Priopćenje o tromjesečnim rezultatima i rezultatima za prvih devet mjeseci 2020. godine

Allianz je u trećem tromjesečju 2020. godine ostvario operativnu dobit od 2,9 milijardi eura.
 • Neto prihodi pripisivi dioničarima u trećem su tromjesečju 2020. godine skočili za 5,9 posto na 2,1 milijardu eura
 • Ukupni prihodi u trećem tromjesečju pali su za 6,1 posto na 31,4 milijarde eura; ukupni prihodi za prvih devet mjeseci ove godine ostvarili su manji pad na 104,9 milijarde eura
 • Operativna dobit za prvih devet mjeseci iznosi 7,8 milijardi eura; izuzmu li se utjecaji pandemije bolesti COVID-19, operativna dobit za isto to razdoblje iznosi 9,1 milijardu eura
 • Neto prihodi pripisivi dioničarima za prvih devet mjeseci ove godine pali su za 17,6 posto na 5,0 milijardi eura
 • Omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 192 posto na kraju trećeg ovogodišnjeg tromjesečja 

Sažetak menadžmenta: snažna operativna dobit

Nakon kraćeg razdoblja gospodarskog oporavka, nedavni je rast stope zaraze potaknuo brojne vlade na ponovno pooštrenje mjera kako bi se ograničilo širenje bolesti COVID-19. Usprkos ustrajnim i nepovoljnim društvenoekonomskim uvjetima, Allianz Grupa pokazala je svoju otpornost i u trećem tromjesečju 2020. godine, te zabilježila vrlo dobre rezultate u svim poslovnim segmentima u prvih devet mjeseci ove godine.

Rast internih prihoda, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, pao je u trećem tromjesečju 2020. godine za 6,0 posto, ponajviše zbog segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja. Ukupni prihodi ostvarili su pad od 6,1 posto na 31,4 milijardu eura u trećem ovogodišnjem tromjesečju (u usporedbi s 33,4 milijarde eura ostvarenih u trećem tromjesečju 2019. godine), dok je operativna dobit pala za tek 2,6 posto na 2,9 milijardi eura (u usporedbi s 3,0 milijardi eura zabilježenih godinu dana ranije). U segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja operativna dobit ostvarila je rast, dijelom zahvaljujući i boljoj investicijskoj marži. Istovremeno je operativna dobit segmenta neživotnih osiguranja zabilježila tek manji pad usprkos daljnjim gubicima povezanima s pandemijom bolesti COVID-19 te slabijem run-off rezultatu. U segmentu upravljanja imovinom operativna dobit pala je zajedno s operativnim prihodima. Neto prihodi pripisivi dioničarima u trećem su tromjesečju ove godine skočili za 5,9 posto na 2,1 milijardu eura (u usporedbi s 1,9 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine), i to zahvaljujući boljem neoperativnom investicijskom rezultatu koji je djelomično neutraliziran većim troškovima restrukturiranja i integracije te nižom operativnom dobiti.

U trećem je ovogodišnjem tromjesečju osnovna dobit po dionici (EPS) ostvarila rast od 7,2 posto, s prošlogodišnjih 4,68 eura na 5,01 eura. Anualizirani povrat na uloženi kapital (RoE) iznosio je 11,3 posto (u usporedbi s 13,6 posto za cijelu 2019. godinu). Na kraju trećeg tromjesečja ove godine omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 192 posto u usporedbi sa 187 posto zabilježenih na kraju drugog ovogodišnjeg tromjesečja.[1]

Tijekom prvih devet mjeseci 2020. godine ukupni prihodi pali su za 1,9 posto. Operativna dobit zabilježila je pad od 14,6 posto na 7,8 milijardi eura (u usporedbi s 9,1 milijardom eura ostvarenom u istom razdoblju prošle godine), uglavnom zbog nepovoljnih utjecaja pandemije bolesti COVID-19 koji su iznosili 1,3 milijarde eura. Operativna dobit segmenta neživotnih osiguranja ostvarila je pad zbog slabijih rezultata preuzimanja rizika i ulaganja u poslovanje. Istovremeno je segment životnih i zdravstvenih osiguranja ostvario pad operativne dobiti, i to zbog povoljne jednokratne dobiti ostvarene u 2019. godini te pritiska na investicijsku maržu. S druge strane, operativna dobit segmenta upravljanja imovinom porasla je zahvaljujući većim prihodima od imovine klijenata pod upravljanjem (AuM). Opći pad operativne dobiti rezultirao je padom neto prihoda pripisivih dioničarima.

S obzirom na aktualnu gospodarsku neizvjesnost uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19, Uprava Allianza SE odlučila je ukinuti privremeno obustavljeni program otkupa dionica za 2020. godinu i odustati od realizacije preostalog dijela programa vrijednog 750 milijuna eura.

