Investicija koja čuva vaše najdraže i vaše ulaganje

Allianz Fokus Euro 3 životno je osiguranje za slučaj smrti i doživljenja sa zaštitom isplate po isteku osiguranja od 113 % uplaćene premije, uz sudjelovanje u potencijalnom dodatnom prinosu od ulaganja u certifikat vezan na STOXX® Global Select Dividend 100 (Price) Index (EUR) SDGP .

Povuci za više informacija

Osiguranje života + investicija uz kapitalnu zaštitu
Isplata u slučaju smrti osiguranika
ugovorena svota (jednaka iznosu od 113 % ugovorene jednokratne premije) ili tržišna vrijednost police, ovisno koji je iznos veći
Isplata u slučaju smrti osiguranika zbog nezgode
iznos za slučaj smrti +  dvostruka ugovorena svota,  odnosno min. 339 % ugovorene jednokratne premije (3*113%)
Isplata po isteku osiguranja (doživljenje):

tržišna vrijednost police:

  • kapitalna zaštita u iznosu od 113 % uplaćene  jednokratne premije
  • dodatna isplata iz ulaganja u Certifikat, ukoliko je ostvaren dodatni prinos veći od 13 %

Isplatu iz Certifikata po isteku Osiguratelj će izvršiti uz uvjet da je Izdavatelj Certifikata (UniCredit S.p.A.) isplatio Osiguratelju tržišnu vrijednost Certifikata, što znači da Osiguratelj ne daje garanciju na isplatu u slučaju neisplate ili djelomične isplate od strane Izdavatelja Certifikata.

Moguće je da financijski instrument potpuno izgubi vrijednost u kojem slučaju se ugovor o osiguranju raskida bez isplate. 

Strategija ulaganja

Indeks je pokazatelj čija vrijednost proizlazi iz vrijednosti drugih financijskih instrumenata, kao što su košarice dionica. Košarica dionica može se sastojati od dionica iz različitih dijelova svijeta ili iz različitih područja poslovanja.
Razvoj vrijednosti indeksa tako pokazuje kako posluje zadana košarica dionica. Povrat vašeg ulaganja povezan je s razvojem vrijednosti indeksa te vam na taj način omogućuje disperziju rizika povezanog s ulaganjem (ne ulažete izravno u jednu određenu dionicu).
Referentni indeks (STOXX® Global Select Dividend 100 (Price) Index (EUR) uključuje 40 dionica s najvećim dividendnim prinosom sa područja SAD-a, kao i 30 dionica s najvećim dividendnim prinosom sa područja Eurozone i 30 dionica s najvećim dividendnim prinosom iz regije Azija/Pacifik. Izbor dionica i udio svake dionice u Referentnom indeksu baziran je na godišnjem neto dividendnom prinosu. Dionice koje nude najviši dividendni prinos ujedno imaju i najveći udio (težinu) u samom Referentnom indeksu.

Želiš prijaviti štetu?

ekomi

Ukupna ocjena zadovoljstva klijenata

4.4/5

7773 Ocjene

Što naši klijenti kažu o nama

Zadovoljstvo obradom šteta

Najčešća pitanja vezana za Allianz Fokus Euro 2

Ovaj proizvod idealan je za osobe koje imaju interes osigurati financijsku zaštitu obitelji ili drugih njima važnih osoba u slučaju smrti osiguranika uz garantiranu svotu za slučaj smrti ili smrti uslijed nezgode. Uz to su zainteresirane za ulaganje financijskih sredstava kroz ugovor o osiguranju s ulaganjem u certifikat s kapitalnom zaštitom od 113 % uplaćene premije po isteku osiguranja (doživljenju) i mogućnosti ostvarivanja dodatnog prinosa u slučaju porasta završne vrijednosti indeksa na koji je certifikat vezan većeg od 13%. Također, potrebno je jednokratno (odjednom prije početka osiguranja) uplatiti premiju u iznosu koji odgovara barem minimalnoj premiji po proizvodu i ostati u osiguranju do isteka osiguranja (doživljenja).
Čak ni ulaganje u najmanje rizične instrumente ne predstavlja potpuno sigurno ulaganje. Razina rizika pojedinih financijskih instrumenata može se vremenom promijeniti, posebice izmjenom kreditnog rejtinga izdavatelja.
Indeks je pokazatelj čija vrijednost proizlazi iz vrijednosti drugih financijskih instrumenata, kao što su košarice dionica. Kretanje cijena indeksa tako pokazuje kako posluje zadana košarica dionica.

Minimalna isplata po isteku osiguranja (doživljenju) iznosi 113% uplaćene jednokratne premije u EUR.

Uz to, isplaćuje se i dodatni prinos ukoliko je isti ostvaren. 

*Certifikat uključuje rizik Izdavatelja da ne može platiti ili izvršiti svoje obveze i u tom slučaju osiguratelj nema obvezu isplate i moguć je gubitak cjelokupnog ili dijela ulaganja.

Osiguratelj će izvršiti isplatu uz uvjet da je Izdavatelj isplatio Osiguratelju tržišnu vrijednost Certifikata što znači da Osiguratelj ne daje garanciju na isplatu u slučaju neisplate ili djelomične isplate od strane Izdavatelja Certifikata.

Kapitalna zaštita u iznosu 113 % uplaćene premije postoji samo u slučaju ostanka u osiguranju do isteka (doživljenja) i ovisi o sposobnosti UniCredit S.p.A. kao izdavatelja certifikata da ispuni svoje financijske obveze.* U ostalim slučajevima nema zaštite isplate uplaćene premije, ali i dalje vrijedi ugovorena svota za slučaj smrti koje je jednaka 113 % premije osiguranja.

*Certifikat uključuje rizik Izdavatelja da ne može platiti ili izvršiti svoje obveze i u tom slučaju osiguratelj nema obvezu isplate i moguć je gubitak cjelokupnog ili dijela ulaganja.

Osiguratelj će izvršiti isplatu uz uvjet da je Izdavatelj isplatio Osiguratelju tržišnu vrijednost Certifikata što znači da Osiguratelj ne daje garanciju na isplatu u slučaju neisplate ili djelomične isplate od strane Izdavatelja Certifikata.

Policu Allianz Fokus Euro 3 možete uplatiti jednokratno, uplatom cijele premije osiguranja u minimalnom iznosu od 3.500 EUR. 
Allianz Fokus Euro 3 osiguranje možete ugovoriti do rasprodaje tranše. Za sve police osiguranja datum početka osiguranja jednak je datumu
izdavanja Certifikata 07. studenog 2023., a istek 07. studenog 2030. godine, bez obzira kada ju ugovorite.

Trebate li pomoć?

Nudimo prilagođena rješenja za individualne potrebe kako bismo vam osigurali najbolje moguće osiguranje za vašu situaciju.
alt

Pronađite dokumente koji vam trebaju

alt
Obrasci, uvjeti osiguranja i ostali korisni dokumenti