzirom na rat u Ukrajini, ove će godine rast najvjerojatnije pasti na 5,3 posto (segment životnih osiguranja: 3,8 posto; segment neživotnih osiguranja: 5,9 posto). Nakon toga očekuje se kako će tijekom sljedećeg desetljeća prosječni rast ustaliti se na 5,5 posto (segment životnih osiguranja: 5,7 posto; segment neživotnih osiguranja: 5,5 posto), što je znatno iznad razine zabilježene u proteklom desetljeću (3,0 posto), na koju je nepovoljno utjecalo smanjenje poslovanja sa životnim osiguranjima u nekim zemljama spomenute regije.

„Oba poslovna segmenta mogla bi se neizravno okoristiti nedavnim kriznim situacijama“, izjavila je Patricia Pelayo Romero, suautorica „Globalnog izvješća o osiguranju“. „Veća svijest o rizicima nakon pandemije bolesti COVID-19 i kraj nultih kamatnih stopa uzrokovan inflacijom trebali bi u segmentu životnih osiguranja ponovno učiniti brojne štedne i mirovinske proizvode privlačnijima za klijente. Istovremeno će se u segmentu neživotnih osiguranja pojačati napori u području ublažavanja klimatskih promjena, prije svega oni vezani za dekarbonizaciju (tj. smanjenje emisija stakleničkih plinova) opskrbe energijom. Zbog želje za ostvarivanjem energetske neovisnosti, ti su napori trenutno još važniji. Takvo što zahtijeva znatna ulaganja i privatnog i javnog sektora, te stvara golemu potrebu za zaštitom od rizika jer će se s radikalnom transformacijom našeg gospodarstva pojaviti i neki novi rizici.“

Godine 2021. hrvatsko tržište osiguranja poraslo je za sjajnih 11,9 posto, što je najbrži rast tržišta u proteklih dvadeset godina. I dok je segment neživotnih osiguranja porastao za 12,8 posto, segment životnih osiguranja priredio je dojmljiv povratak nakon pada od gotovo 14 posto u pandemijskoj 2020. godini i ostvario rast od 9,4 posto. Ove će godine ukupni rast vjerojatno pasti na 2,8 posto jer bi se stanje u oba poslovna segmenta trebalo „normalizirati“ (segment životnih osiguranja: 1,7 posto; segment neživotnih osiguranja: 3,2 posto). Tijekom sljedećeg desetljeća u Hrvatskoj se očekuje prosječni godišnji rast od 3,7 posto, što je gotovo dvostruko u usporedbi s prethodnim desetljećem (+1,9 posto). Temeljni pokretač rasta bit će segment neživotnih osiguranja (+4,1 posto), dok bi se segment životnih osiguranja trebao razvijati znatno umjerenije (+2,5 posto).

 

[1]Svi izračuni temelje se na tečajevima iz 2021. godine. Životna osiguranja ne uključuju zdravstvena osiguranja. 

[2] Naziv se odnosi na države članice Europske unije i Tursku.

Premije osiguranja u segmentima neživotnih i životnih osiguranja*

 

U milijardama eura

CAGR**

 

2020.

2021.

2022. (procjena)

2022. – 2032. (%)

Zapadna Europa

1.107

1.146

1.180

3,3

Istočna Europa

33,5

36,7

38,6

5,5

Hrvatska

1,3

1,5

1,5

3,7

Sjeverna Amerika

1.355

1.477

1.542

3,7

Japan

296

303

312

2,0

Azija bez Japana

1.009

1.015

1.088

7,3

Kina

512

503

534

6,9

Ostatak svijeta

191

218

237

8,1

Svijet

3.991

4.196

4.397

4,8

           

*Temeljeno na tečajevima iz 2021. godine

**Složena godišnja stopa rasta

 

Allianzova interaktivna „Globalna karta osiguranja“ dostupna je na našoj službenoj stranici: https://www.allianz.com/en/economic_research/research_data/global-insurance-map/

