Pojmovi u osiguranju

  Izračun osiguranja, izračun auto osiguranja

Osiguranje auta je obavezno svake godine jer polica osiguranja vrijedi godinu dana. Izračun auto osiguranja ovisi o nekoliko faktora na temelju kojih se radi izračun osiguranja.

 Policu osiguranja se može ugovoriti 30 dana prije isteka prethodne police, a koliko ćete platiti osiguranje za svog limenog ljubimca ovisi o snazi motora i registracijskoj oznaci. Međutim, za svaku godinu bez štete bonus se povećava do najviše 50 posto. Obveza osiguranja ističe 24 sata od dana koji je u ispravi o osiguranju naveden kao dan isteka osiguranja. To vrijedi za policu osiguranja od automobilske odgovornosti koja je obavezna te ju treba imati svaki automobil.

 Osim te police, možete ugovoriti i kasko osiguranje za svoj auto, a tada cijena premije ovisi o dobi osiguranika, marki i cijeni vozila, snazi motora, starosti vozila i broju rata kojima ćete plaćati premiju.

 Nikako nemojte voziti svoj automobil ako niste obnovili policu osiguranja od automobilske odgovornosti.

« Povratak