Allianz Hrvatska d.d. (dalje: Organizator) raspisuje nagradni natječaj  „Osvoji dres Bayern-Münchena“ (dalje: Natječaj)

 

ORGANIZATOR NATJEČAJA

Allianz Hrvatska d.d., Heinzelova 70, 10 000 Zagreb, OIB: 23759810849

CILJEVI NATJEČAJA

Natječaj se priređuje u cilju promocije tvrtke Allianz te nagrađivanja vjernosti potrošača.

TRAJANJE NATJEČAJA

Nagradni natječaj odvija se od 17.5.2022. do 20.5.2022. u 00:00h.

SUDIONICI NATJEČAJA

U Natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (dalje: Sudionici).

U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Allianza Hrvatska d.d. i članovi njihovih užih obitelji (roditelj, supružnik, djeca, sestre i braća), kao niti fizičke osobe koje vrše prodaju osiguranja za Allianz Hrvatska i članovi njihovih užih obitelji (roditelj, supružnik, djeca, sestre i braća).

 

OPIS NATJEČAJA

Natječaj će se održati na dummy Instagram stranici Allianz Hrvatska.

Sudionici sudjeluju u Natječaju na način da u razdoblju trajanja Natječaja na Instagram stranici, u komentaru objave koja poziva na sudjelovanje u Natječaj, napišu kome žele pokloniti dres i zašto.

Jedna osoba može prijaviti jedan komentar te može osvojiti samo jednu nagradu.

NAGRADE

Pet sudionika s najkreativnijim odgovorima osvajaju dres Bayern-Münchena.

O dobitnicima odlučuje tročlani žiri.

DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici će biti proglašeni označavanjem njihovih Instagram imena (@mention) i objavom u komentarima objave.

Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke u DM stranice (ime, prezime, adresu i broj telefona) u roku od 5 dana od dana objave rezultata Natječaja nakon čega će biti kontaktiran i obaviješten o isporuci nagrade od strane Organizatora.

Ukoliko Organizator ne uspije sa sudionikom Natječaja ostvariti kontakt i dogovor za isporuku nagrade u roku od 5 radna dana od završetka Natječaja, sudionik Natječaja gubi pravo na preuzimanje nagrade.

Dobitniku će nagrada biti dostavljena na adresu u roku od 30 dana od dana kada je dobitnik Organizatoru dostavio svoje podatke kako je opisano gore u tekstu.

Sudionici koji sudjeluju u Natječaju, kao i dobitnik nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu od onih za koju su se natjecali i osvojili ih u postupku sukladnom ovim Pravilima Natječaja.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema dobitnicima.

OBJAVA REZULTATA

Rezultati Natječaja i dobitnici bit će objavljeni na Instagram stranici Allianz Hrvatska u objavi na kojoj se nagradni natječaj odvijao, najkasnije 7 dana od završetka natječaja.

AUTORSKA I SRODNA PRAVA

Sudionici Natječaja, izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalno djelo sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Svaki sudionik je suglasan te razumije da će njegovi prijavljeni radovi potencijalno biti korišteni na Facebook stranici Allianz Hrvatska www.facebook.com/allianz.hr, Instagram profilu https://www.instagram.com/allianz_hrvatska/, Linkedin profilu https://www.linkedin.com/company/allianz-hrvatska/ te web stranici www.allianz.hr.

Sudjelovanjem u Natječaju sudionici i pobjednici Natječaja bezuvjetno prenose na Organizatora pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i po potrebi prerade svojih radova u promotivne svrhe bez naknade i bez daljnje suglasnosti Sudionika, neograničeno vremenski, prostorno i sadržajno.

OGRANIČENJA I ODRICANJA

U slučaju promjene izbora nagrada iz objektivnih razloga, o tome će biti donesena posebna odluka. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila.

O promjeni izbora nagrada i promjeni Pravila svi sudionici će biti pravovremeno obaviješteni objavom na Instagram stranici allianz_hrvatska.

Sudionik podnošenjem prijave na Natječaj prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Organizator Natječaja ne odgovara za posljedice u slučaju da je sudionik prijavio tuđi rad, odnosno plagijat, a na zahtjev autora će ukloniti svaki takav rad iz Natječaja.

Organizator zadržava pravo ukloniti sa stranice sve prijave koje ocijeni neprimjerenima ili uvredljivima na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, kao i sve prijave za koje postoji opravdana sumnja da nisu originalno autorsko djelo.

Ako u bilo kojem trenutku Organizator posumnja u zlorabu mehanike Natječaja isti zadržava pravo isključenja sudionika iz Natječaja. Organizator zadržava pravo dopune Pravila u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika.

Prijave koje pristignu nakon završetka natječaja neće se razmatrati.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u Natječaju sudjelovanjem, odnosno slanjem podataka Organizatoru Natječaja, očituju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila te potvrđuju da su pročitali i razumjeli obavijesti o obradi osobnih podataka koje čine prilog ovima Pravilima. U odnosu na sve sudionike Organizator će obrađivati njihovo korisničko ime na Instagramu te fotografiju, a u odnosu na dobitnika i dodatne osobne podatke (ime i prezime te adresu na koju će nagrada biti dostavljena). Sve navedene podatke koristit će isključivo u svrhu organizacije i provođenja Kreativnog natječaja, budući da su mu oni nužni za odabir i kontaktiranje natjecatelja, provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja te objavu dobitnika i dodjelu nagrade.

Detaljne informacije o obradi osobnih podataka (svrhama, razdobljima čuvanja podataka, pravima ispitanika, itd.) prilog su ovih pravila i čine njihov sastavni dio. Informacije o obradi podataka možete pronaći dummy na linku ovdje.

Ovaj kreativni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom/Instagramom (u vl. Facebooka, u tekstu: Facebook/Instagram), Facebook/Instagram ga ne promiče niti sponzorira.

Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete društvu Allianz Hrvatska d.d., a ne Facebooku/Instagramu. Napominjemo, Facebook/Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Facebook/Instagram stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Allianz Hrvatska d.d. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj i označili našu Facebook/Instagram stranicu (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. U slučaju spora između Organizatora i sudionika Natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 17. svibnja 2022.

Organizator: Allianz Hrvatska d.d.