SEPA Izravno terećenje je nacionalna platna usluga u kunama za terećenje platiteljeva računa kad platnu transakciju inicira primatelj plaćanja na osnovi suglasnosti platitelja.

U slučaju plaćanja SEPA izravnim terećenjem u Allianzu:

 • Primatelj plaćanja je Allianz Hrvatska d.d.
 • Suglasnost je Platiteljevo ovlaštenje Primatelju plaćanja za zadavanje naloga za SEPA izravno terećenje na teret kunskog tekućeg i/ili žiro računa Platitelja.
 • Platitelj je fizička osoba koja je korisnik transakcijskog računa otvorenog u banci koja sudjeluje u SEPA izravnim terećenjima i koja daje Suglasnost za izvršenje naloga za plaćanje s tog računa putem usluge SEPA izravnog terećenja.

 

Više detalja pronađite na Opći uvjeti plaćanja SEPA izravnim terećenjem.

Želite li promijeniti način plaćanja iz SEPA izravnog terećenja  u neki drugi ili otkazati vašu suglasnost za SEPA izravno terećenje to možete napraviti slanjem ispunjenog i potpisanog obrasca Zahtjev za promjenu ugovora o životnom osiguranju, kao i eventualno druge potrebne dokumentacije, na jedan od sljedećih načina:

 • e-mailom na adresu osiguranje@allianz.hr

 • poštom na adresu: Allianz Hrvatska d.d., Preuzimanje rizika i njega portfelja, P.P. 3, 10002 Zagreb 

 

SEPA izravno terećenje moguće je ugovoriti ukoliko imate transakcijski račun u jednoj od sljedećih banaka:

 • Addiko Bank d.d., Zagreb
 • Agram banka d.d., Zagreb
 • Croatia banka d.d., Zagreb
 • Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
 • Hrvatska poštanska banka d. d., Zagreb
 • Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag
 • Karlovačka banka d.d., Karlovac
 • KentBank d.d., Zagreb
 • OTP banka Hrvatska d.d., Split
 • Podravska banka d.d., Koprivnica
 • Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
 • Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
 • Samoborska banka d.d., Samobor
 • Sberbank d.d., Zagreb
 • Slatinska banka d.d., Slatina
 • Zagrebačka banka d.d., Zagreb