Moj Allianz je besplatna usluga koja Vam omogućuje pregled vlastitih polica, prijavu štete i plaćanje ponude s bilo kojeg računala spojenog na Internet.

Uslugom Moj Allianz dobivate sljedeće mogućnosti:

  • ažurni pregled polica neživotnih i životnih osiguranja
  • financijski status polica
  • kretanje tržišnih vrijednosti osigurateljno-investicijskih proizvoda
  • uvid u izdane uplatnice/račune
  • mogućnost primanja uplatnica e-mailom
  • status prijavljenih šteta i isplata
  • prijava štete i zahtjeva za isplatom
  • plaćanje ponude i ugovaranje osiguranja

Usluga je namijenjena fizičkim osobama i obrtnicima, ugovarateljima Allianz osiguranja, ali i onima koji su samo oštećenici.

Za otvaranje usluge kliknite na ovdje te upišite identifikacijske podatke.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati svojeg zastupnika, javiti se u Allianz poslovnicu ili nazvati naš telefon 072 100 001.