Cijelo izvješće možete naći na: https://www.allianz.com/en/economic_research.html

Za više informacija o svemu molimo vas da se obratite:

Lorenz Weimann

Tel. +49 89 3800 16891

E-adresa: lorenz.weimann@allianz.com

O Allianzu

Allianz Grupa spada među vodeće svjetske osiguratelje i društva za upravljanje imovinom, s više od 126* milijuna privatnih i korporativnih klijenata u više od 70 zemalja. Allianzovi klijenti na raspolaganju imaju široki spektar usluga osobnog i korporativnog osiguranja, od neživotnog, životnog i zdravstvenog osiguranja do usluga podrške, kreditnog osiguranja i globalnog osiguranja poslovanja. Allianz je jedan od najvećih ulagača na svijetu, te upravlja s oko 809 milijardi eura za račun korisnika osiguranja, dok naša društva za upravljanje imovinom PIMCO i Allianz Global Investors upravljaju s 2,0 bilijuna eura vrijednom imovinom klijenata. Zahvaljujući sustavnoj integraciji ekoloških i društvenih kriterija u poslovne procese i ulagačke odluke, držimo vodeću poziciju među osigurateljima na Dow Jones indeksu održivosti. Tijekom 2021. godine više od 155 tisuća zaposlenika Grupe ostvarilo je ukupne prihode od 148,5 milijardi eura te operativnu dobit od 13,4 milijarde eura.

Kao i uvijek, sve procjene podložne su niže navedenoj izjavi o odricanju od odgovornosti.

*Uključujući nekonsolidirane subjekte s Allianzovim klijentima.

Upozorenje vezano za prognozirajuće izjave

Ovaj dokument sadrži prognozirajuće izjave (kao što su izgledi ili očekivanja), koje se temelje na trenutnim stajalištima i pretpostavkama uprave, i podložne su poznatim i nepoznatim rizicima i neizvjesnostima. Stvarni rezultati, uspješnost ili događanja mogu se značajno razlikovati od onih izraženih ili podrazumijevanih u takvim prognozirajućim izjavama.

Do odstupanja može doći zbog sljedećih čimbenika (ali bez ograničavanja na iste): (i) promjene općih gospodarskih uvjeta i situacije s konkurencijom kada je riječ o temeljnom poslovanju i tržištima, (ii) stanje na financijskim tržištima (posebice tržišna promjenjivost, likvidnost i kreditna događanja), (iii) nepovoljni publicitet, regulatorne mjere ili sudski postupci vezani za Allianz Grupu, druge poznate tvrtke i općenito industriju financijskih usluga, (iv) učestalost i ozbiljnost osiguranih gubitaka, uključujući onih uzrokovanih prirodnim katastrofama, te kretanja vezana za troškove gubitka, (v) razine i trendovi smrtnosti i oboljenja, (vi) razine ustrajnosti, (vii) razmjer neispunjavanja ugovorne obveze, (viii) razine kamatnih stopa, (ix) devizni tečaj, prije svega tečaj eura/američkog dolara, (x) izmjene zakona i regulativa, uključujući onih poreznih, (xi) utjecaj akvizicija, uključujući povezane probleme s integracijom i mjere reorganizacije, te (xii) opći konkurentni čimbenici, u svakom pojedinačnom slučaju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili globalnoj razini. Mnogi od tih čimbenika vjerojatniji su uslijed terorističkih aktivnosti.

Bez obveze ažuriranja

Allianz ne preuzima obvezu ažuriranja navedenih informacija ili prognozirajućih izjava, osim ako je riječ o informacijama koje je dužan objaviti u skladu s postojećim zakonima.

Napomena o zaštiti privatnosti

Allianz SE odlučan je u namjeri da zaštiti vaše osobne podatke. Više o svemu možete pročitati u našoj dummy Izjavi o zaštiti osobnih podataka.