• Rezultati istraživanja koje je provelo društvo Allianz pokazuju da četvrtina ispitanika na sedam tržišta ne posjeduje dovoljno vještina i znanja za donošenje razumnih financijskih odluka, zbog čega prosječna kućanstva gube između 1750 i 4740 EUR svake godine.

München, 30. kolovoza 2023.
  

U sklopu istraživanja koje provodi Allianz na temu financijske pismenosti anketirano je više od 1000 ljudi iz SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Španjolske, Italije, Njemačke i Australije kojima je postavljen niz pitanja radi utvrđivanja njihova znanja o osnovnim financijskim pojmovima, kao što su kamatne stope, inflacija te rizici i povrati ulaganja.

Rezultati istraživanja pokazuju da više od četvrtine ispitanika, odnosno njih 26 %, ne posjeduje dovoljno znanja i vještina za donošenje razumnih financijskih odluka, što društvo Allianz ocjenjuje kao „nisku razinu financijske pismenosti“. Istodobno je 60 % ispitanika prosječno financijski pismeno, a samo 15 % iskazuje visoku razinu financijske pismenosti. Allianz je izračunao kako niska razina financijske pismenosti godišnje može koštati prosječno kućanstvo između 1750 EUR u Španjolskoj do 4740 EUR u SAD-u.

„Niska razina financijske pismenosti može biti štetna, odnosno može vas skupo koštati tijekom duljeg razdoblja ulaganja, npr. u slučaju štednje za mirovinu.“, kaže Ludovic Subran, glavni ekonomist u Allianzu. „No dobro je što donošenje pametnih financijskih odluka nije nuklearna fizika. Stjecanjem osnovnog znanja i vještina ljudi mogu svoju financijsku pismenost unaprijediti do prosječne razine i time uštedjeti mnogo više novaca."

Kada govorimo o tome koliko bi veće znanje o financijama doprinijelo kućnom proračunu, na temelju financijske imovine prosječnog kućanstva, društvo Allianz izračunao je kako osobe visoke razine financijske pismenosti mogu godišnje očekivati zaradu u rasponu od 1910 EUR do 5000 EUR.

HANFA kontinuirano prati razinu financijske pismenosti u Hrvatskoj prema metodologiji Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), a istraživanje koje su provodili u 2023. godini pokazuju kako 41 % hrvatskih građana posjeduje visoko financijsko znanje. Čak 95 % građana je svjesno utjecaja inflacije na život, dok 86 % ispitanika shvaća koncept kamata na zajam. Rezultati ovog istraživanja blago su veći u odnosu na istraživanje koje se provodilo 2019. godine.


Financijska znanja i vještine se poboljšavaju tijekom godina

 

Uzevši u obzir izazovnu ekonomsku klimu, u sklopu istraživanja sudionici su također morali iznijeti svoje viđenje njihove financijske budućnosti. Sedam od deset ispitanika s različitih tržišta smatra gospodarsku situaciju u svojoj zemlji prilično lošom do veoma lošom, dok znatno manji postotak (49 %) ljudi prosječne financijske pismenosti misli isto o vlastitoj ekonomskoj budućnosti. U usporedbi s njima, otprilike 10 % iznimno financijski pismenih ispitanika veoma pozitivno doživljava vlastitu financijsku situaciju.

Na uzorku različitih ispitanih tržišta utvrđeno je da su žene u prosjeku manje financijski pismene od muškaraca (30 % žena u odnosu na 20 % muškaraca), uz iznimku Njemačke kao jedine zemlje u kojoj su žene u prosjeku financijski pismenije od muškaraca.

Slična je situacija i među generacijama. Rezultati istraživanja pokazali su da se financijska znanja i vještine poboljšavaju tijekom godina, s time da je postotak pripadnika baby boom generacije koji posjeduju visoku razinu financijske pismenosti (21 %) veći od generacije Z (6 %) i milenijalaca (11 %) zajedno.

„Programi financijskog opismenjavanja uglavnom stavljaju naglasak na poboljšanje matematičke pismenosti, ali financijska pismenost ne svodi se samo na matematiku“, tvrdi Patricia Pelayo Romero, viša ekonomistica u Allianzu i suautorica studije. „Svako uspješno nastojanje da se poboljša financijska pismenost, osobito ako je usmjereno prema ženama i mladim ljudima, treba započeti jačanjem samopouzdanja."