„Ostvarili smo vrlo dobre rezultate u otežanim uvjetima koji će potrajati još neko vrijeme. Ne samo da smo svoju otpornost pokazali kroz financijske rezultate, već smo doživjeli i snažnu podršku naših sjajnih zaposlenika diljem svijeta. Osim toga, Allianz je još jednom ponio naziv najboljeg svjetskog brenda u osiguranju prema ocjeni tvrtke Interbrand“, istaknuo je glavni izvršni direktor Allianza SE Oliver Bäte. „Stoga smo i dalje uvjereni kako ćemo ne samo uspješno prebroditi krizu uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19, već i izgraditi još snažniji Allianz u korist svih dionika.“


Segment neživotnih osiguranja: operativna dobit i dalje je pod utjecajem pandemije bolesti COVID-19 i slabijeg
run-off rezultata

 • U trećem su tromjesečju ove godine ukupni prihodi pali za 1,8 posto na 12,9 milijardi eura. Izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva i konsolidacije, interni rast pao je za 4,1 posto, i to zbog rasta cijena od 5,6 posto i pada broja polica od 9,0 posto. Tom su padu najviše doprinijeli Allianz Partners, AGCS i Euler Hermes, dok su poslovanja u Njemačkoj, Turskoj i Kini zabilježila pozitivan interni rast.
 • Operativna dobit ostala je gotovo nepromijenjena i u trećem ovogodišnjem tromjesečju iznosi 1,3 milijarde eura (u usporedbi s 1,3 milijarde eura zabilježene u trećem tromjesečju 2019. godine). Istovremeno je rezultat preuzimanja rizika bio pod utjecajem pandemije bolesti COVID-19 te slabijeg run-off rezultata. Ti su utjecaji uglavnom neutralizirani padom broja nastalih šteta vezanih za prirodne katastrofe.
 • Kombinirana kvota stoga je u trećem tromjesečju ove godine ostvarila rast od 0,2 postotna boda na 94,5 posto.

„Zadovoljan sam otpornošću profitabilnosti našeg preuzimanja rizika“, izjavio je glavni financijski direktor Allianza SE Giulio Terzariol. „Izuzmu li se utjecaji pandemije bolesti COVID-19, ostvarili smo solidno poboljšanje kombinirane kvote. Našu kulturu karakteriziraju snažna disciplina i tehnička izvrsnost. Osim toga, i dalje ćemo ostati usredotočeni na poboljšanja u produktivnosti.“

Tijekom prvih devet mjeseci 2020. godine, ukupni prihodi ostvarili su rast na 46,7 milijardi eura (u usporedbi s 46,1 milijardom eura ostvarenom u istom razdoblju prošle godine). Izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva i konsolidacije, interni rast pao je za 0,9 posto, što je prvenstveno odraz rezultata tvrtki Allianz Partners i Euler Hermes, te poslovanja u Italiji. Istovremeno je, u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem, operativna dobit pala za 16,6 posto na 3,5 milijardi eura, i to zbog značajno slabijeg rezultata preuzimanja rizika, na koji je znatno utjecala pandemija bolesti COVID-19, kao i zbog lošijeg rezultata ulaganja u poslovanje. Taj je pad djelomično nadoknađen puno boljim omjerom troškova. Kombinirana kvota pala je za 1,9 postotna boda na 96,0 posto.


Segment životnih i zdravstvenih osiguranja: snažna operativna dobit od 1,1 milijardu eura

 • U trećem tromjesečju 2019. godine PVNBP[2] (sadašnja vrijednost premija za nove poslove) je pao na 12,9 milijardi eura (u usporedbi s 16,1 milijardom eura iz istog razdoblja prošle godine). Glavni razlozi za spomenuti pad bili su utjecaj pandemije bolesti COVID-19 te promjene u kombinaciji različitih poslovnih aktivnosti. Najveći pad u broju polica zabilježen je u SAD-u, gdje je ostvaren pad prodaje proizvoda fiksnih anuiteta vezanih uz dioničke indekse, te u Njemačkoj, koja je zabilježila pad prodaje proizvoda Perspektive.
 • Profitabilnost novog posla (NBM) zabilježila je pad na 2,9 posto (u usporedbi s 3,1 posto ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine), i to zbog iznimno niskih kamatnih stopa. Taj je pad djelomično nadoknađen uvođenjem inovativnih proizvoda te boljom kombinacijom različitih poslovnih aktivnosti. Vrijednost novog posla (VNB) u trećem je ovogodišnjem tromjesečju pala na 371 milijun eura (u usporedbi s 494 milijuna eura ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine), i to zbog kombinacije nižeg broja polica i nižih marži.
 • Operativna dobit skočila je na 1.119 milijuna eura (u usporedbi s 1.083 milijuna eura zabilježena u trećem tromjesečju prošle godine), prvenstveno zahvaljujući boljoj investicijskoj marži u SAD-u i azijsko-pacifičkoj regiji.

