• U prvom tromjesečju 2021. godine ukupni prihodi (korigirani za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije) nisu se previše promijenili u odnosu na prošlu godinu; iznosili su 41,4 milijarde eura
 • Operativna dobit u istom je razdoblju porasla za 44,8 posto na 3,3 milijarde eura
 • Neto prihodi pripisivi dioničarima u prvom su tromjesečju skočili za 83,4 posto na 2,6 milijardi eura
 • Omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 210 posto (izuzme li se primjena prijelaznih mjera za tehničke pričuve)
 • Potvrđen je iznos ciljane operativne dobiti za 2021. godinu od 12,0 milijardi eura, plus/minus 1 milijardu eura

 

Sažetak menadžmenta: znatno veća operativna dobit i neto prihodi pripisivi dioničarima

Tvrtka Allianz sjajno je otpočela 2021. godinu, da bi se zatim jednako uspješno nastavila nositi s posljedicama tekuće pandemije. Grupa je zabilježila snažne rezultate u svim svojim poslovnim segmentima; pritom je u segmentima neživotnih te životnih i zdravstvenih osiguranja zabilježen značajan rast profitabilnosti, što je jasan pokazatelj njihova oporavka.

Ukupni prihodi, korigirani za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, pali su za 2,6 posto na 41,4 milijarde eura (u usporedbi s 42,6 milijardi eura iz istog razdoblja prošle godine) i zapravo se nisu previše promijenili u usporedbi s prošlom godinom (u prvom tromjesečju ove godine interni rast prihoda iznosio je -0,4 posto). Operativna dobit istovremeno je porasla za 44,8 posto na 3,3 milijarde eura (u usporedbi s 2,3 milijarde eura ostvarene godinu dana ranije), a spomenutom su rastu doprinijeli baš svi poslovni segmenti Grupe. U segmentu upravljanja imovinom zabilježen je značajan skok operativne dobiti zahvaljujući boljem rezultatu preuzimanja rizika, koji je posljedica normalizacije broja šteta vezanih za prirodne katastrofe i pada broja šteta nastalih događanjima manjih razmjera – potonje štete u prvom su tromjesečju 2020. godine uključivale veliki broj šteta nastalih zbog pandemije bolesti COVID-19. Operativna dobit segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja značajno je porasla zahvaljujući oporavku investicijske marže, dok se operativna dobit segmenta upravljanja imovinom okoristila većom prosječnom imovinom klijenata pod upravljanjem, većim naknadama za uspješnost i strogom troškovnom disciplinom. Neto prihodi pripisivi dioničarima skočili su za 83,4 posto na 2,6 milijardi eura (u usporedbi sa 1,4 milijarde eura zabilježene godinu dana ranije), ponajviše zahvaljujući rastu operativne dobiti, kao i, manjim dijelom, boljem neoperativnom rezultatu koji je uslijedio nakon nižih umanjenja vrijednosti. Veći porezi na dohodak imali su djelomice neutralizirajući učinak.

Osnovna dobit po dionici (EPS) skočila je za 85,2 posto na 6,23 eura (u usporedbi s 3,36 eura ostvarenih u prvom tromjesečju 2020. godine). Istovremeno je anualizirani povrat na uloženi kapital (RoE) iznosio 16,7 posto (u usporedbi s 11,4 posto za cijelu 2020. godinu), dok je omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II na kraju tromjesečja iznosio 210 posto, (u usporedbi s 207 posto zabilježenih na kraju prošle godine). (Uzme li se u obzir primjena prijelaznih mjera za tehničke pričuve, omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 241 posto na kraju prvog tromjesečja 2021. godine (240 posto na kraju 2020. godine)).

„Allianz je godinu započeo ostvarivši sjajne rezultate u svim poslovnim segmentima. Riječ je o doista ohrabrujućem početku godine, zbog čega vjerujemo kako ćemo do kraja godine dostići zacrtane ciljeve“, istaknuo je glavni izvršni direktor Allianza SE Oliver Bäte.