Za dodatne informacije možete se obratiti:

Marko Sitar

Vanja Bzik Divić                  

Tel: +385 91 2257 113

Tel: +385 99 3670 302

marko.sitar@dialog-komunikacije.hr

vanja.bzik@allianz.hr

O Allianzu


Allianz Grupa spada među vodeće svjetske osiguratelje i društva za upravljanje imovinom, s više od 122 milijuna* privatnih i korporativnih klijenata u više od 70 zemalja. Allianzovi klijenti na raspolaganju imaju široki spektar usluga osobnog i korporativnog osiguranja, od neživotnog, životnog i zdravstvenog osiguranja, do usluga podrške, kreditnog osiguranja i globalnog osiguranja poslovanja. Allianz je jedan od najvećih ulagača na svijetu, te upravlja s oko 802 milijarde eura** za račun klijenata osiguranja, dok naša društva za upravljanje imovinom PIMCO i Allianz Global Investors upravljaju s gotovo 1,9 bilijuna eura** vrijedne imovine klijenata. Zahvaljujući sustavnoj integraciji ekoloških i društvenih kriterija u poslovne procese i ulagačke odluke, među vodećim smo osiguravateljima po indeksu održivosti Dow Jones. Tijekom 2022. godine više od 159 tisuća zaposlenika Grupe ostvarilo je ukupne prihode od 152,7 milijardi eura i operativnu dobit od 14,2 milijarde eura.

Kao i uvijek, sve procjene podložne su niže navedenoj izjavi o odricanju od odgovornosti.

* Uključujući nekonsolidirane subjekte s Allianzovim klijentima.
** Od 31. prosinca 2022. godine.

Upozorenje vezano za prognozirajuće izjave


Ovaj dokument sadrži prognozirajuće izjave (kao što su izgledi ili očekivanja), koje se temelje na trenutnim stajalištima i pretpostavkama uprave, i podložne su poznatim i nepoznatim rizicima i neizvjesnostima. Stvarni rezultati, uspješnost ili događanja mogu se značajno razlikovati od onih izraženih ili podrazumijevanih u takvim prognozirajućim izjavama.

Do odstupanja može doći zbog sljedećih čimbenika (ali bez ograničavanja na iste): (i) promjene općih gospodarskih uvjeta i situacije s konkurencijom kada je riječ o temeljnom poslovanju i tržištima, (ii) stanje na financijskim tržištima (posebice tržišna promjenjivost, likvidnost i kreditna događanja), (iii) nepovoljni publicitet, regulatorne mjere ili sudski postupci vezani za Allianz Grupu, druge poznate tvrtke i općenito industriju financijskih usluga, (iv) učestalost i ozbiljnost osiguranih gubitaka, uključujući onih uzrokovanih prirodnim katastrofama, te kretanja vezana za troškove gubitka, (v) razine i trendovi smrtnosti i oboljenja, (vi) razine ustrajnosti, (vii) razmjer neispunjavanja ugovorne obveze, (viii) razine kamatnih stopa, (ix) devizni tečaj, prije svega tečaj eura/američkog dolara, (x) izmjene zakona i regulativa, uključujući onih poreznih, (xi) utjecaj akvizicija, uključujući povezane probleme s integracijom i mjere reorganizacije, te (xii) opći konkurentni čimbenici, u svakom pojedinačnom slučaju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili globalnoj razini. Mnogi od tih čimbenika vjerojatniji su uslijed terorističkih aktivnosti.


Bez obveze ažuriranja


Allianz ne preuzima obvezu ažuriranja navedenih informacija ili prognozirajućih izjava, osim ako je riječ o informacijama koje je dužan objaviti u skladu s postojećim zakonima.


Ostalo


Brojke koje se tiču neto imovine, financijske pozicije ili rezultata poslovanja pripremljene su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja. Priopćenje se temelji na preliminarnim brojkama. Konačni rezultati za fiskalnu 2022. godinu bit će objavljeni 3. ožujka 2023. godine (u sklopu Godišnjeg izvješća).

Ovo je prijevod njemačkog priopćenja o tromjesečnim rezultatima i rezultatima za cijelu godinu Allianz Grupe. U slučaju bilo kakvih odstupanja, njemačka je verzija obvezujuća.


Napomena o zaštiti privatnosti


Allianz SE odlučan je u namjeri da zaštiti vaše osobne podatke. Više o svemu možete pročitati u našoj  Izjavi o zaštiti osobnih podataka