 

„Naša je prodaja i dalje iznimno kvalitetna. Naime, povećani udio proizvoda životnog osiguranja u našim prioritetnim vrstama osiguranja pomogao je neutralizirati utjecaj nižih kamatnih stopa na profitabilnost novog posla“, dodao je Terzariol. „Nastavit ćemo s inovacijama u našem proizvodnom asortimanu kako bismo sačuvali vrijednosti koje nudimo našim klijentima, kao i zdravu profitabilnost poslovanja našeg segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja.“

U prvih devet mjeseci ove godine PVNBP je pao na 42,5 milijardi eura (u usporedbi s 49,0 milijardi eura iz istog razdoblja prošle godine), prvenstveno zbog slabije prodaje u SAD-u i njemačkog poslovanja sa životnim osiguranjem. Operativna dobit pala je na 2,9 milijardi eura (u usporedbi s 3,4 milijarde eura zabilježene u istom razdoblju prošle godine), što je prvenstveno odraz povoljne jednokratne dobiti ostvarene u drugom tromjesečju 2019. godine te većih troškova zaštite od rizika poslovanja s promjenjivim anuitetima u SAD-u, prije svega u prvoj polovici ove godine. Padu su doprinijeli i prodaja tvrtke Allianz Popular u Španjolskoj te niža investicijska marža u Francuskoj. Profitabilnost novog posla (NBM) pala je na 2,9 posto (u usporedbi s 3,4 posto ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine), što je vrijednost novog posla (VNB) spustilo na 1,2 milijarde eura (u usporedbi s prošlogodišnjih 1,6 milijardi eura).


Segment upravljanja imovinom: neto priljev klijenata iznosi 26 milijardi eura

 • U trećem je tromjesečju ove godine imovina klijenata pod upravljanjem (AuM) ostvarila rast od 13 milijardi eura na1.670 milijardi eura u usporedbi s krajem drugog ovogodišnjeg tromjesečja. Taj je rast rezultat povoljnih tržišnih utjecaja u iznosu od 40,2 milijarde eura te neto priljeva od 25,6 milijardi eura, kao i nepovoljnih utjecaja valutne konverzije u iznosu od 53,1 milijardu eura.
 • Ukupna imovina klijenata pod upravljanjem u trećem je tromjesečju iznosila 2.271 milijardu eura. Povoljni tržišni utjecaji i neto priljevi neutralizirali su nepovoljne utjecaje valutne konverzije, što je rezultiralo općenito stabilnim razvojem situacije u trećem ovogodišnjem tromjesečju.
 • U istom se tromjesečju operativna dobit zadržala na solidnoj razini, usprkos zabilježenom padu od 3,7 posto na 677 milijun eura (u usporedbi sa 703 milijuna eura iz istog razdoblja prošle godine), i to zbog pada operativnih prihoda na temelju nižih naknada za uspješnost i prihoda od imovine klijenata pod upravljanjem. Niži troškovi poslovanja imali su neutralizirajući učinak.

Sve u svemu, omjer troškova i prihoda (CIR) neznatno se promijenio od 61,7 posto zabilježenih u trećem tromjesečju prošle godine na 61,9 posto u trećem tromjesečju ove godine. Izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva, operativna je dobit ostvarila rast od 0,1 posto.

„Naš je segment upravljanja imovinom pokazao iznimnu otpornost, zabilježivši zdrave neto priljeve i dobru operativnu profitabilnost“, istaknuo je Terzariol. „Zadovoljan sam povjerenjem koje su nam ukazali naši klijenti. Nastavit ćemo širiti ponudu naših proizvoda te doseg klijenata, kao i ulagati u tehnologiju i poboljšavati produktivnost.“

Tijekom prvih devet mjeseci ove godine operativni su prihodi skočili za 2,2 posto na 5,3 milijarde eura, što je odraz veće prosječne imovine klijenata pod upravljanjem. Istovremeno je omjer troškova i prihoda ostao nepromijenjen na 62,1 posto (u usporedbi sa 62,1 posto zabilježenih u prvih devet mjeseci 2019. godine). Operativna dobit porasla je za 2,2 posto na 1.996 milijuna eura (u usporedbi s 1.954 milijuna eura iz istog razdoblja prošle godine) – nominalno i interno. Osim toga, povoljni učinci tržišta i neto priljeva, te nepovoljni učinci valutne konverzije rezultirali su imovinom klijenata pod upravljanjem u iznosu od 1.670 milijardi eura, što je za 16 milijardi eura ili 0,9 posto manje nego na kraju 2019. godine.

 

Allianz Group - ključne brojke za treće tromjesečje i prvih devet mjeseci 2020. godine

 

 

3. tromjesečje 2020.

