Općenita obavijest klijentima osiguranja o uvođenju eura 


Od 1.1.2023. euro postaje službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Kako bi ovaj prijelaz bio što lakši u nastavku dajemo dodatne informacije vezano za navedene promjene u odnosu na ugovore o osiguranju.
 

Što je dvojno iskazivanje?

Kako biste lakše mogli usporediti iznose za ugovore o osiguranju ugovorene u kunama, oni će se prije i nakon uvođenja eura iskazivati u obje valute.
Dvojno iskazani iznosi, koji nisu u službenoj valuti, su informativnog karaktera.

Od 5.9.2022. do 31.12.2023. ćete vidjeti dva iznosa (dvojno iskazivanje) — jedan iznos će biti u kunama, a drugi u eurima. 

Sukladno članku 47. stavak 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj dvojno će se iskazivati bitne informacije. Bitnim informacijama kod osiguranja smatraju se sljedeće cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti u ugovoru o osiguranju koji je sklopljen ili se nudi u kuni:

1. u predugovornom informiranju o proizvodima osiguranja:

a.) iznos ukupne premije osiguranja u ponudi osiguranja, uvjetima osiguranja, informacijama ugovaratelju osiguranja koje se dostavljaju prije sklapanja ugovora o osiguranju i informativnom izračunu ako isti predstavlja predugovorni dokument u smislu propisa koji uređuju osiguranje

b.) iznos osigurane svote odnosno osiguranog iznosa i sudjelovanja osiguranika u šteti (franšiza), u uvjetima osiguranja i informacijama ugovaratelju osiguranja koji se dostavljaju prije sklapanja ugovora o osiguranju, ako se isti iskazuje u novčanim iznosima

c.) iznos provizije, naknade, naplate ili drugih troškova povezanih uz distribuciju proizvoda osiguranja


2.  u ugovoru o osiguranju i informacijama koje se dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju:

a.) iznos ukupne premije osiguranja na polici osiguranja, računu za plaćanje premije osiguranja i informacijama koje se prema posebnim propisima dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju

b.) iznos rate premije osiguranja na računu za plaćanje premije osiguranja

 

3.  u informacijama koje se dostavljaju prilikom isplate osigurnine odnosno naknade štete u kuni:

a.) ukupni iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu u obrazloženoj ponudi

b.) ukupni nesporni iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu u utemeljenom odgovoru 

c.) ukupni iznos osigurnine u odluci ili obavijesti o isplati osigurnine.

 

Preračunavanje kuna u euro

Preračunavanje će se obavljati prema fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Fiksni tečaj konverzije javno je dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr .

Fiksni tečaj ima pet decimala i iznosi 7,53450. Kod preračunavanja će se koristiti svih pet decimala koje će se zatim zaokruživati na dvije prema standardnom matematičkom pravilu:

  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećat će se za jedan.

Ispod možete vidjeti primjere preračunavanja:

Iznos premije u kunama: 1000 HRK
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
Iznos u euru prije zaokruživanja: 132,7228084 EUR
Iznos u euru nakon zaokruživanja: 132,72 EUR

---

Iznos premije u kunama: 3000 HRK
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
Iznos u euru prije zaokruživanja: 398,1684252 EUR
Iznos u euru nakon zaokruživanja: 398,17 EUR

Nije dozvoljeno koristiti bilo koji drugi tečaj osim službenog fiksnog tečaja konverzije.


Ugovori o osiguranju ostaju isti.

Uvođenje eura neće utjecati na ugovorne odredbe i uvjete osiguranja te neće biti potrebno raditi izmjene ili nove ugovore. Također, uvođenje eura ne daje ni jednoj ugovornoj strani pravo da raskine ili otkaže ugovor o osiguranju koji je  sklopljen, osim ako nije drugačije uređeno ugovorom ili zakonskim propisom.

Nakon 1.1.2023. svi iznosi koji su ugovoreni u kunama preračunat će se u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja (14 dana od uvođenja eura) prilikom plaćanja gotovim novcem moguće će biti istodobno korištenje kune i eura kao zakonskog sredstva plaćanja.  

Iznimno, kod ugovora o osiguranju u euru, koji se do dana uvođenja eura preračunavao u kunsku protuvrijednost, iskazani iznosi na ugovorima ostaju i dalje u euru i nakon dana uvođenja eura.

Konverzija nema utjecaja na ugovore u eurima i drugima valutama, iznosi ostaju kako su ugovoreni.

Individualna obavijest vezana uz ugovor o osiguranju bit će poslana klijentima na koje se odnosi, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, i to najkasnije 30 dana od uvođenja eura.


Allianz Hrvatska  d.d. kao pružatelj financijskih usluga, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, objavljuje općenitu obavijest o uvođenju eura i na svojim internetskim stranicama.

Allianz Hrvatska d.d. potpisnik je Etičkog kodeksa kojim dodatno potvrđuje ispravno preračunavanje cijena i drugih vrijednosti iz ugovora o osiguranju u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Od 1.1.2023. euro je službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.
Do 31. 12. 2023. svi iznosi za ugovore o osiguranju biti će iskazani u kunama i u eurima. Dvojno će se iskazivati cijene proizvoda i usluga u osiguranju, poput iznosa ukupne premije na ponudi i polici osiguranja, iznosa premije na računu, ukupnog iznosa naknade štete i dr.
Preračunavanje valuta obavljati će se prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.Preračunavanje valuta obavljati će se prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.
Sve transakcije obavljaju se u službenoj valuti, do 31.12.2022. u hrvatskim kunama, a od 1.1.2023. u eurima, dok su dvojno iskazani iznosi informativnog karaktera.
Uvođenje eura neće utjecati na ugovorne odredbe i uvjete osiguranja te neće biti potrebno raditi izmjene ili nove ugovore. Nakon 1.1.2023. svi iznosi koji su ugovoreni u kunama i sve eventualne uplate te isplate prema ugovoru biti će u eurima. Kunski iznosi preračunavati će se u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.