„Svi su naši poslovni segmenti ostvarili vrlo dobre rezultate. Budući da je naše iznimno diversificirano poslovanje uspješno odgovorilo na izazove pandemije, uvjeren sam kako ćemo povratiti našu uobičajenu sposobnost generiranja dobiti“, dodao je glavni financijski direktor Allianza SE Giulio Terzariol. „Zahvaljujući sve boljim uvjetima poslovanja i solidnoj kapitalnoj poziciji, Allianz ima sve preduvjete za rast profitabilnosti.“

Segment neživotnih osiguranja: ostvarena snažna profitabilnost i dostignuta ciljana kombinirana kvota od 93 posto

 • Ukupni prihodi u prvom su tromjesečju ove godine iznosili 19,7 milijardi eura (u usporedbi s 20,3 milijarde eura zabilježene u istom razdoblju prošle godine). Izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva i konsolidacije, interni rast iznosio je -1,6 posto, ponajviše zbog rasta cijena od 3,5 posto i pada broja polica od 4,8 posto. Glavni nositelji spomenutog pada bili su Allianz Partners, Ujedinjena Kraljevina i Njemačka; s druge strane, AGCS, Euler Hermes i Turska zabilježili su iznimno povoljan interni rast.
 • Operativna dobit porasla je za čak 46,6 posto na 1,5 milijardi eura u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Na znatno bolji rezultat preuzimanja rizika utjecali su niži gubici zbog prirodnih katastrofa te zanemariv utjecaj pandemije bolesti COVID-19. Omjer troškova također se neznatno popravio.
 • Kombinirana kvota u prvom je tromjesečju ove godine skočila za 4,7 postotnih bodova na 93,0 posto (za usporedbu, u istom je razdoblju 2020. godine zabilježena kombinirana kvota od 97,8 posto).

„Segment neživotnih osiguranja u sjajnoj je formi, što je vidljivo i iz naše vrlo dobre kombinirane kvote. Vjerujem kako ćemo nastaviti napredovati i ostvariti ciljanu kvotu za 2021. godinu od 93 posto, posebice uz snažan rezultat preuzimanja rizika“, izjavio je Terzariol. „I dalje ćemo biti disciplinirani kada je riječ o preuzimanju rizika, kao i usredotočeni na porast produktivnosti.“

Segment životnih i zdravstvenih osiguranja: snažan rast profitabilnosti novog posla i operativne dobiti

 • U prvom je tromjesečju 2021. godine PVNBP (sadašnja vrijednost premija za nove poslove) porastao na 19,5 milijardi eura (u usporedbi sa 18,0 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine). To je prvenstveno rezultat veće prodaje proizvoda osiguranja povezanih s investicijskim fondovima u Italiji i azijsko-pacifičkoj regiji.
 • Profitabilnost novog posla (NBM) porasla je na 2,9 posto (u usporedbi s 2,7 posto iz prvog tromjesečja prošle godine) jer su nepovoljni učinci sve nižih kamatnih stopa više nego kompenzirani ponovnim određivanjem cijene proizvoda i boljom kombinacijom različitih poslovnih aktivnosti uz daljnji prelazak na prioritetne vrste osiguranja. Vrijednost novog posla (VNB) u prvom je tromjesečju skočila na 558 milijuna eura (za razliku od 494 milijuna eura ostvarenih u istom tromjesečju prošle godine).
 • Operativna dobit porasla je na 1,2 milijarde eura (u usporedbi s 800 milijuna eura ostvarenih u istom razdoblju 2020. godine), ponajviše zahvaljujući oporavku investicijske marže. U SAD-u je povoljna tržišna situacija dovela do većeg prihoda od ulaganja proizašlog iz prodaje proizvoda fiksnih anuiteta vezanih uz dioničke indekse. Osim toga, u Njemačkoj i Francuskoj zabilježena su niža umanjenja vrijednosti – za razliku od visoke razine umanjenja zabilježene u istom razdoblju 2020. godine. Od ostalih čimbenika koji su doprinijeli takvom rezultatu treba spomenuti veće naknade za upravljanje proizvodima osiguranja povezanim s investicijskim fondovima u Italiji.
„Snažna profitabilnost novog posla i rast operativne dobiti jasno pokazuju kako je segment životnih i zdravstvenih osiguranja trenutno u dobroj formi“, objasnio je Terzariol. „Naša kombinacija različitih poslovnih aktivnosti još je bolja i ima povoljan utjecaj na ionako stabilne marže. Očekujem kako će rezultati poslovanja u tom poslovnom segmentu i ubuduće biti solidni.“
 
Segment upravljanja imovinom: imovina klijenata pod upravljanjem dosegnula rekordnu razinu
 
 • U prvom je tromjesečju ove godine imovina klijenata pod upravljanjem (AuM) porasla za 63 milijarde eura na 1.775 milijardi eura u usporedbi s krajem 2020. godine. Razlozi za rast uključuju povoljne utjecaje valutne konverzije u iznosu od 49,6 milijardi eura te neto priljevi od 37,8 milijardi eura – riječ je o najvišim tromjesečnim priljevima od četvrtog tromjesečja 2017. godine naovamo. Takav povoljan razvoj situacije djelomično je ublažen nepovoljnim tržišnim utjecajima koji su iznosili 20,7 milijardi eura.
 • Ukupna imovina pod upravljanjem istovremeno je porasla na 2.432 milijarde eura, što je u skladu s imovinom klijenata pod upravljanjem.

