Prekid ugovora o neživotnom osiguranju

Pripremite osobne podatke i informacije o polici te ispunite obrazac.

Podaci uspješno poslani.

Isprike, trenutno ne možemo obraditi vaš zahtjev.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Ako želite nešto nadodati, to možete učiniti ovdje

Molim unesite datum u formatu DD.MM.YYYY

Uz ispunjeni Zahtjev, a ovisno o razlogu prekida, potrebno je učitati sljedeću dokumentaciju:

  • ako se prekid police traži zbog prodaje osigurane imovine učitajte kopiju kupoprodajnog ugovora sa skrivenim podacima o iznosima kupoprodaje                                                                       
  • ako je polica bila vinkulirana u korist kredita učitajte Potvrdu banke o otplati kredita ili brisovno očitovanje
  • ako se prekid kasko pokrića/police kasko osiguranja traži zbog otplate leasinga učitajte Potvrdu o otplati leasinga/konačni obračun/ustup leasing ugovora ili prometnu dozvolu novog vlasnika
  • u slučaju odjave s HZZO-a (prekid ili gubitak prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja) učitajte presliku Potvrde o odjavi s HZZO-a s točno navedenim datumom od kojeg je izvršena odjava
  • u slučaju kada poslodavac ugovori i preuzme plaćanje police dopunskog zdravstvenog osiguranja za vas kao zaposlenika učitajte presliku nove police/kartice ili presliku Potvrde poslodavca u kojoj će biti  točno navedeno od kojeg datuma poslodavac vrši uplatu police za vas kao zaposlenika
  • u slučaju kada redoviti student ostvaruje pravo na besplatnu policu HZZO-a na teret budžeta RH učitajte presliku Potvrde/dopisa u kojem je navedeno naznačeno
  • u slučaju smrti  osiguranika učitajte presliku Smrtnog lista
Dozvoljeno je do 10 datoteka u formatu .jpeg, .png ili .pdf do ukupno 10MB

Greška Obavezno polje

Pravne osobe u polje "Ime" unose naziv tvrtke (npr. Allianz Hrvatska), a u polje "Prezime" pravni oblik tvrtke (npr. d.d., d.o.o., j.d.o.o., obrt).

Molim unesite datum u formatu DD.MM.YYYY (pravne osobe polje ostavljaju praznim)

Traženi podaci potrebni su nam za utvrđenje vašeg identiteta i obradu zahtjeva. Zahtjev može podnijeti isključivo ugovaratelj osiguranja, a u slučaju njegove smrti zahtjev podnosi nasljednik/pravni slijednik ugovaratelja osiguranja koji ispunjavanjem ovog online zahtjeva pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da je pravni slijednik ugovaratelja osiguranja ovlašten raspolagati pravima i obvezama iz predmetnog ugovora o osiguranju. Kada zahtjev podnosi nasljednik/pravni slijednik ugovaratelja osiguranja u dijelu zahtjeva Upišite kontakt podatke se unose osobni podaci (ime, prezime, datum rođenja, OIB) preminulog ugovaratelja osiguranja, a u broj mobitela i e-mail se unose kontakt  podaci nasljednika/pravnog slijednika. U polje Napomena nasljednik/pravni sljednik upisuje svoje ime, prezime, adresu, datum rođenja, OIB i srodstvo s preminulim ugovarateljem osiguranja, a u priloge se učitava Smrtni list preminulog ugovaratelja osiguranja.

Slanjem zahtjeva putem ovog internetskog obrasca  pristajete da vam se informacije o statusu i obradi tako podnesenog zahtjeva dostave na e-mail adresu navedenu u samom zahtjevu. U slučaju da se nakon slanja zahtjeva predomislite, o istome nas možete obavijestiti u bilo kojem trenutku. Za više informacija o načinu slanja obavijesti i obradi vaših osobnih podataka pročitajte naša Pravila o zaštiti prava i osobnih podataka.

Pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da nemam saznanja o događajima nastalim do dana podnošenja ovog zahtjeva, a koji bi mogli dovesti do postavljanja odštetnog zahtjeva i/ili isplate osigurnine po predmetnom ugovoru o osiguranju. Prihvaćanjem zahtjeva za raskidom ugovora od strane Osiguratelja, ugovor o osiguranju, sa danom raskida ugovora, prestaje proizvoditi svoje učinke. Također, izjavljujem da su svi podaci koje sam naveo/navela točni te preuzimam svu odgovornost za posljedice navođenja netočnih podataka.

Unesite tekst ispod. 60 sekundi preostalo. Ne možete pročitati tekst?