SEPA Izravno terećenje je nacionalna platna usluga za terećenje platiteljeva računa kad platnu transakciju inicira primatelj plaćanja na osnovi suglasnosti platitelja. Trenutno je SEPA izravno terećenje omogućeno samo za korisnike životnih polica osiguranja.  

U slučaju plaćanja SEPA izravnim terećenjem u Allianzu:

 • Primatelj plaćanja je Allianz Hrvatska d.d.
 • Suglasnost je Platiteljevo ovlaštenje Primatelju plaćanja za zadavanje naloga za SEPA izravno terećenje na teret tekućeg i/ili žiro računa Platitelja.
 • Platitelj je fizička osoba koja je korisnik transakcijskog računa otvorenog u banci koja sudjeluje u SEPA izravnim terećenjima i koja daje Suglasnost za izvršenje naloga za plaćanje s tog računa putem usluge SEPA izravnog terećenja.

Više detalja pronađite na Opći uvjeti plaćanja SEPA izravnim terećenjem.

Želite li po Vašoj polici osiguranja života ugovoriti način plaćanja u SEPA
izravno terećenje ili ga otkazati, ispunite online zahtjev na poveznici:  
Promjena po polici životnog osiguranja (https://www.allianz.hr/hr_HR/privatni-korisnici/stete-i-info/online-zahtjevi/promjena-po-polici-zivotnog-osiguranja.html)
 

SEPA izravno terećenje moguće je ugovoriti ukoliko imate transakcijski račun u jednoj od sljedećih banaka:

 • Addiko Bank d.d., Zagreb
 • Agram banka d.d., Zagreb
 • Croatia banka d.d., Zagreb
 • Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
 • Hrvatska poštanska banka d. d., Zagreb
 • Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag
 • Karlovačka banka d.d., Karlovac
 • KentBank d.d., Zagreb
 • OTP banka Hrvatska d.d., Split
 • Podravska banka d.d., Koprivnica
 • Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
 • Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
 • Samoborska banka d.d., Samobor
 • Sberbank d.d., Zagreb
 • Slatinska banka d.d., Slatina
 • Zagrebačka banka d.d., Zagreb