 • U usporedbi s istim razdobljem 2020. godine operativna dobit skočila je za 10,0 posto na 747 milijuna eura (u usporedbi s 679 milijuna eura iz istog razdoblja prošle godine). Rast su ostvarili i prihodi, i to prvenstveno zbog veće prosječne imovine klijenata pod upravljanjem, većih naknada za uspješnost i integracije poslovne jedinice Allianz Real Estate. Korigirana za učinke valutne konverzije, operativna dobit ostvarila je rast od 17,9 posto. Osim toga, omjer troškova i prihoda (CIR) porastao je za 2,4 postotna boda na 59,3 posto u usporedbi s prvim tromjesečjem prošle godine. 
„Segment upravljanja imovinom nastavlja rasti i bilježiti dobre rezultate“, istaknuo je Terzariol. „Rekordna razina imovine pod upravljanjem i naša dokazana sposobnost učinkovitog upravljanja ukupnim troškovima idu u prilog solidnoj evoluciji profitabilnosti našeg poslovanja ove godine.“
 
Allianz Group – ključne brojke za prvo tromjesečje 2021. godine

 

 

1. tromjesečje 2021.

1. tromjesečje 2020.

Δ

Ukupni prihodi

mlrd. eura

41,4

42,6

-2,6%

- Neživotni1

mlrd. eura

19,7

20,3

-3,1%

- Životni/zdravstveni

mlrd. eura

20,0

20,5

-2,4%

- Imovina pod upravljanjem

mlrd. eura

1,8

1,8

3,5%

- Korporativni i ostali

mlrd. eura

0,1

0,1

9,5%

- Konsolidacija

mlrd. eura

-0,2

-0,1

40,5%

Operativna dobit/gubitak

mil. eura

3.336

2.304

44,8%

- Neživotni

mil. eura

1.513

1.032

46,6%

- Životni/zdravstveni

mil. eura

1.212

819

48,0%

- Imovina pod upravljanjem

mil. eura

747

679

10,0%

- Korporativni i ostali

mil. eura

-135

-228

-40,7%

- Konsolidacija

mil. eura

-1

2

n.m.

Neto prihodi

mil. eura

2.686

1.483

81,1%

- Pripisivi nekontrolirajućim udjelima

mil. eura

120

84

42,6%

- Pripisivi dioničarima

mil. eura

2.566

1.400

83,4%

Osnovna dobit po dionici

eura

6,23

3,36

85,2%

Razrijeđena dobit po dionici

eura

6,20

3,21

93,1%

Dodatni ključni pokazatelji uspješnosti

 

 

 

 

- Povrat na uloženi kapital Grupe2, 3

%

16,7%

11,4%

5,3% -p

- Kombinirana kvota za neživotni

%

93,0%

97,8%

-4,7% -p

- Profitabilnost novog posla za životni/zdravstveni

%

2,9%

2,7%

0,1% -p

- Vrijednost novog posla za životni/zdravstveni

mil. eura

558

494

13,0%

- Omjer troškova i prihoda za imovinu pod upravljanjem

%

59,3%

61,7%

-2,4% -p

 

 

31. ožujka 2021.

31. prosinca 2020.

Δ

Dionički kapital 3

mlrd. eura

78,3

80,8

-3,1%

Omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II4

%

210%

207%

3% -p

 Imovina klijenata pod upravljanjem        

mlrd. eura

1.775

1.712

3,7%

Napomena: Brojke su navedene u milijunima eura osim ako nije drugačije naznačeno. Zbog zaokruživanja određenih iznosa, postoji mogućnost da navedene brojke neće dati točan navedeni ukupni iznos, a postotci neće točno odražavati apsolutne iznose.

1 Ukupni prihodi sastoje se od bruto zaračunate premije te prihoda od naknada i provizija.

2 Predstavlja anualizirani omjer neto dobiti pripisive dioničarima i prosječnog dioničkog kapitala na početku i kraju razdoblja. Neto dobiti pripisiva dioničarima korigirana je za neto financijske naknade koje se odnose na nedatirane podređene obveznice klasificirane kao dionički kapital. Iz prosječnog dioničkog kapitala izuzete su nedatirane podređene obveznice klasificirane kao dionički kapital te nerealizirani dobiti/gubici od obveznica (neto od neslužbenog računovodstva). Anualizirane brojke ne predstavljaju predviđanje za cijelu godinu. Za prvo tromjesečje 2021. godine prikazan je povrat na uloženi kapital za cijelu 2021.