3. tromjesečje 2019.

Delta

Prvih devet mjeseci 2020.

Prvih devet mjeseci 2019.

Delta

Ukupni prihodi

 mlrd. eura

31,4

33,4

-6,1%

104,9

106,9

-1,9%

- Neživotni1

 mlrd. eura

12,9

13,2

-1,8%

46,7

46,1

1,4%

- Životni/zdravstveni

 mlrd. eura

16,8

18,5

-9,4%

53,1

55,9

-5,0%

- Imovina pod upravljanjem

 mlrd. eura

1,8

1,8

-3,2%

5,3

5,2

2,2%

- Korporativni i ostali

 mlrd. eura

0,1

0,1

-14,1%

0,2

0,2

-9,1%

- Konsolidacija

 mlrd. eura

-0,2

-0,2

-11,7%

-0,4

-0,5

-10,0%

Operativna dobit/gubitak

 mil. eura

2.907

2.984

-2,6%

7.776

9.105

-14,6%

- Neživotni

 mil. eura

1.315

1.347

-2,4%

3.490

4.184

-16,6%

- Životni/zdravstveni

 mil. eura

1.119

1.083

3,4%

2.930

3.410

-14,1%

- Imovina pod upravljanjem

 mil. eura

677

703

-3,7%

1.996

1.954

2,2%

- Korporativni i ostali

 mil. eura

-203

-148

36,9%

-634

-444

42,9%

- Konsolidacija

 mil. eura

-2

-1

98,6%

-5

0

nema značaja

Neto prihodi

 mil. eura

2.131

2.032

4,9%

5.232

6.348

-17,6%

- Pripisivi nekontrolirajućim udjelima

 mil. eura

68

84

-19,2%

242

292

16,9%

- Pripisivi dioničarima

 mil. eura

2.063

1.947

5,9%

4.990

6.056

-17,6%

Osnovna dobit po dionici

eura

5,01

4,68

7,2%

12,07

14,44

-16,4%

Razrijeđena dobit po dionici

eura

4,89

4,66

4,9%

11,86

14,39

-17,6%

Dodatni ključni pokazatelji uspješnosti

 

 

 

 

 

 

 

- Povrat na uloženi kapital Grupe2, 3

%

14,5%

13,6%

0,9% -p

11,3%

13,6%

-2,3% -p

- Kombinirana kvota za neživotni

%

94,5%

94,3%

0,2% -p

96,0%

94,1%

1,9% -p

- Profitabilnost novog posla za životni/zdravstveni

%

2,9%

3,1%

-0,2% -p

2,9%

3,4%

-0,5% -p

- Vrijednost novog posla za životni/zdravstveni

 mil. eura

371

494

-25,1%

1.222

1.648

-25,9%

- Omjer troškova i prihoda za imovinu pod upravljanjem

%

61,9%

61,7%

0,2% -p

62,1%

62,1%

0,0% -p

 

 

 

 

 

30.9.2020.

31.12.2019.

 

Dionički kapital 3

 mlrd. eura

-

-

-

74,6

74,0

0,9%

Omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II4

        %

-

-

-

192%

212%

-20% -p

 Imovina klijenata pod upravljanjem

 mlrd. eura

-

-

-

1.670

1.686

-0,9%

Napomena: Brojke su navedene u milijunima eura osim ako nije drugačije naznačeno. Zbog zaokruživanja određenih iznosa, postoji mogućnost da navedene brojke neće dati točan navedeni ukupni iznos, a postotci neće točno odražavati apsolutne iznose.

1 Ukupni prihodi sastoje se od bruto zaračunate premije te prihoda od naknada i provizija.

2 Predstavlja anualizirani omjer neto dobiti pripisive dioničarima i prosječnog dioničkog kapitala, izuzmu li se nerealizirani dobiti/gubici od obveznica (neto od neslužbenog računovodstva) na početku i kraju razdoblja. Anualizirane brojke ne predstavljaju predviđanje za cijelu godinu. Za treće tromjesečje i prvih devet mjeseci 2019. godine prikazan je povrat na uloženi kapital za cijelu 2019.

3 Izuzmu li se nekontrolirajući udjeli.

4 Brojke za rizični kapital diversificirane su po grupi na razini pouzdanosti od 99,5 posto. Uzme li se u obzir primjena prijelaznih mjera za tehničke pričuve, omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 224 posto na dan 30. rujna 2020. godine.

München, 6. studenoga 2020.

[1] Uzme li se u obzir primjena prijelaznih mjera za tehničke pričuve, omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II na kraju trećeg tromjesečja 2020. godine iznosio je 224 posto (u usporedbi s 217 posto zabilježenih na kraju drugog tromjesečja ove godine).

[2] PVNBP je izražen nakon nekontrolirajućih udjela, osim ako nije drugačije istaknuto.