3 Izuzmu li se nekontrolirajući udjeli.

4 Brojke za rizični kapital diversificirane su po grupi na razini pouzdanosti od 99,5 posto. Uzme li se u obzir primjena prijelaznih mjera za tehničke pričuve, omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 241 posto na dan 31. ožujka 2021. godine.

München, 12. svibnja 2021.

O Allianzu

Allianz Grupa spada među vodeće svjetske osiguratelje i društva za upravljanje imovinom, s više od 100[1] milijuna privatnih i korporativnih klijenata u više od 70 zemalja. Allianzovi klijenti na raspolaganju imaju široki spektar usluga osobnog i korporativnog osiguranja, od neživotnog, životnog i zdravstvenog osiguranja do usluga podrške, kreditnog osiguranja i globalnog osiguranja poslovanja. Allianz je jedan od najvećih ulagača na svijetu, te upravlja s oko 785 milijardi eura za račun korisnika osiguranja, dok naša društva za upravljanje imovinom PIMCO i Allianz Global Investors upravljaju s 1,8 bilijuna eura vrijedne imovine klijenata. Zahvaljujući sustavnoj integraciji ekoloških i društvenih kriterija u poslovne procese i ulagačke odluke, držimo vodeću poziciju među osigurateljima po Dow Jones indeksu održivosti. Tijekom 2020. godine više od 150.000 zaposlenika Grupe ostvarilo je ukupne prihode od 140 milijardi eura te operativnu dobit od 10,8 milijardi eura.

Kao i uvijek, sve procjene podložne su niže navedenoj izjavi o odricanju od odgovornosti.

Upozorenje vezano za prognozirajuće izjave

Ovaj dokument sadrži prognozirajuće izjave kao što su izgledi ili očekivanja, a koje se temelje na trenutnim stajalištima i pretpostavkama uprave, i podložne su poznatim i nepoznatim rizicima i neizvjesnostima. Stvarni rezultati, uspješnost ili događanja mogu se značajno razlikovati od onih izraženih ili podrazumijevanih u takvim prognozirajućim izjavama. Do odstupanja može doći zbog sljedećih čimbenika (ali bez ograničavanja na iste): (i) promjene općih gospodarskih uvjeta i situacije s konkurencijom kada je riječ o temeljnom poslovanju i tržištima Allianz Grupe, (ii) stanje na financijskim tržištima (posebice tržišna promjenjivost, likvidnost i kreditna događanja), (iii) učestalost i ozbiljnost osiguranih gubitaka, uključujući one uzrokovane prirodnim katastrofama, te razvoj troškova gubitka, (iv) razine i trendovi smrtnosti i oboljenja, (v) razine ustrajnosti, (vi) posebice u bankarskom poslovanju, razmjer neispunjavanja ugovorne obveze, (vii) razine kamatnih stopa, (viii) devizni tečaj, prije svega tečaj eura/američkog dolara, (ix) izmjene zakona i regulativa, uključujući onih poreznih, (x) utjecaj akvizicija, uključujući povezane probleme s integracijom i mjere reorganizacije, te (xi) opći konkurentni čimbenici, u svakom pojedinačnom slučaju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili globalnoj razini. Mnogi od tih čimbenika vjerojatniji su uslijed terorističkih aktivnosti.

Bez obveze ažuriranja

Allianz Grupa ne preuzima obvezu ažuriranja navedenih informacija ili prognozirajućih izjava, osim ako je riječ o informacijama koje je dužna objaviti u skladu s postojećim zakonima.

Ostalo

Brojke koje se tiču neto imovine, financijske pozicije ili rezultata poslovanja pripremljene su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja. Ovo priopćenje ne predstavlja financijsko izvješće za razdoblje tijekom godine u skladu s njegovom definicijom iz Međunarodnih računovodstveni standarda (IAS) 34.

Ovo je prijevod njemačkog priopćenja o tromjesečnim rezultatima Allianz Grupe. U slučaju bilo kakvih odstupanja, njemačka je verzija obvezujuća.

Napomena o zaštiti privatnosti

Allianz SE odlučan je u namjeri da zaštiti vaše osobne podatke. Više o svemu možete pročitati u našoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka.